Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Litauen

Senast uppdaterat den 2019-03-05
Visa alla valutor i Euro (€)

Minimibruttolön

2,45 EUR per timme
400 EUR per månad
Info
Minimilön betalas endast ut för arbetet utan krav på utbildning

Lön per kategori

Utan yrkesutbildning

400 EUR per månad

Yrkesutbildad

> 400 EUR per månad

Genomsnittslön (indikativt)

777,7 EUR per månad

Varje dag

8 timmar

Varje vecka

40 timmar

Övertid

12 timmar per vecka
180 timmar per år

Raster

Lunch

1 timme

Särskilda villkor

36 timmar per vecka

I Litauen

Uppehälle/dagtraktamente

5,7 EUR per timme

Skickat från {landets namn}

Uppehälle/dagtraktamente

Tillämpligt
Info
Det beror på i vilket land personen är utstationerad i

Övertid

100 % av genomsnittslön

Nattarbete

22:00 till 06:00
150 % av timlön
Info
Formel: Grundmånadslön * 12 månader * 1,5. Nattarbete är högst 7 timmar

Arbete på lördagar

200 % av timlön

Arbete på söndagar

200 % av timlön

Arbete på allmän helgdag

200 % av timlön

Skiftarbete

Tillåtet

Kompletterande tjänstepensionssystem

Ej tillämpligt på utstationerade arbetstagare

Ytterligare lönekomponenter

Tillämpligt

Antal lediga dagar

20 dagar per år under en femdagars arbetsvecka
24 dagar per år under en sexdagars arbetsvecka

Allmänna helgdagar

12 dagar per år
Nyårsdagen
16 februari dagen för den litauiska statens återupprättande
11 mars litauens självständighetsdag
Påsk
Annandag påsk
Arbetets dag – 1 maj
Midsommardagen
6 juli statens dag
Jungfru Marie himmelsfärd
Alla helgons dag
Julafton
Juldagen

Socialförsäkringsavgifter

30,98 %

Ytterligare socialförsäkringar

3 %

Inkomstskatt

15 %

Ytterligare pensionsfonder

2 %

Sjukdom/åkommor

dag 1 till 2 : 80 till 100 % av lönen från arbetsgivaren
Från dag 3 : 80 % av lönen från den nationella socialförsäkringsfonden (sodra)

Arbetsskador eller -olyckor

100 % av lönen
Info
Om en olycka inträffar på arbetet eller på väg till eller från arbetet anses den utgöra en händelse som täcks av försäkringen

Info Kontakter

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 230590
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Litauiska