Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tšehhi

Viimati värskendatud (millal) 24.04.2020
Näidake kõiki valuutasid (kus) Tšehhi kroon (CZK)

Brutopalga alammäär

Kohaldatav
87,3 CZK
14 600 CZK

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

87,3 CZK kellele 88,5 CZK : tariifiklassid i–iii
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Kvalifikatsiooniga

88,5 CZK kellele 103,5 CZK tariifiklassid iii – vi
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Spetsialist

98,5 CZK kellele 103,5 CZK tariifiklass v – vi
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Töödejuhataja

103,5 CZK kellele 111 CZK tariifiklass vi – vii
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Iga päev

8 kellele 12 tunnid päeva kohta

Kord nädalas

40 tunnid

Ületunnitöö

8 nädala kohta
150 aasta kohta
Info
Rohkem tunde, tuginedes ainult kokkuleppele tööandja ja töötaja vahel, ent mitte enam kui 416 tundi aasta kohta.
Kogu ületunnitöö maht ei tohi olla suurem kui keskmiselt 8 tundi nädalas perioodi vältel, mis ei tohi olla pikem kui 26 järjestikust nädalat. Seda arvu saab pikendada maksimaalselt 52 järjestikusele nädalale, ent see tugineb siiski ainult kollektiivläbirääkimiste lepingu sättele.

Vaheajad

Puhkeaeg

30 minutid
Ei ole standardse tööaja osa
Ei ole tasustatud
Info
Selle saab jagada osadeks, mis ükski pole lühemad kui 15 minutit, pärast pideva töö perioodi, mis pole pikem kui 6 tundi (alaealistel: 4,5 tundi)

Eritingimused

37,5 tunnid nädala kohta (a* ja b**)
38,75 tunnid nädala kohta (c***)
Info
a*) Maa-alune töö, et kaevandada sütt, maake ja teisi toormaterjale, kaevanduste rajamise valdkonnas ja kaevandustes geoloogiliste uuringute tegemiseks
b**) Töökohtades, kus on kolme vahetusega või katkestamatu töörežiim
c***) Töökohtades, kus on kahe vahetusega režiim; alla 18 aasta vanused töötajad (s.t alaealised) on allutatud tööseadustiku spetsiifilistele sätetele

Riigis Tšehhi

Sõidukulude hüvitis

Sõidukulud tavalisest töökoha asupaigast (elukohast) töö tegemise kohale tasutakse tööandja poolt, kes peab määrama transpordi meetodi.
Info
Ainult siis, kui see on ärireis.
Seda kohaldatakse ka ärireisidele välismaale.

Eine hüvitis

Minimaalselt 87 CZK kui reis kestab 5 kuni 12 tundi
Minimaalselt 131 CZK kui reis kestab enam kui 12 tundi
Minimaalselt 206 CZK kui reis kestab enam kui 18 tundi

Majutushüvitis

Kohaldatav kui edasi-tagasi sõitmine on võimatu ja töötaja jääb ehitusplatsi juurde, siis tasutakse majutuse kulu tööandja poolt.

Toimetuleku toetus / päevaraha

Mittekohaldatav

Ületunnitöö

25 % tunnipalgast
Kui ületunnitööd on tehtud pideva puhkeaja päevade kestel, siis ei tohiks preemia olla madalam kui 40% keskmisest töötasust.
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Õhtune töö

Alates 18:00 kellele 21:00

Öötöö

Lubatud
Alates 22:00 kellele 6:00
10 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

Lubatud
10 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

Lubatud
10 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Lubatud
100 % tunnipalgast

Vahetustega töö

Lubatud
Preemia summa võib kokku leppida ettevõtte kollektiivläbirääkimiste lepingus.

Tervist ohustav töö

Minimaalselt 50 CZK tunni kohta
Info
Mõiste „raske töötingimused“ määratlus rahalise hüvitise otstarbeks antakse valitsuse määrusega.
Rasked töötingimused
Minimaalselt 10 % tunni kohta

Ooteaja tasu

Mittekohaldatav välja arvatud juhul, kui on sätestatud ettevõtte kollektiivläbirääkimiste lepingus.

Iga-aastane puhkusehüvitis

Mittekohaldatav välja arvatud juhul, kui on sätestatud ettevõtte kollektiivläbirääkimiste lepingus.

13. kuu

Mittekohaldatav välja arvatud juhul, kui on sätestatud ettevõtte kollektiivläbirääkimiste lepingus.

14. kuu

Mittekohaldatav välja arvatud juhul, kui on sätestatud ettevõtte kollektiivläbirääkimiste lepingus.

Täiendavad palga koostisosad

Mittekohaldatav välja arvatud juhul, kui on sätestatud ettevõtte kollektiivläbirääkimiste lepingus.

Muu

Minimaalselt 15 % keskmisest palgast
25 % keskmisest palgast puhkepäevadel

Purunenud masinad

80 % keskmisest palgast

Halvad ilmastikutingimused

60 % keskmisest palgast

Pühade arv

20 päevad aasta kohta
2 päevad nädala kohta mitte rohkem kui 5 aasta kohta *
Info
* ebaregulaarselt jaotatud tööaeg (vahetused pikemad kui 9 tundi), või
töö tööaja arvestuskonto järgi, või
töö sõltuvalt ilmast
Lähetatud töötajate kohta
20 päeva aastas

Riiklikud pühad

13 päevad aasta kohta
Uusaasta
Suur reede
Teine ülestõusmispüha
Töörahva püha
8 mai
5 juuli
6 juuli
28 september
28 oktoober
17 november
Jõuluõhtu
Esimene jõulupüha

Sotsiaalkindlustusmaksed

6,5 % maksuteate alusel töötaja palgast mahaarvatud sotsiaalkindlustusmaksed
Tööandja: 25% hindamise alusest (= brutopalk) (sealhulgas: 2,3% tervise- (= ravi-) kindlustus, 21,5% pensionikindlustus ja 1,2% siseriiklik tööhõivepoliitika)
4,5 % maksuteate alusel tervisekindlustus (era-)
Sotsiaalkindlustuse makse, mis arvatakse maha töötaja palgast, on 6,5% tema palgast. 25% tasutakse tööandja poolt lisaks töötaja brutopalgale. Sama kohaldatakse tervisekindlustusele: makse, mis arvatakse maha töötaja palgast, on 4,5%. 9% tasutakse tööandja poolt lisaks töötaja brutopalgale.

Tulumaks

15 % maksuteate alusel

Täiendavad pensionifondid

Info
Selle võib kokku leppida ettevõtte kollektiivläbirääkimiste lepingus.

Haigus / haigestumine

Hüvitav palk *
Päevad 1 kellele 14 60 % palk
Maksimum 202 CZK tunni kohta
Ravikindlustus **
Alates 15. päevast 60% igapäevase hindamise alusest
Maksimum 1 151 CZK päeva kohta
Millisest ajast saadik 31 päev 66 %
Maksimum 1 266 CZK päeva kohta
Millisest ajast saadik 61 päev 72 %
Maksimum 1 381 CZK päeva kohta

Töövigastused / tööõnnetused

Tööandja (kindlustusettevõtja) tasub hüvitava palga / ravikindlustusmaksete ja keskmise palga vahe (kuni 100%). Tööandja on kohustatud sõlmima kindlustuslepingu, et seda katta.
Info
Diferentseeritud tasu võidakse vähendada, kui tööandja ei täitnud kohaldatavaid ohutuseeskirju / -määrusi.

Info Kontaktid

Odborový svaz Stavba ČR

nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3, 130 00
T. +420 234 462 192
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, tšehhi