Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An Ríocht Aontaithe

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 19/04/2017
Amharc ar gach airgeadra in Punt steirling (£)

Tuarastal in aghaidh catagóire

Oibrí ginearálta 8.97 GBP
Oibrí oilte Ráta 4 9.67 GBP
Oibrí oilte Ráta 3 10.24 GBP
Oibrí oilte Ráta 2 10.94 GBP
Oibrí oilte Ráta 1 11.36 GBP
Oibrí ceirde 11.93 GBP

Laethúil

8 uaireanta ó luan go déardaoin
7 uaireanta dé haoine

Seachtainiúil

39 uaireanta in aghaidh na seachtaine

Sosanna

00:00 uair in aghaidh an lae
Faisnéis
Áirítear sos béile de leathuair ar a laghad.

Within An Ríocht Aontaithe

Liúntas cothaithe/laethúil

36 GBP in aghaidh na hoíche

Ragobair

150 % luan go haoine ar feadh na chéad 4 huaire
200 % luan go haoine tar éis na chéad 4 huaire
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Obair oíche

25 % in aghaidh na huaire
Faisnéis
Nuair a dhéanann grúpa eile oibrithe obair oíche nach é an grúpa a oibríonn i rith an lae.

Obair Dé Sathairn

150 %
200 % tar éis 4 bliana oibre

Obair Dé Domhnaigh

200 %

Obair ar laethanta saoire phoiblí

200 %
Faisnéis
Íocfar an ráta dúbailte as gach uair oibre ar lá saoire poiblí

Sealobair

14 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Pá ar fuireachas

Faisnéis
de réir comhaontú

Líon na laethanta saoire

22 laethanta

Laethanta saoire poiblí

8 laethanta

Gortuithe/timpistí oibre

Faisnéis
Sochar Timpiste agus Báis
Cineál Cumhdaigh Éilimh
Éilimh cháilithe:
Radharc caillte sa dá shúil £25,000
Radharc caillte i súil amháin £10,000
Éisteacht caillte i gcluas amháin £3,000
Éisteacht caillte sa dá chluas £10,000
Caillteanas trí theascadh nó buanchaillteanas úsáide:
Lámh nó cos iomlán (faoin uillinn nó glúin)
£25,000
Lámh nó cos iomlán (ag nó os cionn na huillinne nó na glúine) £25,000
Ladhar mhór £1,300
Méar coiste eile £600
Ordóg £4,000
Corrmhéar (caillteanas alt amháin ar a laghad) £4,000
Aon mhéar eile (caillteanas alt amháin ar a laghad) £800
Míchumas iomlán:
12 mhí £3,000
24 mí £3,000
Buan £15,000
An sochar uasta iníoctha: £25,000

Glacfaidh an fostóir árachas as gortú timpisteach de thoradh timpiste san ionad oibre nó timpiste ag taisteal chuig/ón an áit oibre.

Faisnéis Teagmhálaithe

Unite the Union

Unite House
128 Theobald's Road
Holborn, London, WC1X 8TN
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla