Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tjekkiet

Sidst opdateret den 15-04-2024
Vis samtlige valutaer i Tjekkiske koruna (CZK)

Minimal bruttoløn

Gældende
112,5 CZK
18.900 CZK

Løn pr. kategori

Ufaglært

112,5 CZK til 115 CZK : tarifklasser i-iii
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Faglært

115 CZK til 130 CZK tarifklasserne iii. - vi.
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Specialist

126 CZK til 130 CZK tarifklasse v. - vi.
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Sjakformand

130 CZK til 135 CZK tarifklasse vi. - vii.
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Dagligt

8 til 12 timer pr. dag

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

8 pr. uge
150 pr. år
Info
Flere timer kun baseret på aftale mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren, men ikke mere end 416 timer pr. dag.
Det samlede omfang af overarbejdet må ikke være mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i en periode, der ikke må være længere end 26 sammenhængende uger. Dette tal kan kan udvides til maksimalt 52 sammenhængende uger, men kun hvis det er baseret på en bestemmelse i den kollektive overenskomst.

Pauser

Rest

30 minutter
Ikke del af standardarbejdstid
Ikke betalt
Info
Den kan opdeles i dele, der ikke er kortere end 15 minutter hver, efter en periode med sammenhængende arbejde på ikke mere end 6 timer(mindreårige: 4½ time

Særlige betingelser

37,5 timer pr. uge (a* og b**)
38,75 timer pr. uge (c***)
Info
a*) arbejde i undergrunden for at udvinde kul, malm og andre råmaterialer, i minekonstruktionsområdet og på minesteder for geologisk undersøgelse
b**) på arbejdspladser med treholdsskift eller sammenhængende arbejdsordning
c***) på arbejdspladser med toholdsskift; ansatte under 18 (dvs. mindreårige) er underlagt særlige bestemmelser i arbejdsloven

Inden for Tjekkiet

Transportgodtgørelse

Transportudgifter fra den normale arbejdsplads (etablissementet) til arbejdsstedet betales af arbejdsgiveren, der skal sørge for transportmidlet.
Info
Kun hvis det er en forretningsrejse.
Dette gælder også for forretningsrejser til udlandet.

Tilskud til måltid

Min. 129 CZK hvis turen varer 5 til 12 timer
Min. 196 CZK hvis turen varer mere end 12 timer
Min. 307 CZK hvis turen varer mere end 18 timer

Boligtilskud

Gældende hvis pendling ikke er mulig og arbejdstageren bliver på arbejdspladen, betales indkvarteringsudgifter af arbejdsgiveren.

Dagpenge

Ikke relevant

Overarbejde

25 % af løn pr. time
Hvis overarbejdet er udført i sammenhængende hviledage, må bonussen ikke være lavere end 40 % af den gennemsnitlige indtjening.
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Aftenarbejde

Fra 18:00 til 21:00

Natarbejde

Tilladt
Fra 22:00 til 06:00
10 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Tilladt
10 % af løn pr. time

Arbejde på søndage

Tilladt
10 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

Tilladt
100 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt
Bonusbeløbet kan aftale i kollektive overenskomster på virksomheden.

Farligt arbejde

Min. 50 CZK pr. time
Info
Definitionen af begrebet "vanskelige arbejdsforhold" med henblik på økonomisk godtgørelse fastsættes ved statsligt dekret.
Vanskelige arbejdsforhold
Min. 10 % pr. time

Rådighedsbetaling

Ikke relevant medmindre det er fastsat i virksomhedens kollektive overenskomst.

Feriepenge

Ikke relevant medmindre det er fastsat i virksomhedens kollektive overenskomst.

13. måned

Ikke relevant medmindre det er fastsat i virksomhedens kollektive overenskomst.

14. måned

Ikke relevant medmindre det er fastsat i virksomhedens kollektive overenskomst.

Supplerende lønkomponenter

Ikke relevant medmindre det er fastsat i virksomhedens kollektive overenskomst.

Andet

Min. 15 % af gennemsnitsløn
25 % af gennemsnitsløn på hviledage

Maskiner itu

80 % af gennemsnitsløn

Dårlige vejrforhold

60 % af gennemsnitsløn

Antal feriedage

20 dage pr. år
2 dage pr. uge ikke mere end 5 pr. år *
Info
* uregelmæssigt fordelt arbejdstid (skift på mere end 9 timer), eller
arbejde ifølge en arbejdstidskonto, eller
arbejde, der afhænger af vejret

Helligdage

13 dage pr. år
Nytårsdag
Langfredag
2. påskedag
Arbejdets dag
8 maj
5 juli
6 juli
28 september
28 oktober
17 november
Juleaften
Juledag

Socialsikringsbidrag

6,5 % af beskatningsgrundlaget socialsikringsbidrag trækkes fra arbejdstagerens løn
4,5 % af beskatningsgrundlaget sundhedsforsikring (privat)
24,8 % af beskatningsgrundlaget supplerende socialsikringsordning arbejdsgiver: 25 % af vurderingsgrundlaget (= bruttoløn) (heri: 2,3 % sundheds- (= sygdoms-) forsikring , 21,5 % pensionsforsikring og 1,2 % national beskæftigelsespolitik)
Det socialsikringsbidrag, der trækkes fra arbejdstagerens løn, er 6,5 % af lønnen. De 25 %, der betales af arbejdsgiveren, kommer oven i arbejdstagerens bruttoløn. Det samme gør sig gældende for sundhedsforsikring: det bidrag, der trækkes fra arbejdstagerens løn, er 4,5 %. De 9 %, der betales af arbejdsgiveren, er oven i arbejdstagerens bruttoløn.

Indkomstskat

15 % af beskatningsgrundlaget

Supplerende pensionsfond

Info
Dette kan aftales i kollektive overenskomster på virksomheden.

Sygdom

Kompenserende løn *
Dage 1 til 14 60 % løn
Maksimum 254 CZK pr. time
Sygdomsforsikring **
Starter fra den 15. dag, 60 % af det daglige vurderingsgrundlag
Maksimum 1.452 CZK pr. dag
Herefter 31 dag 66 %
Maksimum 1.597 CZK pr. dag
Herefter 61 dag 72 %
Maksimum 1.742 CZK pr. dag

Arbejdsskader/ulykker

Arbejdsgiver (forsikringsselskab) betaler forskellen mellem den kompenserende løn/sygdomsforsikringsbetalinger og gennemsnitlige indtjeninger (op til 100 %). Arbejdsgiveren er forpligtet til at tegne en forsikring til dækning heraf.
Info
Forskelsbetalingen kan reduceres, hvis arbejdsgiveren ikke overholder gældende sikkerhedsregler/bestemmelser.

Info Kontakter

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tlf. +420 731 421 471
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Tjekkisk