Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugal

Viimati värskendatud (millal) 22.04.2019
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

Kohaldatav
600 EUR

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

600 EUR kuu kohta

Kvalifikatsiooniga

656 EUR kuu kohta

Spetsialist

683 EUR kuu kohta

Töödejuhataja

719 EUR kuu kohta

Iga päev

8 tunnid päeva kohta

Kord nädalas

40 tunnid nädala kohta

Ületunnitöö

2 tunnid päeva kohta
200 tunnid aasta kohta

Vaheajad

1 kellele 2 tunnid päeva kohta
Info
Töötaja ei tohi töötada rohkem kui 5 järjestikust tundi.

Riigis Portugal

Sõidukulude hüvitis

Info
Mõisted ja tingimused tuleb tööandjaga kokku leppida. Eraldisi võib maksta toimetuleku toetuste kaudu.

Eine hüvitis

5,7 EUR päeva kohta

Majutushüvitis

Info
Mõisted ja tingimused tuleb tööandjaga kokku leppida. Eraldisi võib maksta toimetuleku toetuste kaudu.

Toimetuleku toetus / päevaraha

Info
Mõisted ja tingimused tuleb tööandjaga kokku leppida. Eraldisi võib maksta toimetuleku toetuste kaudu.

Ületunnitöö

50 % tunnipalgast esimese tunni eest
75 % tunnipalgast järgnevate tundide (või nende osade) eest

Öötöö

Lubatud
Alates 22:00 kellele 7:00
30 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

Lubatud
100 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

Lubatud
100 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Lubatud
100 % tunnipalgast

Iga-aastane puhkusehüvitis

Kohaldatav
Info
Sama tasu kui juhul, kui töötaja töötaks puhkuseperioodi ajal.

13. kuu

Kohaldatav
1 kuu brutopalgast
Tasutakse (millal) puhkuse algus
Info
Hüvitist makstakse enne vähemalt 15 järjestikuse puhkusepäeva perioodi. Lühemate puhkuste puhul makstakse proportsionaalselt välja ainult osa hüvitisest, välja arvatud juhul, kui kirjalikult on teisiti kokku lepitud.

14. kuu

Kohaldatav
1 kuu brutopalgast
Tasutakse (millal) detsember
Info
Proportsionaalne perioodiga, millel on aasta jooksul töötatud.

Pühade arv

22 päevad
Info
Kuni 25 päeva kooskõlas registreeritud kohaloluga.

Riiklikud pühad

13 päevad + 1 puhkepäevade vaheline sillapäev
1. jaanuar
Suur reede
Esimene ülestõusmispüha
25 aprill
1. mai
Kristuse Pühima Ihu ja Vere suurpüha
10 juuni
15 august
5 oktoober
1 november
1 detsember
8 detsember
25. detsember
24. detsembrit peetakse puhkepäevade vaheliseks sillapäevaks ja see on tasustatud puhkepäev

Sotsiaalkindlustusmaksed

11 % brutopalgast

Haigus / haigestumine

Alates 1 kellele 30 päevad 55 % brutopalgast
Alates 31 kellele 90 päevad 60 % brutopalgast
Alates 91 kellele 365 päevad 70 % brutopalgast
Üle 365 päevad 75 % brutopalgast
Info
Kui haigushüvitis on 55% või 60%, siis eraldatakse täiendavad 5% juhul, kui:
- kui tasu on võrdne 500 euroga või alla selle
- kui perekonnas on rohkem kui 3 kuni 16 aasta vanust last või kuni 24 aasta vanust last, kui saadakse lastetoetust
- kui hüvitist saavas perekonnas on puudega laps.

Töövigastused / tööõnnetused

Täielik ajutine töövõimetus esimene 12 kuud 70 % brutopalgast
Täielik ajutine töövõimetus pärast 12 kuud 75 % brutopalgast
Osaline ajutine töövõimetus 70 % brutopalgast
Info
Tõsisest või surmaga lõppenud õnnetusest tuleb tööandjal 24 tunni jooksul teatada tööinspektsiooni (ACT: Autoridade para as condições do trabalho)

Juhul, kui tööandja ei ole nõudeid täitnud, langeb ehituses vastutus 24 tunni jooksul alltöövõtjale ja pärast seda põhitöövõtjale.

Info Kontaktid

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tel +351 218 818 585
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
portugali, inglise, prantsuse