Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Zjednoczone Królestwo

Ostatnio aktualizowany 2017-04-19
Przeglądaj wszystkie waluty w Funt szterling (£)

Wynagrodzenie wg kategorii

Pracownik ogólny 8,97 GBP
Pracownik wykwalifikowany - stawka 4 9,67 GBP
Pracownik wykwalifikowany - stawka 3 10,24 GBP
Pracownik wykwalifikowany - stawka 2 10,94 GBP
Pracownik wykwalifikowany - stawka 1 11,36 GBP
Rzemieślnik 11,93 GBP

Codziennie

8 godziny od poniedziałku do czwartku
7 godziny w piątek

Tygodniowo

39 godziny za tydzień

Przerwy

00:00 godzina za dzień
Informacja
Powinna ona zawierać przerwę na posiłek trwającą co najmniej pół godziny.

Within Zjednoczone Królestwo

wyżywienie/dieta dzienna

36 GBP za noc

Godziny nadliczbowe

150 % od poniedziałku do piątku przez pierwsze 4 godziny
200 % od poniedziałku do piątku po pierwszych 4 godzinach
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Praca w porze nocnej

25 % za godzinę
Informacja
W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej przez inną grupę pracowników niż praca w ciągu dnia.

Praca w soboty

150 %
200 % po 4 latach pracy

Praca w niedziele

200 %

Praca w dni wolne od pracy

200 %
Informacja
Wynagrodzenie za wszystkie godziny przepracowane w dniu ustawowo wolnym od pracy będzie rozliczane w oparciu o podwójną stawkę

Praca zmianowa

14 % wynagrodzenia za godzinę

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Informacja
Na podstawie umowy

Ilość świąt

22 dni

Dni wolne od pracy

8 dni

Urazy/wypadki przy pracy

Informacja
Świadczenie wypadkowe oraz w przypadku śmierci
Ochrona ubezpieczeniowa za poszczególne rodzaje roszczeń
Kwalifikujące się rodzaje roszczeń:
Utrata wzroku w obu oczach £25.000
Utrata wzroku w jednym oku £10,000
Utrata słuchu w jednym uchu £3.000
Utrata słuchu w obu uszach £10,000
Utrata w wyniku amputacji lub trwała utrata możliwości używania:
Całej dłoni lub stopy (poniżej łokcia lub kolana) £25.000
Całego ramienia lub nogi (na wysokości lub powyżej łokcia lub kolana) £25.000
Dużego palca u stopy £1,300
Innego palca u stopy £600
Kciuka £4,000
Palca wskazującego (utrata co najmniej jednego stawu) £4,000
Innego palca u ręki (utrata co najmniej jednego stawu) £800
Całkowita niezdolność do pracy:
12 miesięcy £3000
24 miesięcy £3000
Stała £15,000
Maksymalna płatna kwota roszczenia: £25.000

Pracodawca zapewni ubezpieczenie obrażeń odniesionych w wyniku wypadku przy pracy albo wypadku w drodze do lub z pracy.

Informacja Kontakty

Unite the Union

Unite House
128 Theobald's Road
Holborn, London, WC1X 8TN
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski