Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rumeenia

Viimati värskendatud (millal) 18.04.2024
Näidake kõiki valuutasid (kus) Rumeenia leu (RON)

Brutopalga alammäär

Kohaldatav
4,582 RON kuu kohta

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

4 582 RON kuu kohta

Kvalifikatsiooniga

4 582 RON kuu kohta

Spetsialist

4 582 RON kuu kohta

Töödejuhataja

4 582 RON kuu kohta

Algajad / noored töötajad

4 582 RON kuu kohta

Spetsialistid

4 582 RON kuu kohta

Iga päev

8 tunnid

Kord nädalas

40 tunnid

Ületunnitöö

4 tunnid päeva kohta
8 tunnid nädala kohta (erandina võib töönädal olla üle 48 tunni, ent keskmine peab 4-kuise perioodi vältel olema 48 tundi nädalas)
keskmine 48 tundi nädalas tunnid trimestri kohta
keskmine 48 tundi nädalas tunnid semestri kohta
keskmine 48 tundi nädalas tunnid aasta kohta

Vaheajad

Puhkeaeg

Info
Iga päev – minimaalselt 12 tundi ja erandina 8 tundi vahetuse vahetumisel; 12 tunni töö kohta minimaalselt 24 tundi puhkeaega.

Iga nädal – minimaalselt 48 tundi esmaspäevast kuni pühapäevani.

Lõuna

pärast 6 tundi tööd
Osa standardsest tööajast (kollektiivlepinguga)
Tasustatud (kollektiivlepinguga)

Eritingimused

6 7 tunnid päeva kohta
30 35 tunnid nädala kohta
keskmine 48 tundi nädalas trimestri kohta
keskmine 48 tundi nädalas semestri kohta
keskmine 48 tundi nädalas aasta kohta

Riigis Rumeenia

Sõidukulude hüvitis

Info
Majutuse annab tööandja ja seda ei tohi palgast maha arvata.
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Eine hüvitis

Võimalik
Info
Einetalongide süsteem

Majutushüvitis

Antakse majutus
Info
Kui ollakse ebatavalises töökohas, siis annab majutuse tööandja ja seda ei tohi palgast maha arvata.
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Toimetuleku toetus / päevaraha

Keskmiselt 35 EUR
Info
Kui tegemist on ebatavalise töökohaga, on tase määratud vaid avaliku sektori puhul. Erasektori puhul saab taseme üle läbi rääkida.
Lähetatud töötajate kohta
Kui einete, majutuse või transpordi kulusid ei maksta, võib need lisada päritoluriigi palgale, kui see on kooskõlas Rumeenia miinimumpalga tasemega.

Ületunnitöö

75 % tunnipalgast

Öötöö

Lubatud
Alates 22:00 kellele 6:00
25 % tunnipalgast

Töötamine laupäevadel

Lubatud 5 päeva nädalas tööaja jooksul
Saab läbi rääkida kollektiivlepingutes

Töötamine pühapäevadel

Lubatud 5 päeva nädalas tööaja jooksul
Saab läbi rääkida kollektiivlepingutes

Töötamine riiklikel pühadel

Kohustuslik kommunaalteenuste ja esmatarbevahenditega varustamise kohta
Lubatud tegevuste kohta, mida ei saa peatada
100 % tunnipalgast

Vahetustega töö

Lubatud
Saab läbi rääkida kollektiivlepingutes

Tervist ohustav töö

Saab läbi rääkida kollektiivlepingutes
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Ooteaja tasu

Mittekohaldatav

Iga-aastane puhkusehüvitis

Mittekohaldatav

13. kuu

Mittekohaldatav

14. kuu

Mittekohaldatav

Täiendavad palga koostisosad

Mittekohaldatav

Muu

75 % palgast
Lähetatud töötajate kohta
Ei ole miinimumpalga kontseptsiooni omaette lülitatud, aga miinimumprotsent on kohustuslik, nagu on sätestatud tööseadustikus.

Pühade arv

20 päevad aasta kohta vähemalt 10 järjestikust päeva.

Riiklikud pühad

Muutuv
1. ja 2. jaanuar
24 jaanuar
Esimene ja teine ülestõusmispüha
1. mai (töörahva püha)
1 juuni
Esimene ja teine nelipüha
Neitsi Maarja päev (15. august)
Püha apostel Andrease päev (30. november)
1. detsember (Rumeenia rahvuspüha)
Esimene ja teine jõulupüha
Kaks päeva igast kolmest usupühast õiguslikult tunnustatud muude religioonide puhul kui kristlus

Sotsiaalkindlustusmaksed

25 % pensionite kohta
10 % tervishoiu kohta
Mittekohaldatav lähetatud töötajate puhul

Täiendav sotsiaalkindlustus

Lähetatud töötajate kohta
tasutakse päritoluriigis

Tulumaks

10 %

Haigus / haigestumine

75 % haiguse puhul *
100 % meditsiinilise ohuolukorra või muude erihaiguste puhul
Info
* Alates esimesest kuni viienda päevani tasutakse tööandja poolt
* Mitte kauem kui 183 päeva aastas
Lähetatud töötajate kohta
see sõltub lähetavast riigist

Töövigastused / tööõnnetused

100 %
Info
Esimesest viiendani päevani makstakse tööandja poolt;
Mitte kauem kui 183 päeva aastas.
Lähetatud töötajate kohta
see sõltub lähetavast riigist

Info Kontaktid

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

STR. MATEI VOIEVOD, NR. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI
Tel +40213027031; +40213027051; +40213027086
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, rumeenia

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Here, https://www.inspectiamuncii.ro/contact with one click you can choose the county where you want to contact the Territorial Labour Inspectorate of the chosen county.
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, rumeenia

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3, Sector 3, Bucuresti, Romania
Tel +40.21.312.38.86
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, rumeenia

The National Trade Union Block - Blocul Naţional Sindical

Str. Turturelelor Nr. 11 A, Clădirea C, Etaj 3 Sector 3, București, România
Tel +40213162798, +40213162799
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, rumeenia