Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Nemecko

Naposledy aktualizované dňa 7.5.2021
Zobraziť všetky meny v Euro (€)

Minimálna hrubá mzda

Týka sa vyslaných pracovníkov
12,85 EUR na hodinu stavebný robotník bez skúseností (mzdová trieda c) nemecko
15,7 EUR na hodinu stavebný robotník so skúsenosťami (mzdová trieda b) (západné nemecko)
15,55 EUR na hodinu stavebný robotník so skúsenosťami (mzdová trieda b) (berlín)

Plat na kategóriu

19,27 do 24,19 EUR na hodinu (západné nemecko)
18,29 do 22,91 EUR na hodinu
19,08 do 23,9 EUR na hodinu (berlín)

Denne

Pondelok do štvrtok 8 hodiny zimné obdobie december do marec
Piatok 6 hodiny zimné obdobie december do marec
Pondelok do štvrtok 8,5 hodiny od apríla do novembra
Piatok 7 hodiny od apríla do novembra

Týždenne

41 hodiny od apríla do novembra
38 hodiny zimné obdobie

Nadčas

2 hodiny na deň maximálne

V rámci krajiny: Nemecko

Dávka na cestovné

0,2 EUR na km vlastným autom - maximálne 20 eur/deň

Dávka na stravu

4,09 EUR západné nemecko, iba ak je robotník preč z domu dlhšie ako 10 hodín

Dávka na ubytovanie

24 EUR na deň

Nadčas

25 % z hodinovej mzdy

Práca v noci

Od 20:00 do 5:00
20 % z hodinovej mzdy

Práca v sobotu

Povolené
ak pracovná rada súhlasí, žiadne prémie

Práca v nedeľu

Povolené - ak verejné úrady súhlasia
75 % z hodinovej mzdy

Práca v štátne sviatky

Povolené - ak verejné úrady súhlasia
Max 200 % z hodinovej mzdy

Práca na smeny

Povolené - ak stavebný výbor súhlasí

Nebezpečná práca

0,3 do 71,6 EUR na hodinu

Dávka na každoročnú dovolenku

20 % z hrubého platu

13. mesiac

Max 113 hodiny mzda - na väčšine územia západného nemecka

Počet sviatkov

30 dni na rok
Informácie
Zákonné minimum je 20 dní/rok. Sociálni partneri sa dohodli na 30 dňoch/rok pre stavebný sektor

Štátne sviatky

Okolo 12 dni na rok
Informácie
Štátne sviatky sú rôzne v rôznych regiónoch.

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

20 %

Daň z príjmu

Premenlivý
Informácie
Daň z príjmu sa vypočíta z príjmu robotníka a jeho rodinného stavu (ženatý/vydatá resp. slobodný/á, deti, príjem manžela/manželky/partnera/-ky)

Dodatočné penzijné fondy

9,2 EUR na mesiac
Informácie
minimálne dodatočná zrážka na penziu pre stavebných robotníkov

Choroba

Týždeň 1 do 6 : 100 % platené zamestnávateľom
Po týždni 6 : 90 % platené zdravotným poistením max v čistom

Informácie Kontakty

DGB-Projekt Faire Mobilität (DGB-Project Fair Mobility)

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Bulharčina, Angličtina, Nemčina, Poľština, Rumunčina

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Vorstandsbereich Bauwirtschaft - Baustoffindustrie

Olof-Palme-Str.19
60439 Frankfurt/Main
T. +496995737244
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Nemčina, Angličtina