Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Литва

Последно актуализирано на 5.3.2019 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

2,45 EUR на час
400 EUR на месец
Информация
Минимална заплата се изплаща само за неквалифицираните работници

Заплата според категорията

Неквалифициран

400 EUR на месец

Квалифициран

> 400 EUR на месец

Средна заплата (ориентировъчна)

777,7 EUR на месец

Ежедневно

8 часове

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

12 часове на седмица
180 часове на година

Прекъсвания

Обяд

1 час

Специални условия

36 часове на седмица

В Литва

Прехрана/дневна надбавка

5,7 EUR на час

Публикувано от {име на държава}

Прехрана/дневна надбавка

Приложимо
Информация
Зависи от това в коя държава е командирован служителят или работникът

Извънреден труд

100 % от средна заплата

Работа през нощта

22:00 на 6:00
150 % от заплата на час
Информация
Формула: Основна месечна заплата * 12 месеца * 1,5 Нощният труд е макс. 7 часа

Работа в събота

200 % от заплата на час

Работа в неделя

200 % от заплата на час

Работа на официални празници

200 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено

Допълнителни професионални пенсионни схеми

Не е приложимо за командировани работници

Допълнителни елементи на възнаграждението

Приложимо

Брой празници

20 дни на година в рамките на 5-дневна работна седмица
24 дни на година в рамките на 6-дневна работна седмица

Официални празници

12 дни на година
Нова година
16 февруари ден на възстановяване на литовската държава
11 март ден на независимостта на литва
Великден
Велики понеделник
Денят на труда
Еньов ден (ден на лятно слънцестоене)
6 юли ден на управлението
Успение Богородично
Ден на Вси Светии
Вечерта на Коледа
Денят на Коледа

Вноски за социално осигуряване

30,98 %

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

3 %

Данък общ доход

15 %

Допълнителни пенсионни фондове

2 %

Болест/заболяване

Ден 1 на 2 : 80 на 100 % от заплата от работодателя
От ден 3 : 80 % от заплата от националния осигурителен фонд (sodra)

Трудови злополуки/инциденти

100 % от заплата
Информация
В случай на злополука на работното място или на път към или от работа, злополуката се отчита като събитие, обект на застраховане

Информация Контакти

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Тел. +370 5 230590
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, литовски