Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

България

Последно актуализирано на 8.4.2024 г.
Виж всички валути в Български лев (BGN)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
933 BGN на месец

Заплата според категорията

Неквалифициран

1 567,44 BGN на месец

Квалифициран

2 481,78 BGN на месец

Специалист

2 481,78 BGN на месец

Майстор

2 481,78 BGN на месец

Лидери

2 612,4 BGN на месец

Професионалисти

2 743,02 BGN на месец

Ежедневно

8 часове

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

3 часове на ден ( 2 часове нощна )
6 часове на седмица ( 4 часове нощна )
30 часове на месец ( 21 часове нощна )
300 часове на година

Прекъсвания

Обяд

Между 12:00 и 14:00
30 минути
Част от стандартното работно време
Платено

Специални условия

Опасна зона и карциногенни продукти
Работа при йонизиращо лъчение
Подземни строителни работи
7 часове на ден
35 часове на седмица
150 часове на месец

В България

Надбавка за храна

4 BGN на ден за храна
1 BGN на ден за напитки
Информация
Само за хора, работещи в специфични условия на труд – (повишени нива на шум, прах, вибрации)

Извънреден труд

60 % от заплата на час

Вечерна работа

Позволено

Работа през нощта

Позволено
От 22:00 на 6:00
50 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено
50 % от заплата на час

Работа в неделя

Позволено
50 % от заплата на час

Работа на официални празници

Задължително
Позволено
100 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено
50 % от заплата на час нощна смяна

Опасна работа

5 % от заплата на час

Заплащане за време на разположение

Приложимо
25 % от заплата на час (наличност)
50 % от заплата на час (почивни дни)

Годишна надбавка за празници

Приложимо
100 % от заплата на час

Прослужено време

1 % от заплата за всяка година трудов стаж

Друго

Повредени машини

100 % от заплата на час

Лоши атмосферни условия

100 % от заплата на час

Брой празници

23 дни на година

Официални празници

12 дни
1 януари
3 март (ако се пада в събота или неделя, почивен ден е и понеделник)
Велики петък
Велики понеделник
Денят на труда
6 май (ако се пада в събота или неделя, почивен ден е и понеделник)
24 май (ако се пада в събота или неделя, почивен ден е и понеделник)
6 септември (ако се пада в събота или неделя, почивен ден е и понеделник)
22 септември (ако се пада в събота или неделя, почивен ден е и понеделник)
Вечерта на Коледа
Денят на Коледа
26 декември

Вноски за социално осигуряване

10,58 %
За командировани работници
Всички вноски за социално и здравно осигуряване се заплащат в страната на произход на командирования работник

Данък общ доход

10 %
Информация
Данъците се удържат в държавата на произход

Допълнителни пенсионни фондове

2,2 %

Болест/заболяване

80 %
Информация
След лекарски преглед, документ за временна неработоспособност трябва да бъде представен на работодателя.

Трудови злополуки/инциденти

80 %
Информация
След лекарски преглед, документ за временна неработоспособност трябва да бъде представен на работодателя.

Информация Контакти

Federation "Construction, Industry and Water supply" - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4
Тел. + 359 2 950 73 39
Можете да се свържете с нас на следните езици
български, английски, гръцки, Македонски