Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Litauen

Sist oppdatert den 05.03.2019
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

2,45 EUR per time
400 EUR per måned
Info
Minstelønn utbetales kun for ufaglært arbeid

Lønn per kategori

Ikke faglært

400 EUR per måned

Kvalifisert

> 400 EUR per måned

Gjennomsnittslønn (indikasjon)

777,7 EUR per måned

Daglig

8 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

12 timer per uke
180 timer per år

Pauser

Lønsj

1 time

Spesielle forhold

36 timer per uke

I Litauen

Livsopphold/daglig godtgjørelse

5,7 EUR per time

Utsendt fra {navn på land}

Livsopphold/daglig godtgjørelse

Gjeldende
Info
Det avhenger av hvilket land personen er utstasjonert i

Overtid

100 % av gjennomsnittslønn

Nattarbeid

22:00 til 06:00
150 % av lønn per time
Info
Formel: Månedlig grunnlønn * 12 måneder * 1,5. Nattarbeid er maks. 7 timer.

Arbeid på lørdager

200 % av lønn per time

Arbeid på søndager

200 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

200 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt

Supplerende tjenestepensjonsskjemaer

Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Ekstra lønningskomponenter

Gjeldende

Antall ferier

20 dager per år i en 5-dagers arbeidsuke
24 dager per år i en 6-dagers arbeidsuke

Offentlige helligdager

12 dager per år
Nyttårsdag
16 februar litausik frigjøringsdag
11 mars litauisk uavhengighetsdag
Påske
Andre påskedag
Arbeidernes internasjonale kampdag
Midtsommerdag
6 juli regjeringsdag
Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Allehelgensdag
Julaften
1. juledag

Trygdeavgifter

30,98 %

Tilleggsforsikring til trygd

3 %

inntektsskatt

15 %

Ekstra pensjonsfond

2 %

Sykdom

Dag 1 til 2 : 80 til 100 % av lønnen fra arbeidsgiveren
Fra dag 3 : 80 % av lønnen fra nav (sodra)

Arbeidsskader/ulykker

100 % av lønnen
Info
Hvis det skjer en ulykke på jobben eller på veil til/fra jobben, anses det som en forsikret hendelse

Info Kontakter

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Tlf. +370 5 230590
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Litauisk