Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ungārija

Pēdējo reizi atjaunināts 01.06.2022
Skatīt visas valūtas Ungārijas forints (HUF)

Minimālā bruto alga

Piemērojams
Informācija
Nav reģionālu atšķirību, visas algas ir minimālās algas

Alga kategorijā

Nekvalificēts

200 000 HUF mēnesī
1 150 HUF stundā

Kvalificēts

260 000 HUF reizi mēnesī
1 495 HUF stundā

Dienā

Min. 4 maks. 12 stundas dienā

Katru nedēļu

40 stundas nedēļā

Virsstundas

300 stundas gadā
Informācija
Darba laiks dienā nedrīkst pārsniegt 12 stundas. Starp maiņām jānodrošina vismaz 11 stundu atpūta.

Pārtraukumi

Atpūta

20 minūtes pēc 6 darba stundām
25 minūtes pēc 9 darba stundām
Informācija
Minimālais laiks, tas var būt ilgāks saskaņā ar līguma vienošanos

Pusdienas

Iekļauts atpūtā
Neietilpst standarta darba laikā
Netiek apmaksāts

Īpaši nosacījumi

36 stundas nedēļā (pazemes, radioaktīva iedarbība)

Virsstundas

50 % no algas stundā

Nakts darbs

Atļauts
22:00 līdz 06:00
15 % no algas stundā

Darbs svētdienās

Atļauts
50 % no algas stundā
100 % no algas stundā ja atpūtas diena

Darbs valsts svētku dienās

Atļauts tikai īpašos gadījumos
100 % no algas stundā

Maiņu darbs

Atļauts
30 % no algas stundā

Dīkstāves apmaksa

Piemērojams
20 % no algas stundā

Papildu algas komponenti

Nav piemērojams

Cits

Pamatalga, izņemot nepārvaramas varas apstākļos (piemēram: plūdi)

Brīvdienu skaits

20 diena(-s) gadā
21 diena(-s) no 25 gadu vecuma
22 diena(-s) no 28 gadu vecuma
23 diena(-s) no 31 gada vecuma
24 diena(-s) no 33 gadu vecuma
25 diena(-s) no 35 gadu vecuma
26 diena(-s) no 37 gadu vecuma
27 diena(-s) no 39 gadu vecuma
28 diena(-s) no 41 gada vecuma
29 diena(-s) no 43 gadu vecuma
30 diena(-s) no 45 gadu vecuma
Informācija
- bērna kopšanas atvaļinājums (tēviem) par bērna dzimšanu: 5 dienas
- vēlāk bērniem līdz 16 gadu vecumam:
1 – 2 dienas
2 – 4 dienas
3 vai vairāk – 7 dienas
- pazemes vai radioaktīvā iedarbība – 5 dienas

Valsts svētki

11 diena(-s) gadā
1 janvāris
15 marts
1. maijs
20 augusts
23 oktobris
1 novembris
25. un 26. decembris
Lielā piektdiena
Lieldienu pirmdiena
Vasarsvētku pirmdiena

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

18,5 %

Ienākuma nodoklis

15 %

Slimība

70 % no vidējās algas
Maks. 9 180 HUF dienā

Traumas/negadījumi darbā

100 % no vidējās algas

Informācija Kontaktpersonas

ÉFÉDOSZSZ

1068 Budapest
Benczúr u. 45
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Ungāru valoda