Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Republika Czeska

Ostatnio aktualizowany 15.04.2024
Przeglądaj wszystkie waluty w Korona czeska (CZK)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
112,5 CZK
18 900 CZK

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

112,5 CZK do 115 CZK : klasy taryfowe i-iii
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Wykwalifikowany

115 CZK do 130 CZK klasy taryfowe iii. - vi.
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Specjalista

126 CZK do 130 CZK klasa taryfowa v. - vi.
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Brygadzista

130 CZK do 135 CZK klasa taryfowa vi. - vii.
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Codziennie

8 do 12 godziny za dzień

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

8 za tydzień
150 za rok
Informacja
Większa liczba godzin wyłącznie na podstawie umowy między pracodawcą a pracownikiem, lecz nie więcej niż 416 godzin rocznie.
Całkowity okres pracy w godzinach nadliczbowych nie może być dłuższy niż 8 godzin tygodniowo po uśrednieniu, w okresie, który nie może być dłuższy niż 26 kolejnych tygodni. Ilość tę można wydłużyć do maksymalnie 52 kolejnych tygodni, jednak wyłącznie na podstawie zapisu w układzie zbiorowym pracy.

Przerwy

Odpoczynek

30 minuty
Nie jest częścią standardowego czasu pracy
Niepłatny
Informacja
Może być podzielony na części nie krótsze niż 15 minut każda, po okresie ciągłej pracy nieprzekraczającym 6 godzin (osoby niepełnoletnie: 4,5 godziny)

Szczególne warunki

37,5 godziny za tydzień (a* i b**)
38,75 godziny za tydzień (c***)
Informacja
A*) praca pod ziemią w kopalni węgla, rud i innych surowców, w branży budowy kopalni oraz na obszarach górniczych na potrzeby badań geologicznych
b**) na stanowiskach pracy na trzy zmiany lub w systemie pracy ciągłej
c***) na stanowiskach pracy na dwie zmiany; pracownicy w wieku poniżej 18 lat (tj. osoby niepełnoletnie) podlegają szczególnym przepisom Kodeksu Pracy

W obrębie Republika Czeska

Koszty podróży

Koszty podróży z ogólnego miejsca pracy (miejsca zamieszkania) do miejsca wykonywania pracy są wypłacane przez pracodawcę, który określa sposób transportu.
Informacja
tylko wtedy, gdy jest to podróż służbowa.
Odnosi się to również do podróży służbowych za granicę.

Przydział posiłków

Min 129 CZK jeśli podróż trwa 5 do 12 godzin
Min 196 CZK jeśli podróż trwa dłużej niż 12 godzin
Min 307 CZK jeśli podróż trwa dłużej niż 18 godzin

Dodatek na zakwaterowanie

Ma zastosowanie jeśli dojazd z domu do pracy jest niemożliwy i pracownik pozostaje na miejscu budowy, koszt zakwaterowania jest opłacany przez pracodawcę.

wyżywienie/dieta dzienna

Nie dotyczy

Godziny nadliczbowe

25 % wynagrodzenia za godzinę
Jeżeli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych przez kolejne dni swojego odpoczynku, premia nie może być niższa od 40% średnich zarobków.
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Praca w godzinach wieczornych

Od 18:00 do 21:00

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od 22:00 do 06:00
10 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone
10 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

Dozwolone
10 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
Kwota premii może zostać uzgodniona w zakładowym zbiorowym układzie pracy.

Prace niebezpieczne

Min 50 CZK za godzinę
Informacja
Definicja pojęcia "trudne warunki pracy" dla celów odszkodowania finansowego zostanie przedstawiona w dekrecie rządowym.
Trudne warunki pracy
Min 10 % za godzinę

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Nie dotyczy o ile nie zostało to określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy

Roczny dodatek urlopowy

Nie dotyczy o ile nie zostało to określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy

13. miesiąc

Nie dotyczy o ile nie zostało to określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy

14. miesiąc

Nie dotyczy o ile nie zostało to określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Nie dotyczy o ile nie zostało to określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy

Inne

Min 15 % przeciętnego wynagrodzenia
25 % przeciętnego wynagrodzenia w dni odpoczynku

Uszkodzona maszyna

80 % przeciętnego wynagrodzenia

Złe warunki pogodowe

60 % przeciętnego wynagrodzenia

Ilość świąt

20 dni za rok
2 dni za tydzień nie więcej niż 5 za rok *
Informacja
* nieregularny czas pracy (długość zmian przekraczająca 9 godzin), lub praca w systemie rozliczania czasu pracy, lub praca zależna od warunków atmosferycznych

Dni wolne od pracy

13 dni za rok
Nowy Rok
Wielki Piątek
Poniedziałek Wielkanocny
Święto Pracy
8 maja
5 lipca
6 lipca
28 września
28 października
17 listopada
Wigilia Bożego Narodzenia
Dzień Bożego Narodzenia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

6,5 % podstawy opodatkowania wpłaty na ubezpieczenie społeczne potrącone z wynagrodzenia pracownika
4,5 % podstawy opodatkowania ubezpieczenie zdrowotne (prywatne)
24,8 % podstawy opodatkowania dodatkowe ubezpieczenie społeczne pracownik: 25% podstawy wymiaru (= wynagrodzenie brutto) (w tym: 2,3% ubezpieczenie zdrowotne, 21,5% ubezpieczenie emerytalne i 1,2% na realizację rządowej polityki rozwoju zatrudnienia)
Składka na ubezpieczenie społeczne potrącana z wynagrodzenia wynosi 6,5% wynagrodzenia. 25% płacone przez pracodawcę to kwota dodatkowa, przekraczająca wynagrodzenie brutto. To samo dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne: składka potrącana z wynagrodzenia wynosi 4,5%. 9% płatne przez pracodawcę to kwota dodatkowa do wynagrodzenia brutto.

Podatek dochodowy

15 % podstawy opodatkowania

Dodatkowy fundusz emerytalny

Informacja
Kwestia ta może zostać uzgodniona w zakładowym zbiorowym układzie pracy.

Choroba

Wynagrodzenie wyrównawcze *
Dni 1 do 14 60 % wynagrodzenie
Maksymalny 254 CZK za godzinę
Ubezpieczenie zdrowotne **
Począwszy od 15. dnia, 60% dziennej podstawy wymiaru
Maksymalny 1 452 CZK za dzień
Od jakiego czasu 31 dzień 66 %
Maksymalny 1 597 CZK za dzień
Od jakiego czasu 61 dzień 72 %
Maksymalny 1 742 CZK za dzień

Urazy/wypadki przy pracy

Pracodawca (ubezpieczyciel) wypłaca różnicę między wynagrodzeniem wyrównawczym / płatnościami z ubezpieczenia zdrowotnego a płacą średnią (do 100%). Pracodawca ma obowiązek wykupić polisę ubezpieczeniową obejmującą ww. przypadek.
Informacja
Wypłata różnicy może zostać obniżona, jeżeli pracodawca nie przestrzegał odnośnych przepisów bezpieczeństwa.

Informacja Kontakty

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Czeski