Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Norwegia

Ostatnio aktualizowany 14.03.2019
Przeglądaj wszystkie waluty w Korona norweska (NOK)

Wynagrodzenie wg kategorii

Pracownicy poniżej 18 roku życia

6 EUR za godzinę
190 EUR za tydzień

Pracownicy niewykwalifikowani, bez doświadczenia w zakresie prac budowlanych

183,1 NOK

Pracownicy niewykwalifikowani, z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie prac budowlanych

191 NOK

Wykwalifikowany

203,8 NOK

Średnie wynagrodzenie (wskazane)

216 NOK (średnia dla pracowników fizycznych)
210 NOK (mediana dla pracowników fizycznych)

Codziennie

Maks. 9 godziny
Informacja
Specjalne porozumienia w sprawie zwiększenia limitów mogą być uzgodnione w ramach układu zbiorowego i/lub przez urząd Inspekcji Pracy.

Tygodniowo

Maks. 40 godziny
Informacja
Specjalne porozumienia w sprawie zwiększenia limitów mogą być uzgodnione w ramach układu zbiorowego i/lub przez urząd Inspekcji Pracy.

Godziny nadliczbowe

Za dzień 13 godziny
Za tydzień 48 godziny
Za miesiąc 100 godziny
Za rok 200 godziny
Maksymalny 4 godziny

Przerwy

Odpoczynek

30 minuty dla 8 godzin pracy
Jeżeli przerwa odbywa się w miejscu pracy, stanowi ona część standardowego czasu pracy.
Informacja
Pracownik ma prawo do co najmniej jednej przerwy, jeśli dzienny czas pracy przekracza 5 godzin i 30 minut.

Szczególne warunki

Informacja
Czas pracy powinien być zorganizowany w taki sposób, aby pracownicy nie byli narażeni na obciążenia fizyczne lub psychiczne oraz mogli postępować zgodnie z zasadami BHP.

W obrębie Norwegia

Koszty podróży

Informacja
Brak regulacji prawnych – tylko odniesienie do przepisów w krajach przyjmujących. (Może być regulowane w niektórych układach zbiorowych)

Dodatek na zakwaterowanie

Informacja
W przypadku zleceń wymagających noclegu poza domem, pracodawca zobowiązany jest opłacić wyżywienie i zakwaterowanie pracownika, ale dopuszcza się uzgodnienie stałej stawki za wyżywienie i nocleg, zwrotu faktycznie poniesionych kosztów lub innego sposobu rozliczenia.

wyżywienie/dieta dzienna

Informacja
W przypadku zleceń wymagających noclegu poza domem, pracodawca zobowiązany jest opłacić wyżywienie i zakwaterowanie pracownika, ale dopuszcza się uzgodnienie stałej stawki za wyżywienie i nocleg, zwrotu faktycznie poniesionych kosztów lub innego sposobu rozliczenia.

Godziny nadliczbowe

Przynajmniej 40 % wynagrodzenia

Praca w godzinach wieczornych

Dozwolone
Od 21:00 do 06:00

Praca w porze nocnej

Dozwolone tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na charakter pracy

Praca w soboty

Dozwolone

Praca w niedziele

Niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to konieczne ze względu na charakter pracy
Informacja
Za pracę w niedzielę uznaje się pracę wykonywaną od godziny 18:00 w sobotę do godziny 22:00 w niedzielę.

Praca w dni wolne od pracy

Niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to konieczne ze względu na charakter pracy
Informacja
Za pracę w dzień ustawowo wolny uznaje się pracę wykonywaną od godziny 18:00 w dzień poprzedzający do 22:00 w dzień ustawowo wolny od pracy.

Praca zmianowa

Dozwolone

Roczny dodatek urlopowy

Przynajmniej 10,2 % wynagrodzenia otrzymanego w roku poprzednim
Informacja
Płatne w ostatnim dniu roboczym przed dniem wolnym od pracy lub w czerwcu.

Staż pracy

Po 60 latach 1 dodatkowy tydzień urlopu

Dodatkowe pracownicze programy emerytalno-rentowe

Informacja
Większość pracodawców jest zobowiązana do ustanowienia pracowniczego programu emerytalnego dla swoich pracowników

Ilość świąt

Min 20 dni za rok
Maksymalny 30 dni za dzień
Przynajmniej 10 następujących po sobie dni

Dni wolne od pracy

Nowy Rok
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Poniedziałek Wielkanocny
Święto Pracy
17 maj dzień konstytucji
Wniebowstąpienie Pańskie
drugi dzień Zielonych Świątek
Dzień Bożego Narodzenia
26 grudzień

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

Informacja
Członkostwo w krajowym systemie ubezpieczeń jest obowiązkowe. Wysokość składki wynosi 8,2 % wynagrodzenia brutto.

Podatek dochodowy

Średnia 30 %

Dodatkowy fundusz emerytalny

Informacja
Uwzględniono w Krajowym Systemie Ubezpieczeń. Aby być uprawnionym do otrzymania emerytury z Norwegii, musisz być członkiem Krajowego Systemu Ubezpieczeń przez okres jednego roku.

Choroba

52 tygodnie
Informacja
Stosunek pracy musi trwać co najmniej 4 tygodnie, a choroba musi zostać udokumentowana.

Urazy/wypadki przy pracy

52 tygodnie
Informacja
Stosunek pracy musi trwać co najmniej 4 tygodnie, a choroba musi zostać udokumentowana.

Informacja Kontakty

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Tel. +47 23 06 31 00