Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

L-aħħar aġġornata f' 12/03/2019
Ara l-muniti kollha f' L-ewro

Paga gross minima

Applikabbli
168.01 EUR kull ġimgħa 18-il sena u aktar
161.23 EUR kull ġimgħa 17-il sena
158.39 EUR kull ġimgħa taħt is-17-il sena

Salarju kull kategorija

bla sengħa

187 EUR sa 219 EUR kull ġimgħa
Info
Mhux Standard, jista' jvarja bejn kumpanija waħda u oħra.

Tas-sengħa

218 EUR sa 258 EUR kull ġimgħa
Info
Mhux Standard, jista' jvarja bejn kumpanija waħda u oħra.

Specialist

233 EUR sa 270 EUR kull ġimgħa
Info
Mhux Standard, jista' jvarja bejn kumpanija waħda u oħra.

Foreman

300 EUR sa 400 EUR kull ġimgħa
Info
Mhux Standard, jista' jvarja bejn kumpanija waħda u oħra.

Li għadhom jibdew / ħaddiema żgħażagħ

160 EUR sa 180 EUR kull ġimgħa

Professjonisti

300 EUR sa 400 EUR kull ġimgħa

Kuljum

8 siegħat 7:30 - 16:00
Info
Ħinijiet tax-xogħol jista' jvarja bejn kumpanija waħda u oħra. Wieħed jista' jaħdem aktar sigħat fix-xitwa biex tpatti għal inqas sigħat fis-sajf jew viċi versa (Sigħat Bankarji).

Kull ġimgħa

40 siegħat

Sahra

2 siegħat kuljum (in-numru ta' sigħat maħduma fil-ġurnata inkluża s-sahra ma għandux jaqbeż żewġ xiftijiet ta' 8 siegħat. sahra obbligatorju minimu huwa 2 sigħat. għandu jkun hemm 11-il siegħa ta' mistrieħ ta' kuljum)
56 siegħat kull ġimgħa (inklużi s-sahra. aktar hija fid-diskrezzjoni tal-impjegat)

Brejks

Il-ħinijiet tal-brek ivarjaw bejn kumpanija waħda u oħra.
Mhux parti mill-ħin tax-xogħol normali
ma tħallasx sakemm ma jkunx miftiehem fi ftehim kollettiv

Kundizzjonijiet speċjali

Numru mass. ta' sigħat huma bħala kull Saħħa u Sigurtà regolamenti applikabbli bil-liġi.
Info
Xogħol f'kondizzjonijiet speċjali tinkludi: mini; shift ħaddiema; għoli;

Malta

Kumpems għall-ivvjaġġar

Mhux applikabbli sakemm ma jkunx speċifikat fi ftehim kollettiv jew kuntratt tax-xogħol.

Kumpens għall-ikel

Mhux applikabbli sakemm ma jkunx speċifikat fi ftehim kollettiv jew kuntratt tax-xogħol.

Kumpens għall-akkomodazzjoni

Mhux applikabbli sakemm ma jkunx speċifikat fi ftehim kollettiv jew kuntratt tax-xogħol.

Sussistenza/kumpens ta' kuljum

Mhux applikabbli sakemm ma jkunx speċifikat fi ftehim kollettiv jew kuntratt tax-xogħol.

Sahra

150 % tas-salarju fis-siegħa
200 % tas-salarju fis-siegħa bejn 0:00 u 06:00
200 % tas-salarju fis-siegħa il-ħdud u festi pubbliċi

X ta' filgħaxija,

Permess skont kull Ftehim Kollettiv jew Kuntratt tax-Xogħol
Mingħand 14:00 sa 22:00

Xogħol bil-lejl

Permess
Mingħand 22:00 sa 06:00
Info
Permess skont kull Ftehim Kollettiv jew Kuntratt tax-Xogħol

Ħidma nhar ta' Sibt

Permess
Info
Permess skont kull Ftehim Kollettiv jew Kuntratt tax-Xogħol

Xogħol fil-Ħdud

Permess
Info
Permess skont kull Ftehim Kollettiv jew Kuntratt tax-Xogħol

Ħidma fil-festi pubbliċi

Obbligatorju
Permess
Info
Permess skont kull Ftehim Kollettiv jew Kuntratt tax-Xogħol

Xogħol bix-xift,

Permess
Info
Permess skont kull Ftehim Kollettiv jew Kuntratt tax-Xogħol

Xogħol perikoluż

Mhux applikabbli sakemm ma jkunx speċifikat fi ftehim kollettiv jew kuntratt tax-xogħol.

Paga standby

Applikabbli
Kif miftiehem bejn min jimpjega u l-impjegat

kumpens tal-btajjel annwali

Mhux applikabbli

It-13-il Xahar

Mhux applikabbli

L-14-il Xahar

Mhux applikabbli

Komponenti addizzjonali pagi

512.6 EUR kull sena
Mħallsa trimestrali

Numru ta' vaganzi

24 jiem
Info
Jiem huma fakultattivi, sakemm miftiehem bejn min jimpjega u impjegat.

Festi Pubbliċi

14 jiem
L-Ewwel tas-Sena
10 Frar
19 Marzu
31 Marzu
Il-Ġimgħa l-Kbira
Jum il-Haddiem
7 Ġunju
29 Ġunju
jum l-Assunta
8 Settembru
21 Settembru
8 Diċembru
13 Diċembru
Jum il-Milied
Info
Festi Pubblici li jaqghu fi tmiem il-ġimgħa (jew ġurnata ta 'mistrieħ fil-każ ta' xogħol 4-shift) huma mitlufa.

kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali

10 % salarju bażiku sa ammont massimu ta' 34.49 EUR kull ġimgħa jekk twelidt qabel 1962
42.57 EUR kull ġimgħa jekk twelidt wara 1962

Taxxa fuq id-dħul

Info
skont it-tabelli kif maħruġa mill-ministeru fuq bażi annwali.

Fondi addizzjonali tal-pensjoni

Info
sakemm ma jkunx speċifikat fi ftehim kollettiv.

Mard/Mard

15 jiem fi 100 %
+ 15 jiem fi 50 %
Info
Aktar jum jista' jingħata jekk miftiehem fil-ftehim kollettiv Ċertifikat mediku maħruġ kull 6 ijiem matul il-marda minn tabib ġenerali mibgħuta lid-dipartiment tas-sigurtà soċjali b'kopja lil min iħaddem.

Korrimenti fuq ix-xogħol/aċċidenti

365 jiem fi 100 %
Info
Aktar jiem jekk speċifikat bi Ftehim Kollettiv

Info Kuntatti

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tel. +356 25679200
Inti tista' tikkuntattjana fil-lingwi li ġejjin
Ingliż, Taljan, Malti