Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Förenade kungariket

Senast uppdaterat den 2019-09-16
Visa alla valutor i Brittisk pund (GBP)

Lön per kategori

15,46 av timlön yrkesutbildad enligt överenskommelse
13,29 av timlön yrkesutbildad enligt överenskommelse
12,67 av timlön kroppsarbetare inom fack enligt överenskommelse
16,77 av timlön yrkesutbildad enligt överenskommelse
16,63 av timlön yrkesutbildad enligt överenskommelse
Ej tillämpligt på utstationerade arbetstagare

Varje dag

8 timmar måndag-torsdag
7 timmar på fredag

Varje vecka

39 timmar per vecka

Raster

00:00 timme per dag
Info
Detta ska inbegripa en matrast på minst en halvtimme.

I Förenade kungariket

Uppehälle/dagtraktamente

40 GBP per natt

Övertid

150 % måndag-fredag efter de fyra första timmarna
200 % måndag-fredag efter de fyra första timmarna
Ej tillämpligt på utstationerade arbetstagare

Nattarbete

25 % per timme
Info
Då arbete utförs på natten av en annan grupp arbetare än dem som arbetar på dagtid.

Arbete på lördagar

150 %
200 % efter 4 timmars arbete

Arbete på söndagar

200 %

Arbete på allmän helgdag

200 %
Info
För alla timmar som arbetas på allmän helgdag ska dubbel tariff betalas

Skiftarbete

14 % av timlön

Jourlön

Info
enligt överenskommelse

Antal lediga dagar

22 dagar

Allmänna helgdagar

8 dagar

Arbetsskador eller -olyckor

Info
Förmåner vid olyckor och dödsfall
Täckning beroende på typ av krav
Kvalificerande krav:
Synen förlorad på båda ögonen GBP 25 000
Synen förlorad på ett öga GBP 10 000
Hörseln förlorad på ett öra GBP 3 000
Hörseln förlorad på båda öronen GBP 10 000
Förlust genom amputation eller bestående förlust av bruket av:
En hel hand eller hel fot (under armbågen eller knäet) GBP 25 000
En hel arm eller helt ben (från eller över armbågen eller knäet) GBP 25 000
Stortå GBP 1 300
Annan tå GBP 600
Tumme GBP 4 000
Pekfinger (förlust av minst en led) GBP 4 000
Annat finger (förlust av minst en led) GBP 800
Total invaliditet:
12 månader GBP 3 000
24 månader GBP 3 000
Bestående GBP 15 000
Högsta förmån som kan utbetalas: GBP 25 000

Arbetsgivaren ska tillhandahålla försäkringstäckning för personskada orsakad av olyckshändelse som är ett resultat av en arbetsplatsolycka eller en olycka på väg till eller från arbetet.

Info Kontakter

Unite the Union

Unite House
128 Theobald's Road
Holborn, London, WC1X 8TN
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska