Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Romania

Cập nhật lần cuối vào 18/04/2024
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Rumani Leu (RON)

Tiền lương tối thiểu

Có thể áp dụng
4,582 RON mỗi tháng

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

4.582 RON mỗi tháng

Có chuyên môn

4.582 RON mỗi tháng

Chuyên gia

4.582 RON mỗi tháng

Trưởng ca

4.582 RON mỗi tháng

Người lao động mới bắt đầu làm việc / trẻ tuổi

4.582 RON mỗi tháng

Chuyên gia

4.582 RON mỗi tháng

Hằng ngày

8 giờ

Hàng tuần

40 giờ

Ngoài giờ

4 giờ mỗi ngày
8 giờ mỗi tuần (trừ khi một tuần làm việc có thể nhiều hơn 48 giờ, nhưng thời gian làm việc trung bình trong 4 tháng phải là 48 giờ/tuần)
trung bình 48 giờ / tuần giờ mỗi ba tháng
trung bình 48 giờ / tuần giờ mỗi học kỳ
trung bình 48 giờ / tuần giờ mỗi năm

Nghỉ giải lao

Nghỉ ngơi

Thông tin
Hàng ngày - Tối thiểu 12 giờ và 8 giờ nghỉ giữa ca trong trường hợp đặc biệt; mỗi 12 giờ làm việc phải có tối thiểu 24 giờ nghỉ giữa ca.

Hàng tuần - Tối thiểu 48 giờ từ thứ Hai đến Chủ nhật.

Bữa trưa

Sau 6 giờ làm việc
Một phần thời gian làm việc tiêu chuẩn (theo thỏa ước lao động tập thể)
Trả (theo thỏa ước lao động tập thể)

Điều kiện đặc biệt

6 7 giờ mỗi ngày
30 35 giờ mỗi tuần
trung bình 48 giờ / tuần mỗi ba tháng
trung bình 48 giờ / tuần mỗi học kỳ
trung bình 48 giờ / tuần mỗi năm

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Thông tin
Người sử dụng lao động cung cấp chỗ ở không được khấu trừ phí từ tiền lương.
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Trợ cấp bữa ăn

Không bắt buộc
Thông tin
Cấp phiếu ăn

Trợ cấp chỗ ở

Chỗ ở được cung cấp
Thông tin
Trong điều kiện làm việc không phải là điều kiện làm việc bình thường, người sử dụng lao động cung cấp chỗ ở không được khấu trừ phí từ tiền lương.
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Mức sinh hoạt/trợ cấp hàng ngày

Mức trung bình 35 EUR
Thông tin
Trong điều kiện làm việc không phải là điều kiện làm việc bình thường, mức độ này chỉ được thiết lập cho khu vực công. Đối với khu vực tư nhân, mức độ này có thể được thương lượng.
Dành cho lao động nước ngoài
Nếu phụ cấp ăn uống, nhà ở, đi lại không được thanh toán, các khoản phí có thể được thêm vào mức lương nước ngoài nếu tuân thủ theo quy định mức lương tối thiểu tại Romania.

Ngoài giờ

75 % tiền lương mỗi giờ

Công việc ban đêm

Được cho phép
Từ 22:00 đến 06:00
25 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép trong vòng 5 ngày làm việc/tuần.
Có thể thương lượng trong thỏa ước lao động tập thể

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép trong vòng 5 ngày làm việc/tuần.
Có thể thương lượng trong thỏa ước lao động tập thể

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Bắt buộc đối với các dịch vụ tiện ích và cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản
Được cho phép cho các trường hợp không thể trì hoãn
100 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc theo ca.

Được cho phép
Có thể thương lượng trong thỏa ước lao động tập thể

Công việc nguy hiểm

Có thể thương lượng trong thỏa ước lao động tập thể
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Tiền lương ngừng việc

Không thể áp dụng

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Không thể áp dụng

Tháng 13

Không thể áp dụng

Tháng 14

Không thể áp dụng

Các thành phần tiền lương bổ sung

Không thể áp dụng

Khác

75 % tiền lương
Dành cho lao động nước ngoài
Không bao gồm cụ thể trong khái niệm mức lương tối thiểu, nhưng tỷ lệ tối thiểu là bắt buộc theo quy định của Luật Lao động.

Số ngày lễ

20 ngày mỗi năm ít nhất 10 ngày liên tiếp.

Các ngày lễ quốc gia

Biến số
Ngày 1 và ngày 2 tháng 1
24 Tháng Giêng
Lễ Phục Sinh ngày Chúa nhật và Lễ Phục Sinh ngày thứ hai
Ngày 1 tháng 5 (Ngày Quốc tế Lao động)
1 Tháng Sáu
Lễ Ngũ Tuần và ngày thứ Hai kế tiếp
Lễ kính Đức Maria (ngày 8 tháng 8)
Lễ kính thánh Anrê Tông Đồ (30 tháng 11)
Ngày 1 tháng 12 (Ngày Quốc khánh Rumani)
Ngày Giáng sinh lần thứ nhất và thứ hai.
Hai ngày cho mỗi ba ngày lễ tôn của các tôn giáo khác được pháp luật công nhận ngoài Kitô giáo

Đóng góp an sinh xã hội

25 % vì lương hưu
10 % vì sức khỏe
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung

Dành cho lao động nước ngoài
được chi trả ở nước ngoài

Thuế thu nhập

10 %

Bệnh tật, ốm đau

75 % trong trường hợp ốm đau, bệnh tật *
100 % trong trường hợp khẩn cấp hoặc mắc các bệnh đặc biệt khác
Thông tin
* Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ năm được chi trả bởi người sử dụng lao động
* Không quá 183 ngày/năm
Dành cho lao động nước ngoài
phụ thuộc vào quốc gia gửi

Chấn thương/tai nạn làm việc

100 %
Thông tin
Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ năm được chi trả bởi người sử dụng lao động;
Không nhiều hơn 183 ngày/năm.
Dành cho lao động nước ngoài
phụ thuộc vào quốc gia gửi

Thông tin Thông tin liên hệ

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

STR. MATEI VOIEVOD, NR. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI
Điện thoại +40213027031; +40213027051; +40213027086
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Rumani

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Here, https://www.inspectiamuncii.ro/contact with one click you can choose the county where you want to contact the Territorial Labour Inspectorate of the chosen county.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Rumani

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3, Sector 3, Bucuresti, Romania
Điện thoại +40.21.312.38.86
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Rumani

The National Trade Union Block - Blocul Naţional Sindical

Str. Turturelelor Nr. 11 A, Clădirea C, Etaj 3 Sector 3, București, România
Điện thoại +40213162798, +40213162799
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Rumani