Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Naposledy aktualizováno dne 12.03.2019
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

Použitelný
168,01 EUR za týden 18 let a výše
161,23 EUR za týden 17 let
158,39 EUR za týden mladší než 17 let

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

187 EUR k 219 EUR za týden
Informace
Nestandardní, může se mezi společnostmi lišit.

Kvalifikovaný

218 EUR k 258 EUR za týden
Informace
Nestandardní, může se mezi společnostmi lišit.

Specialista

233 EUR k 270 EUR za týden
Informace
Nestandardní, může se mezi společnostmi lišit.

Mistr

300 EUR k 400 EUR za týden
Informace
Nestandardní, může se mezi společnostmi lišit.

Začátečníci / mladí pracovníci

160 EUR k 180 EUR za týden

Profesionálové

300 EUR k 400 EUR za týden

Denně

8 hodiny 7:30 to 16:00
Informace
Pracovní doba se může mezi jednotlivými společnostmi lišit. Je možné pracovat více hodin v zimě a napracovat si méně hodin v létě nebo naopak (bankovní hodiny).

Týdně

40 hodiny

Přesčas

2 hodiny za den (počet hodin odpracovaných za den včetně přesčasů by neměl přesáhnout dvě 8hodinové směny. minimální povinný přesčas je 2 hodiny. denně by mělo být 11 hodin odpočinku)
56 hodiny za týden (včetně přesčasové práce. více je na uvážení zaměstnance)

Přestávky

Přestávky se mezi společnostmi liší.
Není součástí standardní pracovní doby
Nezaplaceno není-li v kolektivní smlouvě dohodnuto jinak

Zvláštní podmínky

Maximální počet hodin lze nařídit zákonem podle zdravotních a bezpečnostních předpisů.
Informace
Práce ve zvláštních podmínkách zahrnuje: tunely; pracovníky na směny; výšky;

V rámci země Malta

Cestovné

Neuplatňuje se není-li stanoveno v kolektivní smlouvě nebo pracovní smlouvě.

Příspěvek na jídlo

Neuplatňuje se není-li stanoveno v kolektivní smlouvě nebo pracovní smlouvě.

Příspěvek na ubytování

Neuplatňuje se není-li stanoveno v kolektivní smlouvě nebo pracovní smlouvě.

Výživné / denní dávka

Neuplatňuje se není-li stanoveno v kolektivní smlouvě nebo pracovní smlouvě.

Přesčas

150 % platu za hodinu
200 % platu za hodinu mezi 0:00 a 6:00
200 % platu za hodinu neděle a státní svátky

Večerní práce

Povoleno podle kolektivní nebo pracovní smlouvy
Od 14:00 k 22:00

Noční práce

Povoleno
Od 22:00 k 6:00
Informace
Povoleno podle kolektivní nebo pracovní smlouvy

Práce v sobotu

Povoleno
Informace
Povoleno podle kolektivní nebo pracovní smlouvy

Práce v neděli

Povoleno
Informace
Povoleno podle kolektivní nebo pracovní smlouvy

Práce o veřejných svátcích

Povinný
Povoleno
Informace
Povoleno podle kolektivní nebo pracovní smlouvy

Práce na směny

Povoleno
Informace
Povoleno podle kolektivní nebo pracovní smlouvy

Nebezpečná práce

Neuplatňuje se není-li stanoveno v kolektivní smlouvě nebo pracovní smlouvě.

Pohotovostní mzda

Použitelný
Podle dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Příspěvek na řádnou dovolenou

Neuplatňuje se

13. měsíc

Neuplatňuje se

14. měsíc

Neuplatňuje se

Další mzdové složky

512,6 EUR za rok
Zaplaceno kvartálně

Počet dnů dovolené

24 dny
Informace
Dny jsou volitelné, pokud jsou dohodnuty mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Státní svátky

14 dny
Nový rok
10 února
19 března
31 března
Velký pátek
Svátek práce
7 června
29 června
Den Nanebevzetí
8 září
21 září
8 prosince
13 prosince
První svátek vánoční
Informace
O státní svátky připadající na víkend (nebo na den volna v případě 4směnné práce) se přichází.

Příspěvky na sociální zabezpečení

10 % základního platu do maxima ve výši 34,49 EUR za týden jestliže se narodil do 1962
42,57 EUR za týden jestliže se narodil po 1962

Daň z příjmu

Informace
podle tabulek vydávaných ministerstvem na ročním základě.

Další penzijní fondy

Informace
není-li upřesněno v kolektivní smlouvě.

Choroba/nemoc

15 dny v 100 %
+ 15 dny v 50 %
Informace
Lze poskytnout více dnů, je-li to dohodnuto v Kolektivní smlouvě
Lékařské osvědčení vydávané praktickým lékařem každých 6 dní během nemoci dostává oddělení sociálního zabezpečení s kopií pro zaměstnavatele.

Pracovní úrazy/nehody

365 dny v 100 %
Informace
Více dnů, je-li zadáno Kolektivní smlouvou

Informace Kontakty

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tel. +356 25679200
Webové stránky http://www.gwu.org.mt
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, italský, maltský