Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Viimati värskendatud (millal) 12.03.2019
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

Kohaldatav
168,01 EUR nädala kohta 18 aastat ja rohkem
161,23 EUR nädala kohta 17 aastat
158,39 EUR nädala kohta alla 17 aasta vanune

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

187 EUR kellele 219 EUR nädala kohta
Info
Ei ole standard, võib ettevõtete kaupa varieeruda.

Kvalifikatsiooniga

218 EUR kellele 258 EUR nädala kohta
Info
Ei ole standard, võib ettevõtete kaupa varieeruda.

Spetsialist

233 EUR kellele 270 EUR nädala kohta
Info
Ei ole standard, võib ettevõtete kaupa varieeruda.

Töödejuhataja

300 EUR kellele 400 EUR nädala kohta
Info
Ei ole standard, võib ettevõtete kaupa varieeruda.

Algajad / noored töötajad

160 EUR kellele 180 EUR nädala kohta

Spetsialistid

300 EUR kellele 400 EUR nädala kohta

Iga päev

8 tunnid 07.30 – 16.00
Info
Tööaeg võib varieeruda ettevõtete kaupa. Võidakse töötada rohkem tunde talvel, et teha tasa vähemaid tunde suvel või vastupidi (pankade lahtiolekuajad).

Kord nädalas

40 tunnid

Ületunnitöö

2 tunnid päeva kohta (töötatud tundide arv päevas, kaasa arvatud ületunnitöö, ei tohiks ületada kahte 8-tunnist vahetust. minimaalne kohustusliku ületunnitöö määr on 2 tundi. iga päev peaks olema 11 tundi puhkeaega)
56 tunnid nädala kohta (kaasa arvatud ületunnitöö. rohkem vastavalt töötaja äranägemisele)

Vaheajad

Pauside ajad varieeruvad ettevõtete kaupa.
Ei ole standardse tööaja osa
Ei ole tasustatud välja arvatud juhul, kui kollektiivlepingus on teisiti kokku lepitud

Eritingimused

Maksimaalne tundide arv on antud vastavalt tervishoiu- ja ohutuseeskirjadele, mis on kohaldatavad seadusega.
Info
Töötamine eritingimustes sisaldab: tunneleid, vahetustöötajaid, kõrgusi;

Riigis Malta

Sõidukulude hüvitis

Mittekohaldatav välja arvatud juhul, kui on sätestatud kollektiivlepingus või töölepingus.

Eine hüvitis

Mittekohaldatav välja arvatud juhul, kui on sätestatud kollektiivlepingus või töölepingus.

Majutushüvitis

Mittekohaldatav välja arvatud juhul, kui on sätestatud kollektiivlepingus või töölepingus.

Toimetuleku toetus / päevaraha

Mittekohaldatav välja arvatud juhul, kui on sätestatud kollektiivlepingus või töölepingus.

Ületunnitöö

150 % tunnipalgast
200 % tunnipalgast kella 00.00 ja 06.00 vahel
200 % tunnipalgast pühapäevad ja riiklikud pühad

Õhtune töö

Lubatud vastavalt kollektiivlepingule või töölepingule
Alates 14:00 kellele 22:00

Öötöö

Lubatud
Alates 22:00 kellele 6:00
Info
Lubatud vastavalt kollektiivlepingule või töölepingule

Töötamine laupäevadel

Lubatud
Info
Lubatud vastavalt kollektiivlepingule või töölepingule

Töötamine pühapäevadel

Lubatud
Info
Lubatud vastavalt kollektiivlepingule või töölepingule

Töötamine riiklikel pühadel

Kohustuslik
Lubatud
Info
Lubatud vastavalt kollektiivlepingule või töölepingule

Vahetustega töö

Lubatud
Info
Lubatud vastavalt kollektiivlepingule või töölepingule

Tervist ohustav töö

Mittekohaldatav välja arvatud juhul, kui on sätestatud kollektiivlepingus või töölepingus.

Ooteaja tasu

Kohaldatav
Nagu on kokku lepitud tööandja ja töötaja vahel

Iga-aastane puhkusehüvitis

Mittekohaldatav

13. kuu

Mittekohaldatav

14. kuu

Mittekohaldatav

Täiendavad palga koostisosad

512,6 EUR aasta kohta
Tasustatud kord kvartalis

Pühade arv

24 päevad
Info
Päevad on valikulised senikaua, kui tööandja ja töötaja vahel on kokku lepitud.

Riiklikud pühad

14 päevad
Uusaasta
10 veebruar
19 märts
31 märts
Suur reede
Töörahva püha
7 juuni
29 juuni
Neitsi Maarja taevassemineku püha
8 september
21 september
8 detsember
13 detsember
Esimene jõulupüha
Info
Riiklikud pühad, mis langevad nädalalõpule (või vaba päev 4 vahetusega töö puhul), lähevad kaotsi.

Sotsiaalkindlustusmaksed

10 % põhipalgast kuni maksimumini (summas) 34,49 EUR nädala kohta kui on sündinud enne 1962
42,57 EUR nädala kohta kui on sündinud pärast 1962

Tulumaks

Info
kooskõlas ministeeriumi poolt igal aastal väljaantud tabelitega.

Täiendavad pensionifondid

Info
välja arvatud juhul, kui on sätestatud kollektiivlepingus.

Haigus / haigestumine

15 päevad (ajal) 100 %
+ 15 päevad (ajal) 50 %
Info
Võidakse anda rohkem päevi, kui on kollektiivlepingus kokku lepitud

Arstitõend antakse haiguse vältel perearsti poolt välja iga 6 päeva tagant ja saadetakse sotsiaalkindlustuse osakonda koos koopiaga tööandjale.

Töövigastused / tööõnnetused

365 päevad (ajal) 100 %
Info
Rohkem päevi, kui on sätestatud kollektiivlepinguga

Info Kontaktid

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tel +356 25679200
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, itaalia, malta