Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugalia

Ostatnio aktualizowany 22.04.2019
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
600 EUR

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

600 EUR za miesiąc

Wykwalifikowany

656 EUR za miesiąc

Specjalista

683 EUR za miesiąc

Brygadzista

719 EUR za miesiąc

Codziennie

8 godziny za dzień

Tygodniowo

40 godziny za tydzień

Godziny nadliczbowe

2 godziny za dzień
200 godziny za rok

Przerwy

1 do 2 godziny za dzień
Informacja
Pracownik nie może pracować dłużej niż 5 kolejnych godzin.

W obrębie Portugalia

Koszty podróży

Informacja
Zasady i warunki powinny zostać uzgodnione z pracodawcą. Alokacje mogą być wypłacane za pośrednictwem diet.

Przydział posiłków

5,7 EUR za dzień

Dodatek na zakwaterowanie

Informacja
Zasady i warunki powinny zostać uzgodnione z pracodawcą. Alokacje mogą być wypłacane za pośrednictwem diet.

wyżywienie/dieta dzienna

Informacja
Zasady i warunki powinny zostać uzgodnione z pracodawcą. Alokacje mogą być wypłacane za pośrednictwem diet.

Godziny nadliczbowe

50 % wynagrodzenia za godzinę przez pierwszą godzinę
75 % wynagrodzenia za godzinę w następujących godzinach (lub częściach)

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od 22:00 do 07:00
30 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w niedziele

Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Dozwolone
100 % wynagrodzenia za godzinę

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
Informacja
Takie samo wynagrodzenie, jakby pracownik pracował w okresie wakacyjnym.

13. miesiąc

Ma zastosowanie
1 miesiąc wynagrodzenia brutto
Płatne początek świąt
Informacja
Dieta jest wypłacana przez okres minimum 15 kolejnych dni wolnych od pracy. W przypadku krótszego okresu dni wolnych od pracy, wypłaca się proporcjonalnie część diety, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

14. miesiąc

Ma zastosowanie
1 miesiąc wynagrodzenia brutto
Płatne grudzień
Informacja
Proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ciągu roku.

Ilość świąt

22 dni
Informacja
Do 25 dni, w zależności od zarejestrowanej obecności

Dni wolne od pracy

13 dni + 1 dodatkowy dzień wolny
1 stycznia
Wielki Piątek
Niedziela Wielkanocna
25 kwietnia
1 Maja
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
10 czerwca
15 sierpnia
5 października
1 listopada
1 grudnia
8 grudnia
25 grudnia
24 grudnia jest uznawany za dodatkowy dzień wolny od pracy i jest dniem płatnym

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

11 % wynagrodzenia brutto

Choroba

Od 1 do 30 dni 55 % wynagrodzenia brutto
Od 31 do 90 dni 60 % wynagrodzenia brutto
Od 91 do 365 dni 70 % wynagrodzenia brutto
Ponad 365 dni 75 % wynagrodzenia brutto
Informacja
Gdy zasiłek chorobowy wynosi 55% lub 60%, dodatkowe 5% jest przyznawane, jeżeli:
- wynagrodzenie jest równe lub niższe niż 500 euro
- jeżeli w rodzinie jest więcej niż 3 dzieci w wieku do lat 16 lub 24, jeżeli otrzymują świadczenie rodzinne
- w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymującym zasiłek.

Urazy/wypadki przy pracy

Całkowita czasowa niezdolność do pracy pierwszy 12 miesiące 70 % wynagrodzenia brutto
Całkowita czasowa niezdolność do pracy po 12 miesiące 75 % wynagrodzenia brutto
Częściowa czasowa niezdolność do pracy 70 % wynagrodzenia brutto
Informacja
Poważny lub śmiertelny wypadek pracodawca zgłasza w ciągu 24 godzin do inspektoratu pracy (ACT: Autoridade para as condições do trabalho)

W branży budowlanej, jeżeli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, odpowiedzialność zgłoszenia wypadku w ciągu 24 godzin spoczywa na podwykonawcy, a następnie na głównym wykonawcy.

Informacja Kontakty

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tel. +351 218 818 585
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Portugalski, Angielski, Francuski