Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta

Điện thoại +356 25679200
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh, Tiếng Ý, Tiếng Malta
Jesmond Marshall
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh - Tiếng Ý - Tiếng Malta
+356 2567 9267 or +356 99474294