Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Свържете се с профсъюз

В случай, че се нуждаете от съдействие, помощ и/или информация, можете да се свържете с профсъюз и той с радост ще ви съдейства

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta

Тел. +356 25679200
Мога да ви помогна в
английски, италиански, малтийски
Jesmond Marshall
Мога да ви помогна в
английски - италиански - малтийски
+356 2567 9267 or +356 99474294