Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta

Tel. +356 25679200
Mund të ndihmojë në
Anglisht, Italisht, Malteze
Jesmond Marshall
Mund të ndihmojë në
Anglisht - Italisht - Malteze
+356 2567 9267 or +356 99474294