Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia

Tel. +389 2 3217 521
Mund të ndihmojë në
Bullgarisht, Kroatisht, Anglisht, Maqedonase, Serbe
Ivan Peshevski
Mund të ndihmojë në
Kroatisht - Anglisht - Maqedonase - Serbe
+389 2 3217 521