Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugal

Laatst geüpdatet op 22-4-2019
Toon alle bedragen in Euro (€)

Minimumbrutoloon

Van toepassing
600 EUR

Loon per categorie

Ongeschoold

600 EUR per maand

Geschoold

656 EUR per maand

Specialist

683 EUR per maand

Voorman

719 EUR per maand

Dagelijks

8 uren per dag

Wekelijks

40 uren per week

Overuren

2 uren per dag
200 uren per jaar

Pauzes

1 tot 2 uren per dag
Info
Een werknemer mag niet gedurende meer dan 5 achtereenvolgende uren werken.

In Portugal

Reiskostenvergoeding

Info
De voorwaarden moeten worden overeengekomen met de werkgever. De uitkeringen kunnen worden betaald door middel van dagvergoedingen.

Maaltijdvergoeding

5,7 EUR per dag

Woonvergoeding

Info
De voorwaarden moeten worden overeengekomen met de werkgever. De uitkeringen kunnen worden betaald door middel van dagvergoedingen.

Verblijfkosten/dagvergoedingen

Info
De voorwaarden moeten worden overeengekomen met de werkgever. De uitkeringen kunnen worden betaald door middel van dagvergoedingen.

Overuren

50 % van het uurloon voor het eerste uur
75 % van het uurloon voor de volgende uren (of delen ervan)

Nachtwerk

Toegelaten
Van 22:00 tot 07:00
30 % van het uurloon

Werken op zaterdag

Toegelaten
100 % van het uurloon

Werken op zondag

Toegelaten
100 % van het uurloon

Werken op wettelijke feestdagen

Toegelaten
100 % van het uurloon

Jaarlijks vakantiegeld

Van toepassing
Info
Zelfde beloning, alsof een werknemer tijdens de vakantieperiode zou werken.

13de maand

Van toepassing
1 maand van brutoloon
Betaald op begin van de vakantie
Info
De vergoeding wordt betaald voorafgaand aan een periode van ten minste 15 opeenvolgende vakantiedagen. Bij kortere vakanties wordt slechts een deel van de vergoeding proportioneel betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

14de maand

Van toepassing
1 maand van brutoloon
Betaald op december
Info
Evenredig aan de tijdens het jaar gewerkte periode

Aantal vakantiedagen

22 dagen
Info
Tot 25 dagen volgens de geregistreerde aanwezigheid.

Wettelijke feestdagen

13 dagen + 1 brugdag
1 januari
Goede Vrijdag
Paaszondag
25 april
1 mei
Corpus domini
10 juni
15 augustus
5 oktober
1 november
1 december
8 december
25 december
24 december wordt beschouwd als een brugdag en is een betaalde wettelijke feestdag

Sociale zekerheids bijdragen

11 % van brutoloon

Ziekte

Van 1 tot 30 dagen 55 % van brutoloon
Van 31 tot 90 dagen 60 % van brutoloon
Van 91 tot 365 dagen 70 % van brutoloon
Over 365 dagen 75 % van brutoloon
Info
Wanneer het ziekengeld 55% of 60% bedraagt, wordt een bijkomende 5% toegewezen, indien:
- de vergoeding gelijk is aan of minder bedraagt dan 500 euro
- er meer dan 3 kinderen tot 16 jaar oud of tot 24 jaar oud in het gezin zijn, indien er kinderbijslag ontvangen wordt
- als er een gehandicapt kind in het gezin is en er voor dat kind een uitkering ontvangen wordt

Verwondingen/ongevallen op het werk

Volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid eerst 12 maanden 70 % van brutoloon
Volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid na 12 maanden 75 % van brutoloon
Gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid 70 % van brutoloon
Info
De werkgever moet een ernstig of dodelijk ongeval binnen 24 uur melden bij de arbeidsinspectie (ACT: Autoridade para als condições do trabalho)

Als de werkgever in de bouwsector niet aan die verplichting voldoet, ligt de verantwoordelijkheid bij de onderaannemer binnen 24 uur en daarna bij de hoofdaannemer.

Info Contacten

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tel. +351 218 818 585
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Portugees, Engels, Frans