Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Republika Češka

Zadnji put ažurirano 15.4.2024.
Prikaži sve valute u Češka kruna (CZK)

Minimalna bruto plaća

Primjenljivo
112,5 CZK
18.900 CZK

Plaća po kategoriji

Nekvalificirani

112,5 CZK do 115 CZK : tarifne klase i-iii
Nije primjenjivo za upućene radnike

Kvalificirani

115 CZK do 130 CZK tarifne klase iii. - vi.
Nije primjenjivo za upućene radnike

Stručnjaci

126 CZK do 130 CZK tarifna klasa v. - vi.
Nije primjenjivo za upućene radnike

Predradnik

130 CZK do 135 CZK tarifna klasa vi. - vii.
Nije primjenjivo za upućene radnike

Svakodnevno

8 do 12 sati po danu

Tjedno

40 sati

Prekovremeni rad

8 po tjednu
150 po godini
Informacije
Više sati samo na temelju sporazuma između poslodavca i zaposlenika, ali ne više od 416 sati godišnje.
Ukupni prekovremeni rad ne smije biti dulji od 8 sati tjedno u prosjeku tijekom razdoblja koje ne smije biti dulje od 26 uzastopnih tjedana. Ovaj se broj može produljiti na najviše 52 uzastopna tjedna, no samo na temelju odredbe iz kolektivnog ugovora.

Pauze

Odmor

30 minuta
Nije dio standardnog radnog vremena
Nije plaćeno
Informacije
Može se podijeliti u dijelove ne kraće od 15 minuta, nakon razdoblja neprekidnog rada ne duljeg od 6 sati (maloljetnici: 4,5 sati)

Posebni uvjeti

37,5 sati po tjednu (a* i b**)
38,75 sati po tjednu (c***)
Informacije
a*) podzemni radovi u iskopavanju ugljena, ruda i drugih sirovih materijala, u domeni izgradnje rudnika i na mjestima iskopavanja radi geoloških istraživanja
b**) na radnim mjestima s tri smjene ili neprekidnim radnim režimom
c***) na radnim mjestima s dvije smjene; zaposlenici mlađi od 18 godina (npr. maloljetnici) podliježu specifičnim odredbama Zakona o radu

Unutar Republika Češka

Dodatak za putovanje

Trošak putovanja od mjesta uobičajenog rada (boravišta) do mjesta rada snosi poslodavac, koji će odrediti i način prijevoza.
Informacije
Samo ako se radi o poslovnom putovanju.
Ovo se odnosi i na poslovna putovanja u inozemstvo.

Dodatak za topli obrok

Min 129 CZK ako putovanje traje od 5 do 12 sati
Min 196 CZK ako putovanje traje dulje od 12 sati
Min 307 CZK ako putovanje traje dulje od 18 sati

Dodatak za smještaj

Primjenljivo ako je vožnja do radnog mjesta nemoguća pa zaposlenik boravi na gradilištu, trošak smještaja snosi poslodavac.

Dodatak za hranu/dnevni dodatak

Nije primjenjivo

Prekovremeni rad

25 % plaće po satu
Ako se tijekom kontinuiranih dana odmora radi prekovremeno, premija ne smije biti niža od 40 % prosječne zarade.
Nije primjenjivo za upućene radnike

Večernji rad

Pošiljatelj 18:00 do 21:00

Noćni rad

Dopušteno
Pošiljatelj 22:00 do 6:00
10 % plaće po satu

Rad subotom

Dopušteno
10 % plaće po satu

Rad nedjeljom

Dopušteno
10 % plaće po satu

Rad na državne praznike

Dopušteno
100 % plaće po satu

Smjenski rad

Dopušteno
Iznos premije se može dogovoriti u korporativnom kolektivnom ugovoru.

Opasni rad

Min 50 CZK po satu
Informacije
Definiciju pojma „teški radni uvjeti“ za potrebe financijske kompenzacije dat će Vladina odredba.
Teški radni uvjeti
Min 10 % po satu

Plaća za vrijeme čekanja

Nije primjenjivo osim ako je definirano u korporativnom kolektivnom ugovoru.

Godišnji dodatak za blagdane

Nije primjenjivo osim ako je definirano u korporativnom kolektivnom ugovoru.

13. mjesec

Nije primjenjivo osim ako je definirano u korporativnom kolektivnom ugovoru.

14. mjesec

Nije primjenjivo osim ako je definirano u korporativnom kolektivnom ugovoru.

Dodatne komponente plaće

Nije primjenjivo osim ako je definirano u korporativnom kolektivnom ugovoru.

Drugo

Min 15 % prosječne plaće
25 % prosječne plaće na dane odmora

Pokvareni strojevi

80 % prosječne plaće

Loši vremenski uvjeti

60 % prosječne plaće

Broj dana godišnjeg odmora

20 dani po godini
2 dani po tjednu ne više od 5 po godini *
Informacije
* nepravilno raspoređeno radno vrijeme (smjene dulje od 9 sati), ili
rad prema vremenskim rasporedima ili
rad ovisno o vremenskim uvjetima
Za upućene radnike
20 dana godišnje

Državni praznici

13 dani po godini
Nova godina
Veliki Petak
Uskršnji ponedjeljak
Dan rada
8 svibnja
5 srpnja
6 srpnja
28 rujna
28 listopada
17 studenog
Badnjak
Božić

Doprinosi za socijalno osiguranje

6,5 % osnovice za izračun poreza doprinosi za socijalno osiguranje odbijeni od plaće zaposlenika
4,5 % osnovice za izračun poreza zdravstveno osiguranje (privatno)
24,8 % osnovice za izračun poreza dodatno socijalno osiguranje poslodavac: 25% osnovice za procjenu (= bruto plaća) (u tome: 2,3% zdravstveno (= bolest) osiguranje, 21,5% mirovinsko osiguranje 1,2% nacionalna politika za zapošljavanje)
Doprinosi za socijalno osiguranje odbijeni od plaće zaposlenika iznose 6,5% od plaće. 25 % plaća poslodavac kao dodatak na bruto plaću zaposlenika. Isto vrijedi i za zdravstveno osiguranje: doprinos koji se odbija od plaće zaposlenika iznosi 45 %. 9 % koje plaća poslodavac je preko bruto plaće zaposlenika.

Porez na dohodak

15 % osnovice za izračun poreza

Dodaj mirovinske fondove

Informacije
To se može dogovoriti u korporativnom kolektivnom ugovoru.

Bolest/oboljenje

Kompenzacijska plaća *
Dani 1 do 14 60 % plaća
Maksimalna 254 CZK po satu
Osiguranje od bolesti **
Počevši od petnaestog dana, 60 % dnevne osnovice za procjenu
Maksimalna 1.452 CZK po danu
Od tog trenutka 31 dan 66 %
Maksimalna 1.597 CZK po danu
Od tog trenutka 61 dan 72 %
Maksimalna 1.742 CZK po danu

Ozljede/nezgode na radu

Poslodavac (osiguravajuća tvrtka) plaća razliku između kompenzacijske plaće/isplate za bolovanje i prosječne zarade (do 100 %). Poslodavac je obvezan napraviti policu osiguranja kako bi se ovo pokrilo.
Informacije
Diferencijalne isplate se mogu smanjiti ako se poslodavac ne pridržava relevantnih pravila/propisa o sigurnosti.

Informacije Kontakti

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
Možete nam se obratiti na sljedećim jezicima
Engleski, Češki