Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Norsko

Naposledy aktualizováno dne 14.03.2019
Prohlédněte si všechny měny v norská koruna (NOK)

Plat podle kategorie

Pracovníci mladší 18 let

6 EUR za hodinu
190 EUR za týden

Nekvalifikovaní pracovníci bez jakékoliv zkušenosti se stavebními prácemi

183,1 NOK

Nekvalifikovaní pracovníci s nejméně jednoroční praxí ve stavebních pracích

191 NOK

Kvalifikovaný

203,8 NOK

Průměrný výdělek (označení)

216 NOK (průměr manuálního pracovníka)
210 NOK (střední hodnota manuálního pracovníka)

Denně

Max. 9 hodiny
Informace
Zvláštní dohody o prodloužení omezení lze dohodnout v kolektivní smlouvě a/nebo orgánem inspekce práce.

Týdně

Max. 40 hodiny
Informace
Zvláštní dohody o prodloužení omezení lze dohodnout v kolektivní smlouvě a/nebo orgánem inspekce práce.

Přesčas

Za den 13 hodiny
Za týden 48 hodiny
Za měsíc 100 hodiny
Za rok 200 hodiny
Maximum 4 hodiny

Přestávky

Odpočinek

30 minuty za 8 hodin práce
Část standardní pracovní doby v případě, že přestávka se koná na pracovišti
Informace
Zaměstnanec musí mít alespoň jednu přestávku v případě, že denní pracovní doba je delší než pět hodin a 30 minut.

Zvláštní podmínky

Informace
Pracovní doba musí být dohodnuta tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivé fyzické nebo psychické zátěži a aby byli schopni dodržovat bezpečnostní hlediska.

V rámci země Norsko

Cestovné

Informace
Žádné zákonné předpisy - jen odkaz na ustanovení v hostitelských zemích. (Ale upraveny v některých kolektivních smlouvách).

Příspěvek na ubytování

Informace
U úkolů, které vyžadují přenocování mimo domov, musí zaměstnavatel zpravidla platit za stravu a ubytování, avšak může být sjednána fixní sazba denního příspěvku, platba na poskytnutý účet nebo podobně.

Výživné / denní dávka

Informace
U úkolů, které vyžadují přenocování mimo domov, musí zaměstnavatel zpravidla platit za stravu a ubytování, avšak může být sjednána fixní sazba denního příspěvku, platba na poskytnutý účet nebo podobně.

Přesčas

Minimálně 40 % platu

Večerní práce

Povoleno
Od 21:00 k 6:00

Noční práce

Povoleno pouze, pokud je to nutné vzhledem k povaze práce

Práce v sobotu

Povoleno

Práce v neděli

Nepovoleno, pokud to není nutné vzhledem k povaze práce
Informace
Práce v neděli je považován za práce prováděnou od 18.00 hod. v sobotu do 22:00 hod. v neděli

Práce o veřejných svátcích

Nepovoleno, pokud to není nutné vzhledem k povaze práce
Informace
Práce o státním svátku je považována za práci vykonávanou od 18.00 hod. předchozího dne do 22.00 hod. státního svátku

Práce na směny

Povoleno

Příspěvek na řádnou dovolenou

Minimálně 10,2 % ze mzdy obdržené v předchozím roce
Informace
Placeno poslední normální výplatní den před dovolenou, nebo v červnu.

Hodnostní zařazení

Po 60 letech 1 týden dovolené navíc

Doplňkové zaměstnanecké penzijní programy

Informace
Většina zaměstnavatelů požaduje u svých zaměstnanců nastavit zaměstnanecký penzijní systém

Počet dnů dovolené

Min 20 dny za rok
Maximum 30 dny za den
Minimálně 10 po sobě jdoucí dny

Státní svátky

Nový rok
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
17 květen den ústavy
Den Nanebevstoupení Páně
Svatodušní pondělí
První svátek vánoční
26 prosinec

Příspěvky na sociální zabezpečení

Informace
Členství v národním programu pojištění je povinné. Sazba příspěvku je 8,2 % z hrubé mzdy.

Daň z příjmu

Průměr 30 %

Další penzijní fondy

Informace
Zahrnuto v národním programu pojištění. Aby mohly být přijímány důchody z Norska, musíte být členem programu po dobu jednoho roku.

Choroba/nemoc

52 týdny
Informace
Musíte pracovat nejméně po dobu 4 týdnů a vaše nemoc musí být zdokumentována.

Pracovní úrazy/nehody

52 týdny
Informace
Musíte pracovat nejméně po dobu 4 týdnů a vaše nemoc musí být zdokumentována.

Informace Kontakty

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Tel. +47 23 06 31 00