Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Gjermania

Përditësuar për herë të fundit më 7.5.2021
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

Zbatohet për punëtorët me shërbim jashtë shtetit
12,85 EUR në orë punëtor ndërtimi pa përvojë (klasa c e pagës) gjermania
15,7 EUR në orë punëtor ndërtimi me përvojë (klasa b e pagës) (gjermani perëndimore)
15,55 EUR në orë punëtor ndërtimi me përvojë (klasa b e pagës) (berlin)

Rroga për kategori

19,27 deri 24,19 EUR në orë (gjermani perëndimore)
18,29 deri 22,91 EUR në orë
19,08 deri 23,9 EUR në orë (berlin)

Përditë

E hënë deri e enjte 8 orë periudha e dimrit dhjetor deri mars
E premte 6 orë periudha e dimrit dhjetor deri mars
E hënë deri e enjte 8,5 orë prill deri nëntor
E premte 7 orë prill deri nëntor

Javore

41 orë prill deri nëntor
38 orë periudha e dimrit

Jashtë orarit

2 orë në ditë maksimumi

Brenda {emri i shtetit}

Dieta e udhëtimit

0,2 EUR për km me makinën e vet - maksimumi 20 euro/ditë

Dieta e vakteve

4,09 EUR gjermania perëndimore, vetëm nëse punëtori është larg nga shtëpia më shumë se 10 orë

Dieta e strehimit

24 EUR në ditë

Jashtë orarit

25 % e rrogës për orë

Punë natën

Nga 20:00 deri 05:00
20 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

Lejohet
nëse këshilli i punës pranon, nuk ka shpërblime

Punë të dielave

Lejohet - nëse autoritetet publike janë dakord
75 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

Lejohet - nëse autoritetet publike janë dakord
Maksimumi 200 % e rrogës për orë

Punë me turne

Lejohet - nëse këshilli i punës pranon

Punë e rrezikshme

0,3 deri 71,6 EUR në orë

Kuota për festat e përvitshme

20 % e rrogës bruto

Muaji i 13-të

Maksimumi 113 orë pagat - në shumicën e vendeve të gjermanisë perëndimore

Numri i festave

30 ditë në vit
Informacione
Minimumi ligjor është 20 ditë/vit. Partnerët socialë kanë rëndë dakord për 30 ditë/vit për sektorin e ndërtimit

Festat zyrtare

Përreth 12 ditë në vit
Informacione
Festat zyrtare ndryshojnë nga krahina në krahinë.

Kontributet e sigurimeve shoqërore

20 %

Taksa për të ardhurat

E ndryshueshme
Informacione
Taksa për të ardhurat llogaritet mbi të ardhurat e punëtorit dhe statusi i tij familjar (i martuar ose jo, fëmijët, të ardhurat e burrit/gruas/partnerit)

Fondet shtesë të pensionit

9,2 EUR në muaj
Informacione
zbritje shtesë minimale nga pensioni për punëtorët e ndërtimit

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Javë 1 deri 6 : 100 % paguhet nga punëdhënësi
Pas javës 6 : 90 % paguhet nga sigurimet shëndetësore maksimumi neto

Informacione Kontaktet

DGB-Projekt Faire Mobilität (DGB-Project Fair Mobility)

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Bullgarisht, Anglisht, Gjermanisht, Polake, Rumanisht

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Vorstandsbereich Bauwirtschaft - Baustoffindustrie

Olof-Palme-Str.19
60439 Frankfurt/Main
T. +496995737244
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Gjermanisht, Anglisht