Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tyskland

Sist oppdatert den 07.05.2021
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjelder for utsendte arbeidstakere
12,85 EUR per time bygningsarbeider uten erfaring (lønnsklasse c) tyskland
15,7 EUR per time bygningsarbeider med erfaring (lønnsklasse b) (vest-tyskland)
15,55 EUR per time bygningsarbeider med erfaring (lønnsklasse b) (berlin)

Lønn per kategori

19,27 til 24,19 EUR per time (vest-tyskland)
18,29 til 22,91 EUR per time
19,08 til 23,9 EUR per time (berlin)

Daglig

Mandag til torsdag 8 timer vinterperiode desember til mars
Fredag 6 timer vinterperiode desember til mars
Mandag til torsdag 8,5 timer april til november
Fredag 7 timer april til november

Ukentlig

41 timer april til november
38 timer vinterperiode

Overtid

2 timer per dag maksimum

I {navn på land}

Reisegodtgjørelse

0,2 EUR per km med egen bil - maks. 20 euro/dag

Kostgodtgjørelse

4,09 EUR vest-tyskland, kun hvis arbeidstakeren er borte fra hjemmet i mer enn 10 timer

Godtgjørelse for losji

24 EUR per dag

Overtid

25 % av lønn per time

Nattarbeid

Fra 20:00 til 05:00
20 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
hvis fagforeningen samtykker, ingen godtgjørelser

Arbeid på søndager

Tillatt - hvis offentlige myndigheter samtykker
75 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Tillatt - hvis offentlige myndigheter samtykker
Maks. 200 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt - hvis fagforeningen samtykker

Farlig arbeid

0,3 til 71,6 EUR per time

Årlige feriepenger

20 % av bruttolønn

13. måned

Maks. 113 timer lønninger - over store deler av vest-tyskland

Antall ferier

30 dager per år
Info
Lovlig minimum er 20 dager/år. Interessepartene ble enige om 30 dager/år for byggsektoren

Offentlige helligdager

Omlag 12 dager per år
Info
Offentlige helligdager varierer fra region til region.

Trygdeavgifter

20 %

inntektsskatt

Variabel
Info
Inntektsskatten blir beregnet på grunnlag av inntekten til arbeidstakeren og dennes familiestatus (gift eller ugift, barn, inntekt til mann/kone/partner)

Ekstra pensjonsfond

9,2 EUR per måned
Info
minimum tilleggspensjon fradrag for bygningsarbeidere

Sykdom

Uke 1 til 6 : 100 % betalt av arbeidsgiveren
Etter uke 6 : 90 % betalt av helseforsikringen maks. netto

Info Kontakter

DGB-Projekt Faire Mobilität (DGB-Project Fair Mobility)

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Du kan kontakte oss på følgende språk
Bulgarsk, Engelsk, Tysk, Polsk, Rumensk

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Vorstandsbereich Bauwirtschaft - Baustoffindustrie

Olof-Palme-Str.19
60439 Frankfurt/Main
T. +496995737244
Du kan kontakte oss på følgende språk
Tysk, Engelsk