Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Málta

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 12/03/2019
Amharc ar gach airgeadra in Euro (€)

Íosphá comhlán

Infheidhme
168.01 EUR in aghaidh na seachtaine 18 mbliana d’aois +
161.23 EUR in aghaidh na seachtaine 17 mbliana d’aois
158.39 EUR in aghaidh na seachtaine faoi bhun 17 bliana d’aois

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

187 EUR go 219 EUR in aghaidh na seachtaine
Faisnéis
Neamhchaigheánach, athraíonn sé ó chuideachta go cuideachta.

Oilte

218 EUR go 258 EUR in aghaidh na seachtaine
Faisnéis
Neamhchaigheánach, athraíonn sé ó chuideachta go cuideachta.

Speisialtóir

233 EUR go 270 EUR in aghaidh na seachtaine
Faisnéis
Neamhchaigheánach, athraíonn sé ó chuideachta go cuideachta.

Saoiste

300 EUR go 400 EUR in aghaidh na seachtaine
Faisnéis
Neamhchaigheánach, athraíonn sé ó chuideachta go cuideachta.

Tosaitheoirí / oibrithe óga

160 EUR go 180 EUR in aghaidh na seachtaine

Gairmithe

300 EUR go 400 EUR in aghaidh na seachtaine

Laethúil

8 uaireanta 07:30 – 16:00
Faisnéis
Is féidir go n-athróidh an t-am oibre ó chuideachta go cuideachta. Is féidir le hoibrithe obair a dhéanamh ar feadh níos mó uaireanta sa gheimhreadh mar chúiteamh ar níos lú uaireanta sa samhradh nó a mhalairt (Uaireanta baincéireachta).

Seachtainiúil

40 uaireanta

Ragobair

2 uaireanta in aghaidh an lae (níor cheart go rachadh líon na n-uaireanta oibre in aghaidh an lae dul thar 8 n-uaire.) tá 2 uair ar a laghad de ragobair riachtanach. ba cheart go mbeadh 11 uair sosa gach lá)
56 uaireanta in aghaidh na seachtaine (áirítear ragobair. tá tuilleadh oibre faoi rogha an fhostaithe)

Sosanna

Athraíonn amanna sosa ó chuideachta go cuideachta
Ní chumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Neamhíoctha ach amháin má aontaítear a mhalairt i gcomhaontú comhchoiteann

Coinníollacha speisialta

Socraítear an líon uasta uaireanta de réir rialachán Sláinte agus Sábháilteachta de réir dlí.
Faisnéis
Áirítear le hobair i gcoinníollacha speisialta: tolláin; sealoibrithe; obair ar airde;

Málta

Liúntas taistil

Níl bainteach ach amháin má shonraítear é i gcomhaontú comhchoiteann nó conradh fostaíochta.

Liúntas béile

Níl bainteach ach amháin má shonraítear é i gcomhaontú comhchoiteann nó conradh fostaíochta.

Liúntas lóistín

Níl bainteach ach amháin má shonraítear é i gcomhaontú comhchoiteann nó conradh fostaíochta.

Liúntas cothaithe/laethúil

Níl bainteach ach amháin má shonraítear é i gcomhaontú comhchoiteann nó conradh fostaíochta.

Ragobair

150 % den tuarastal in aghaidh na huaire
200 % den tuarastal in aghaidh na huaire idir 0:00 agus 6:00
200 % den tuarastal in aghaidh na huaire dé domhnaigh agus laethanta saoire poiblí

Obair oíche

Ceadaithe de réir Comhaontú Comhchoiteann nó Conradh Fostaíochta
Ó 14:00 go 22:00

Obair oíche

Ceadaithe
Ó 22:00 go 06:00
Faisnéis
Ceadaithe de réir Comhaontú Comhchoiteann nó Conradh Fostaíochta

Obair Dé Sathairn

Ceadaithe
Faisnéis
Ceadaithe de réir Comhaontú Comhchoiteann nó Conradh Fostaíochta

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe
Faisnéis
Ceadaithe de réir Comhaontú Comhchoiteann nó Conradh Fostaíochta

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Éigeantach
Ceadaithe
Faisnéis
Ceadaithe de réir Comhaontú Comhchoiteann nó Conradh Fostaíochta

Sealobair

Ceadaithe
Faisnéis
Ceadaithe de réir Comhaontú Comhchoiteann nó Conradh Fostaíochta

Obair dhainséarach

Níl bainteach ach amháin má shonraítear é i gcomhaontú comhchoiteann nó conradh fostaíochta.

Pá ar fuireachas

Infheidhme
Faoi mar a aontaíodh idir an Fostóir agus an Fostaí

Liúntas bliantúil saoire

Níl bainteach

13ú mí

Níl bainteach

14ú mí

Níl bainteach

Comhchodanna pá breise

512.6 EUR in aghaidh na bliana
Íoctha ráithiúil

Líon na laethanta saoire

24 laethanta
Faisnéis
Bíonn na laethanta roghnach, má aontaítear iad idir an fostóir agus an fostaí.

Laethanta saoire poiblí

14 laethanta
Lá Caille
10 Feabhra
19 Márta
31 Márta
Aoine an Chéasta
Lá na Saothraithe
7 Meitheamh
29 Meitheamh
Lá na Deastógála
8 Meán Fómhair
21 Meán Fómhair
8 Nollaig
13 Nollaig
Lá Nollag
Faisnéis
Cailltear saoire phoiblí le linn deireadh seachtaine (nó lá saoire i gcás obair 4-sheal).

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

10 % den bhuntuarastal suas go huasmhéid 34.49 EUR in aghaidh na seachtaine má rugadh roimh 1962
42.57 EUR in aghaidh na seachtaine má rugadh tar éis 1962

Cáin ioncaim

Faisnéis
i gcomhréir leis na táblaí a eisíonn an tAire gach bliain.

Cistí pinsin breise

Faisnéis
ach amháin má shonraítear i gcomhaontú comhchoiteann.

Breoiteacht/tinneas

15 laethanta ag 100 %
+ 15 laethanta ag 50 %
Faisnéis
Féadfar tuilleadh laethanta a cheadú i gcomhréir leis an gComhaontú Comhchoiteann

Eiseoidh an dochtúir teastas gach 6 lá le linn saoire breoiteachta. Cuirfidh sé an teastas chuig an Roinn Leasa Sóisialaigh agus chuig an bhfostóir.

Gortuithe/timpistí oibre

365 laethanta ag 100 %
Faisnéis
Tuilleadh laethanta i gcomhréir leis an gComhaontú Comhchoiteann

Faisnéis Teagmhálaithe

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tel. +356 25679200
R-phost. info@gwu.org.mt
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Iodáilis, Máltais