Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Проверка на възнаграждения и условия на труд

Изберете вашата страна

Албания Австрия Босна и Херцеговина Белгия България Швейцария Кипър Чешка република Германия Дания Естония Испания Финландия Франция Обединеното кралство Гърция Хърватия Унгария Ирландия Исландия Италия Литва Люксембург Латвия Молдова Черна гора North Macedonia Малта Нидерландия Норвегия Полша Португалия Румъния Сърбия Швеция Словения Словакия Турция Украйна Kosovo
Албания Австрия Босна и Херцеговина Белгия България Швейцария Кипър Чешка република Германия Дания Естония Испания Финландия Франция Франция Обединеното кралство Гърция Хърватия Унгария Ирландия Исландия Италия Италия Литва Люксембург Латвия Молдова Черна гора North Macedonia Малта Нидерландия Норвегия Полша Португалия Румъния Сърбия Швеция Словения Словакия Турция Украйна Kosovo

Обединеното кралство

Последно актуализирано на 19.4.2017 г.
Виж всички валути в Британска лира (£)

Заплата според категорията

Общ работник 8,97 GBP
Квалифициран работник, разред 4 9,67 GBP
Квалифициран работник, разред 3 10,24 GBP
Квалифициран работник, разред 2 10,94 GBP
Квалифициран работник, разред 1 11,36 GBP
Занаятчия 11,93 GBP

Ежедневно

8 часове от понеделник до четвъртък
7 часове в петък

Ежеседмично

39 часове на седмица

Прекъсвания

0:00 час на ден
Информация
Трябва да включва почивка за хранене от поне половин час.

Within Обединеното кралство

Прехрана/дневна надбавка

36 GBP на нощ

Извънреден труд

150 % понеделник до петък за първите 4 часа
200 % понеделник до петък след първите 4 часа
Не е приложимо за командировани работници

Работа през нощта

25 % на час
Информация
Когато работата се извършва през нощта от различна група от оперативни работници, от тези, които работят през деня.

Работа в събота

150 %
200 % след 4 часа работа

Работа в неделя

200 %

Работа на официални празници

200 %
Информация
Всички отработени часове на официален празник се заплащат двойно

Работа на смени

14 % от заплата на час

Заплащане за време на разположение

Информация
по договаряне

Брой празници

22 дни

Официални празници

8 дни

Трудови злополуки/инциденти

Информация
Обезщетение за злополука и смърт
Покритие на вида иск
Квалифицирани искове:
Загуба на зрението на двете очи 25 000 £
Загуба на зрението на едното око 10 000 £
Загуба на слуха на едното ухо 3 000 £
Загуба на слуха на двете уши 10 000 £
Загуба чрез ампутация или трайна загуба на използването на:
Цяла ръка или крак (под лакътя или коляното) 25 000 £Цяла ръка или крак (на или над лакътя или коляното) 25 000 £Големия пръст 1 300 £Всеки друг пръст 600 £Палец 4 000 £Показалец (загуба на най-малко една става) 4 000 £Всеки друг пръст (загуба на най-малко една става) 800 £Общо увреждания:
12 месеца 3 000 £
24 месеца 3 000 £
Трайно 15 000 £
Максимално дължимо обезщетение: 25 000 £

Работодателят ще предостави застрахователно покритие за случайни наранявания в резултат на трудова злополука на работното място или за злополука при пътуване до или от работа.

Информация Контакти

Unite the Union

Unite House
128 Theobald's Road
Holborn, London, WC1X 8TN
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски