Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Румунија

Последње ажурирање 18.4.2024.
Погледајте све валуте у Румунски леј (RON)

Минимална бруто зарада

Применљиво
4,582 RON месечно

Зарада по категорији

Неквалификовани

4.582 RON месечно

Квалификован

4.582 RON месечно

Специјалиста

4.582 RON месечно

Надзорник

4.582 RON месечно

Почетници/млади радници

4.582 RON месечно

Професионалци

4.582 RON месечно

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прековремени рад

4 часови по дану
8 часови седмично (у посебним условима радна седмица може бити преко 48 сати, али квартални просек мора бити 48 сати/седмично)
просек 48 сати/седмично часови по тромесечју
просек 48 сати/седмично часови по полугодишту
просек 48 сати/седмично часови годишње

Преломи

Остало

Информације
Dневно - најмање на 12 сати, а у посебним условима промена смене на 8 сати; на сваких 12 рада најмање 24 сата одмора. Седмично - најмање 48 сати између понедељка и недеље.

Ручак

након 6 сати рада
Део стандардног радног времена (по колективном уговору)
Плаћено (по колективном уговору)

Посебни услови

6 7 часови по дану
30 35 часови седмично
просек 48 сати/седмично по тромесечју
просек 48 сати/седмично по полугодишту
просек 48 сати/седмично годишње

У Румунија

Надокнада за пут

Информације
Послодавац обезбеђује смештај и он се не може одбити од зараде.
Не важи за привремене раднике

Топли оброк

Као опција
Информације
Систем бонова за исхрану

Надокнада за смештај

Обезбеђен смештај
Информације
Када постоји неуобичајено место рада, послодавац обезбеђује смештај и он се не може одбити од зараде.
Не важи за привремене раднике

Путни трошкови/дневна надокнада

Просек од 35 EUR
Информације
Када постоји неуобичајено место рада, ниво се одређује искључиво за јавни сектор. Код приватног сектора ниво се може договорити.
За привремене раднике
Ако трошкови за исхрану, смештај или превоз не буду исплаћени, могу се додати на зараду у држави порекла ако је она у складу са нивоом минималне зараде у Румунији.

Прековремени рад

75 % од сатнице

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
25 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено у оквиру радног времена од 5 дана/седмица
Предмет преговарања у колективним уговорима

Рад недељом

Допуштено у оквиру радног времена од 5 дана/седмица
Предмет преговарања у колективним уговорима

Рад на државне празнике

Обавезно за комуналне услуге и набавку основних потреба
Допуштено за активности које се не могу зауставити
100 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено
Предмет преговарања у колективним уговорима

Опасан посао

Предмет преговарања у колективним уговорима
Не важи за привремене раднике

Плаћање приправности

Није применљиво

Годишња надокнада за годишњи одмор

Није применљиво

13. плата

Није применљиво

14. плата

Није применљиво

Додатне компоненте зараде

Није применљиво

Друго

75 % од зараде
За привремене раднике
Није посебно укључен у концепт минималне зараде, али минимални проценат је обавезан као што је то прописано у Закону о раду.

Број празника

20 дана годишње најмање 10 узастопних дана.

Државни празници

Променљиво
1. и 2. јануар
24 januar
Први и други дан Ускрса
1. мај (празник рада)
1 jun
Први и други дан Пентекоста
Дан Девице Марије (8. август)
Дан апостола Андрије Првозваног (30. новембар)
1. децембар (румунски државни празник)
Први и други дан Божића
Два дана за сваки од три верска празника код правно признатих нехришћанских вера

Издаци за социјалну заштиту

25 % за пензионо осигурање
10 % за здравствено осигурање
Не важи за привремене раднике

Додатна социјална заштита

За привремене раднике
плаћени у држави порекла

Порез на доходак

10 %

Обољење/болест

75 % у случају болести *
100 % у случају медицинских хитних случајева или других посебних болести
Информације
* Од првог до петог дана плаћено од стране послодавца * Nе више од 183 daна/годишње
За привремене раднике
то зависи од државе порекла

Повреде на раду/незгоде

100 %
Информације
Од првог до петог дана плаћено од стране послодавца; Nе више од 183 daна/годишње
За привремене раднике
то зависи од државе порекла

Информације Контакти

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

STR. MATEI VOIEVOD, NR. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI
Тел. +40213027031; +40213027051; +40213027086
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Румунски

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Here, https://www.inspectiamuncii.ro/contact with one click you can choose the county where you want to contact the Territorial Labour Inspectorate of the chosen county.
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Румунски

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3, Sector 3, Bucuresti, Romania
Тел. +40.21.312.38.86
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Румунски

The National Trade Union Block - Blocul Naţional Sindical

Str. Turturelelor Nr. 11 A, Clădirea C, Etaj 3 Sector 3, București, România
Тел. +40213162798, +40213162799
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Румунски