Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Republiken Tjeckien

Senast uppdaterat den 2024-04-15
Visa alla valutor i Tjeckisk koruna (CZK)

Minimibruttolön

Tillämpligt
112,5 CZK
18 900 CZK

Lön per kategori

Utan yrkesutbildning

112,5 CZK till 115 CZK : tariffklass i-iii
Ej tillämpligt på utstationerade arbetstagare

Yrkesutbildad

115 CZK till 130 CZK tariff klass iii.-vi.
Ej tillämpligt på utstationerade arbetstagare

Specialist

126 CZK till 130 CZK tariff klass v.-vi.
Ej tillämpligt på utstationerade arbetstagare

Förman

130 CZK till 135 CZK tariff klass vi.-vii.
Ej tillämpligt på utstationerade arbetstagare

Varje dag

8 till 12 timmar per dag

Varje vecka

40 timmar

Övertid

8 per vecka
150 per år
Info
Fler timmar endast om det grundas på avtal mellan arbetsgivare och anställd, men inte mer än 416 timmar per år.
Övertiden får inte sammanlagt omfatta mer än åtta timmar per vecka i genomsnitt under en tid som inte får vara längre än 26 på varandra följande veckor. Denna siffra kan förlängas till upp till högst 52 på varandra följande veckor, men bara om det grundas på en bestämmelse i kollektivavtalet.

Raster

Vila

30 minuter
Ingår inte som en del av standardarbetstiden
Betalas inte
Info
Kan delas upp i delar på minst en kvart vardera, efter en tid av kontinuerligt arbete på minst sex timmar (minderåriga: 4,5 timmar)

Särskilda villkor

37,5 timmar per vecka (a* och b**)
38,75 timmar per vecka (c***)
Info
a*) arbete under jord för att utvinna kol, malm och annat råmaterial, på gruvbyggnadsområdet och på gruvanläggningar för geologiska undersökningar
b**) på arbetsplatser med treskift eller ordningar med arbete utan avbrott
c***) på arbetsplatser med tvåskiftssystem; anställda under 18 års ålder (dvs. minderåriga) är underkastade särskilda arbetsrättsliga bestämmelser

I Republiken Tjeckien

Reseersättning

Kostnaden för resor från normal arbetsplats (bostad) till arbetsplatsen betalas av arbetsgivaren, som skall fastställa transportsätt.
Info
Endast vid tjänsteresa.
Detta gäller även för tjänsteresor utomlands.

Måltidsbidrag

Minst 129 CZK om resan tar 5-12 timmar
Minst 196 CZK om resan tar mer än 12 timmar
Minst 307 CZK om resan tar mer än 18 timmar

Bostadsbidrag

Tillämpligt om pendling inte är möjlig och den anställde stannar på byggarbetsplatsen betalar arbetsgivaren kostnader för logi.

Uppehälle/dagtraktamente

Ej tillämpligt

Övertid

25 % av timlön
Om man arbetar övertid under på varandra följande vilodagar ska bonusen uppgå till minst 40 % av genomsnittsinkomsten.
Ej tillämpligt på utstationerade arbetstagare

Kvällsarbete

Från 18:00 till 21:00

Nattarbete

Tillåtet
Från 22:00 till 06:00
10 % av timlön

Arbete på lördagar

Tillåtet
10 % av timlön

Arbete på söndagar

Tillåtet
10 % av timlön

Arbete på allmän helgdag

Tillåtet
100 % av timlön

Skiftarbete

Tillåtet
Bonusens belopp kan överenskommas i företagets kollektivavtal.

Farligt arbete

Minst 50 CZK per timme
Info
Definition av begreppet "svåra arbetsförhållanden" i ekonomiskt ersättningssyfte ska anges genom statlig förordning.
Svåra arbetsförhållanden
Minst 10 % per timme

Jourlön

Ej tillämpligt med mindre det fastställs i kollektivavtal.

Semesterersättningar

Ej tillämpligt med mindre det fastställs i kollektivavtal.

Trettonde månad

Ej tillämpligt med mindre det fastställs i kollektivavtal.

Fjortonde månad

Ej tillämpligt med mindre det fastställs i kollektivavtal.

Ytterligare lönekomponenter

Ej tillämpligt med mindre det fastställs i kollektivavtal.

Övrigt

Minst 15 % av genomsnittslön
25 % av genomsnittslön på vilodagar

Trasiga maskiner

80 % av genomsnittslön

Dåliga väderförhållanden

60 % av genomsnittslön

Antal lediga dagar

20 dagar per år
2 dagar per vecka inte mer än 5 per år *
Info
* oregelbundet förlagd arbetstid (skift längre än nio timmar) eller
arbete inom ett arbetstidskonto eller
arbete som är väderberoende

Allmänna helgdagar

13 dagar per år
Nyårsdagen
Långfredagen
Annandag påsk
Arbetets dag – 1 maj
Maj 8
Juli 5
Juli 6
September 28
Oktober 28
November 17
Julafton
Juldagen

Socialförsäkringsavgifter

6,5 % av den skattemässiga bedömningsgrunden socialförsäkringsavgifter dras av från den anställdes lön
4,5 % av den skattemässiga bedömningsgrunden sjukförsäkring (privat)
24,8 % av den skattemässiga bedömningsgrunden ytterligare socialförsäkringar arbetsgivare: 25 % av bedömningsgrunden (= bruttolönen) (av detta: 2,3% hälso(= sjuk)försäkring, 21,5 % pensionsförsäkring samt 1,2 % nationell sysselsättningspolitik)
De socialförsäkringsavgifter som dras av från den anställdes lön uppgår till 6,5 % av lönen. De 25 % som betalas av arbetsgivaren tillkommer utöver den anställdes bruttolön. Samma sak gäller för sjukförsäkringen: de avgifter som dras av från den anställdes lön uppgår till 4,5 %. De 9 % som betalas av arbetsgivaren tillkommer utöver den anställdes bruttolön.

Inkomstskatt

15 % av den skattemässiga bedömningsgrunden

Ytterligare pensionsfonder

Info
Detta kan överenskommas i företagets kollektivavtal.

Sjukdom/åkommor

Kompensationslön *
dagar 1 till 14 60 % lön
Högst 254 CZK per timme
Sjukförsäkring **
Med början från den 15:e dagen 60 % av bedömningsgrunden per dag
Högst 1 452 CZK per dag
Från vilken tidpunkt den 31 dag 66 %
Högst 1 597 CZK per dag
Från vilken tidpunkt den 61 dag 72 %
Högst 1 742 CZK per dag

Arbetsskador eller -olyckor

Arbetsgivare (försäkringsbolag) betalar skillnaden mellan kompensationslön/sjukförsäkringsutbetalningar och genomsnittsinkomst (upp till 100 %). Arbetsgivaren är skyldig att teckna en försäkring för att täcka detta.
Info
Utbetalningen av skillnaden kan reduceras om arbetsgivaren underlåtit att respektera gällande säkerhetsbestämmelser/-föreskrifter.

Info Kontakter

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Tjeckiska