Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Португалија

Последње ажурирање 22.4.2019.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

Применљиво
600 EUR

Зарада по категорији

Неквалификовани

600 EUR месечно

Квалификован

656 EUR месечно

Специјалиста

683 EUR месечно

Надзорник

719 EUR месечно

Дневно

8 часови по дану

Седмично

40 часови седмично

Прековремени рад

2 часови по дану
200 часови годишње

Преломи

1 до 2 часови по дану
Информације
Радник не може радити више од 5 узастопних сати.

У {име државе}

Надокнада за пут

Информације
Правила и услови ће бити договорени са послодавцем. Премештања се могу платити кроз путне трошкове.

Топли оброк

5,7 EUR по дану

Надокнада за смештај

Информације
Правила и услови ће бити договорени са послодавцем. Премештања се могу платити кроз путне трошкове.

Путни трошкови/дневна надокнада

Информације
Правила и услови ће бити договорени са послодавцем. Премештања се могу платити кроз путне трошкове.

Прековремени рад

50 % од сатнице за први сат
75 % од сатнице за следеће сате (или делове сата)

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 07:00
30 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено
100 % од сатнице

Рад недељом

Допуштено
100 % од сатнице

Рад на државне празнике

Допуштено
100 % од сатнице

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
Информације
Исто награђивање као када радник ради током празника.

13. плата

Применљиво
1 месец од бруто зараде
Плаћено почетак годишњег одмора
Информације
Надокнада се плаћа пре периода од најмање 15 узастопних дана годишњег одмора. У случају краћих годишњих одмора, само део надокнаде се плаћа пропорционално, осим ако не постоји другачији писмени уговор.

14. плата

Применљиво
1 месец од бруто зараде
Плаћено децембар
Информације
Пропорционално са периодом обављања посла у току године.

Број празника

22 дана
Информације
До 25 дана према регистрованом боравку.

Државни празници

13 дана + 1 преносни дан
1. јануар
Велики петак
Ускршња недеља
25 april
1 мај
Corpus domini
10 jun
15 avgust
5 oktobar
1 novembar
1 decembar
8 decembar
25. децембар
24. децембар се сматра преносним даном и то је плаћени празник

Издаци за социјалну заштиту

11 % од бруто зараде

Обољење/болест

Од 1 до 30 дана 55 % од бруто зараде
Од 31 до 90 дана 60 % од бруто зараде
Од 91 до 365 дана 70 % од бруто зараде
Преко 365 дана 75 % од бруто зараде
Информације
Када је надокнада за боловање 55% или 60%, додаје се још 5% у случају: - зараде једнаке или испод 500 Еура - ако у породици постоји више од 3 деце старости до 16 година или до 24 године старости уз добијање породичног додатка - ако постоји дете са инвалидитетом које прима додатак.

Повреде на раду/незгоде

Потпуна привремена немогућност обављања посла прво 12 месеци 70 % од бруто зараде
Потпуна привремена немогућност обављања посла након 12 месеци 75 % од бруто зараде
Делимична привремена немогућност обављања посла 70 % од бруто зараде
Информације
О тешкој или фаталној незгоди послодавац мора обавестити инспекцију о раду у року од 24 сата (АКТ: Одобрење за услове рада) У високоградњи, ако послодовац не изврши обавезе, одговорност лежи на подизвођачу за период од 24 сата а затим на главном извођачу.

Информације Контакти

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
T. +351 218 818 585
Можете нас контактирати на следећим језицима
Португалски, Енглески, Француски