Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Bulharsko

Naposledy aktualizované dňa 29. 11. 2022
Zobraziť všetky meny v Bulharský lev (BGN)

Minimálna hrubá mzda

Týka sa
994 BGN na mesiac

Plat na kategóriu

Bez zručností

1 192,8 BGN na mesiac

So zručnosťami

1 888,6 BGN na mesiac

Špecialista

1 988 BGN na mesiac

Majster

1 988 BGN na mesiac

Vedúci

2 485 BGN na mesiac

Profesionáli

2 087,4 BGN na mesiac

Denne

8 hodiny

Týždenne

40 hodiny

Nadčas

3 hodiny na deň ( 2 hodiny v noci )
6 hodiny na týždeň ( 4 hodiny v noci )
30 hodiny na mesiac ( 21 hodiny v noci )
300 hodiny na rok

Prestávky

Obed

Medzi 12:00 a 14:00
30 minúty
Súčasť štandardného pracovného času
Platené

Špeciálne podmienky

Nebezpečná zóna a karcinogénne produkty
Práca v neionizujúcom žiarení
Práca v podzemí
7 hodiny na deň
35 hodiny na týždeň
150 hodiny na mesiac

V rámci krajiny: Bulharsko

Dávka na stravu

4 BGN na deň na jedlo
1 BGN na deň na nápoje
Informácie
Len pre ľudí pracujúcich v špeciálnych pracovných podmienkach - (zvýšený hluk, prach, vibrácie)

Nadčas

60 % z hodinovej mzdy

Práca večer

Povolené

Práca v noci

Povolené
Od 22:00 komu 6:00
50 % z hodinovej mzdy

Práca v sobotu

Povolené
50 % z hodinovej mzdy

Práca v nedeľu

Povolené
50 % z hodinovej mzdy

Práca v štátne sviatky

Povinný
Povolené
100 % z hodinovej mzdy

Práca na smeny

Povolené
50 % z hodinovej mzdy nočná smena

Nebezpečná práca

5 % z hodinovej mzdy

Plat za pohotovosť

Týka sa
25 % z hodinovej mzdy (dostupnosť)
50 % z hodinovej mzdy (dovolenka)

Dávka na každoročnú dovolenku

Týka sa
100 % z hodinovej mzdy

Služobný vek

1 % z platu za každý rok profesionálnych skúseností

Iné

Pokazené strojové zariadenie

100 % z hodinovej mzdy

Zlé poveternostné podmienky

100 % z hodinovej mzdy

Počet sviatkov

23 dni na rok

Štátne sviatky

12 dni
1 január
3 marec (ak v sobotu a nedeľu, nasledujúci pondelok bude sviatočný)
Veľký piatok
Veľkonočný pondelok
Deň práce
6 máj (ak v sobotu a nedeľu, nasledujúci pondelok bude sviatočný)
24 máj (ak v sobotu a nedeľu, nasledujúci pondelok bude sviatočný)
6 september (ak v sobotu a nedeľu, nasledujúci pondelok bude sviatočný)
22 september (ak v sobotu a nedeľu, nasledujúci pondelok bude sviatočný)
Štedrý deň
Vianoce
26 december

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

10,7 %
Vyslaní robotníci
Všetky sociálne a zdravotné príspevky sa vyplácajú v krajine pôvodu vyslaného robotníka

Daň z príjmu

10 %
Informácie
Dane sa zrazia v krajine pôvodu

Dodatočné penzijné fondy

2,2 %

Choroba

80 %
Informácie
Po lekárskom vyšetrení musí byť zamestnávateľovi predložený dokument o dočasnej práceneschopnosti.

Pracovné zranenia/úrazy

80 %
Informácie
Po lekárskom vyšetrení musí byť zamestnávateľovi predložený dokument o dočasnej práceneschopnosti.

Informácie Kontakty

Federation construction, industry and water supply - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4
Tel. + 359 2 950 73 39
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Bulharčina, Angličtina, Gréčtina