Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Унгария

Последно актуализирано на 1.6.2022 г.
Виж всички валути в Унгарски форинт (HUF)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
Информация
Няма регионални различия, всички възнаграждения са минимални възнаграждения

Заплата според категорията

Неквалифициран

200 000 HUF на месец
1 150 HUF на час

Квалифициран

260 000 HUF месечно
1 495 HUF на час

Ежедневно

Мин. 4 макс. 12 часове на ден

Ежеседмично

40 часове на седмица

Извънреден труд

300 часове на година
Информация
Дневното работно време не може да бъде по-дълго от 12 часа. Трябва да бъдат осигурени най-малко 11 часа почивка между смените.

Прекъсвания

Почивка

20 минути след 6 часа работа
25 минути след 9 часа работа
Информация
Минималното време може да бъде по-дълго съгласно договорни споразумения

Обяд

Включени в почивка
Не е част от стандартното работно време
Не е платено

Специални условия

36 часове на седмица (работа под земята или при радиоактивно излагане)

Извънреден труд

50 % от заплата на час

Работа през нощта

Позволено
22:00 на 6:00
15 % от заплата на час

Работа в неделя

Позволено
50 % от заплата на час
100 % от заплата на час в почивен ден

Работа на официални празници

Позволено само в специални случаи
100 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено
30 % от заплата на час

Заплащане за време на разположение

Приложимо
20 % от заплата на час

Допълнителни елементи на възнаграждението

Неприложимо

Друго

Основно възнаграждение, освен в случай на непреодолима сила (например: наводнение)

Брой празници

20 дни на година
21 дни от 25 г. възраст
22 дни от 28 г. възраст
23 дни от 31 г. възраст
24 дни от 33 г. възраст
25 дни от 35 г. възраст
26 дни от 37 г. възраст
27 дни от 39 г. възраст
28 дни от 41 г. възраст
29 дни от 43 г. възраст
30 дни от 45 г. възраст
Информация
- отпуск при раждане на дете (бащи): 5 дни
- след деца под 16 г.:
1 – 2 дни
2 – 4 дни
3 или повече – 7 дни
- работа под земята или при радиоактивно излагане – 5 дни

Официални празници

11 дни на година
1 януари
15 март
1 май
20 август
23 октомври
1 ноември
25 и 26 декември
Велики петък
Велики понеделник
Понеделник след Петдесетница

Вноски за социално осигуряване

18,5 %

Данък общ доход

15 %

Болест/заболяване

70 % от средна заплата
Макс. 9 180 HUF на ден

Трудови злополуки/инциденти

100 % от средна заплата

Информация Контакти

ÉFÉDOSZSZ

1068 Budapest
Benczúr u. 45
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, унгарски