Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Italija

Nazadnje posodobljeno dne 24. 09. 2021
Prikaži vse valute v Evro (€)

Minimalna bruto plača

Se ne uporablja

Plača za kategorijo

Informacije
Urna plača povezana z različnimi poklicnimi številkami velja do 30.09.2019. Ta plača velja na celotnem državnem ozemlju, na regionalni in deželni ravni so dodatna povišanja.

Nekvalificirani

8,2 EUR na uro (državna plača, ki velja v vseh regijah/provincah)

Kvalificiran

9,1 EUR na uro (državna plača, ki velja v vseh regijah/provincah)

Strokovnjak

9,79 EUR na uro (državna plača, ki velja v vseh regijah/provincah)

Delovodja

10,32 EUR na uro (državna plača, ki velja v vseh regijah/provincah)

Začetniki/mladi delavci

7,98 EUR za 11,78 EUR na uro (vajenci: se razlikuje glede na razred in obdobje usposabljanja)

Profesionalci

1.839,2 EUR 2.424,86 EUR na mesec (mesečna plača ustreza 173 uram)

Povprečna plača (navedba)

1750,09 k čemur je treba na regionalni ali deželni ravni dodati spremenljivo povišanje

Dnevna obveznost

8 ur(a)

Vsak teden

40 ur(a)

Nadure

2 ur(a) na dan
250 ur(a) na leto
+ 35 % ura plača
Informacije
Največje število nadur kot določa kolektivna državna pogodba,35 % več na urno postavko.

Odmori

Počitek

10 minut
Plačano

Kosilo

Po 6 urah dela
30 za 60 minut
Ni plačano

Posebni pogoji

Brez zmanjšanja delovnih ur

Znotraj države Italija

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

0,35 EUR na delovno uro
Informacije
Državno povprečje, ki se lahko razlikujejo od pokrajine do pokrajine.
Če je delovno mesto izven območja občine, v kateri je delavec bil najet, prevzame potne stroške podjetje.

Dodatek za prehrano

0,61 EUR na uro
105,73 EUR na mesec

Dodatek za nastanitev

Primerno
Odločena na ravni podjetja, plača podjetje

Dnevnice/dnevni dodatek

Informacije
Potovanje, ki se začne na ravni regije, ter gre izven regije zaposlitve, z določeno kvoto 10 % več na urno postavko in vsaka regija sklene pogodbo. Potovanje v druge italijanske pokrajine je 46,48 evra več na dan, mednarodno potovanje iz Italije, je 77,47 € več na dan. Teritorialno pogajanje lahko ta povišanja poviša.

Objavljeno iz Italija

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Informacije
Potovanje, ki se začne na ravni regije, ter gre izven regije zaposlitve, z določeno kvoto 10 % več na urno postavko in vsaka regija sklene pogodbo. Potovanje v druge italijanske pokrajine je 46,48 evra več na dan, mednarodno potovanje iz Italije, je 77,47 € več na dan. Teritorialno pogajanje lahko ta povišanja poviša.

Nadure

35 % od plače na uro

Nočno delo

Dovoljeno (za delavce starejše od 16 let)
22:00 za 06:00
40 % od plače na uro

Delo ob sobotah

Dovoljeno
8 % od plače na uro

Delo v nedeljo

Dovoljeno
55 % od plače na uro

Delo na praznik

Ni določeno z zakonom
Dovoljeno
45 % od plače na uro

Izmensko delo

Dovoljeno
9 za 28 % od plače na uro

Nevarno delo

Podzemna dela
18 za 46 % od plače na uro
Izpostavljenost nevarnim snovem
11 % od plače na uro
Delovna mesta v vodi/snegu/blatu
6 za 16 % od plače na uro
Delo v kanalizaciji/ dimnikih
7 za 17 % od plače na uro
Delo na višini
12 za 17 % od plače na uro
Informacije
Državni odstotki, vendar vsaka provinca ima pravico do povišanja.

Plačilo pripravljenosti

Primerno
10 za 30 % od plače na uro (razpoložljivost izven delovnega časa)

Dodatek za letni dopust

8,5 % samo za delavce: za vsako opravljeno delovno uro v sklad za gradbene delavce (cassa edile)
20 dni samo za zaposlene: plača neposredno podjetje
Julij

13. mesec

Delavci : provizija 10 % za vsako delovno uro
Zaposleni : 1 mesec
Plačano dne december

14. mesec

Primerno samo za strokovnjake
Plačano dne junij

Delovna doba

Informacije
Delavec doseže v poklicno dobo, ko lahko v dveh letih doseže najmanj 2100 ur

Dodatne komponente osebnega dohodka

Nadomestilo za delo na terenu : 0,92 za 1,28 EUR na uro
221 EUR na mesec državno povprečje
Bonus za delo v proizvodnji : 0,12 za 0,17 EUR na uro
42 EUR na mesec državno povprečje

Drugo

Suspenz ali različno slabo vreme : 80 % plača inps

Število praznikov

20 dni na leto obvezno po zakonu. ne more biti plačano.
1/12 skupnega števila dni/mesec

Državni prazniki

12 dni na leto
Informacije
Poleg tega imajo delavci 88 ur plačanega dopusta na leto: 1 uro za vsakih 20 ur dela. Za zaposlene se plačilo izvede vsak mesec s povišanjem za 4,95 % od plače/uro.

Prispevki za socialno varnost

10 % bruto plače
za napotene delavce
Napoteni delavci plačujejo prispevke za socialno varnost v državi izvora

Dodatno zavarovanje za socialno varnost

0,3 % bruto plače
Informacije
Velja za delavce v podjetjih z več kot 15 zaposlenimi za kritje integracije suspenzij med krizo podjetja.

Davek na dohodek

0,5 za 3,33 % lokalni davek
23 % do 15.000 EUR
28 % od 15.000 do 28.000 EUR
38 % od 28.000 do 55.000 EUR

Dodatni pokojninski skladi

1 za 1,2 %
Informacije
Plačano v pokojninski sklad, določenem za vsak poklic. Mladi dodatek 7,5 % letne plače

Bolezen

Dan 1 za 6 : 0 % prvi 3 dni
Dan 7 za 13 : 50 % prvi 3 dni
Dan 14 za 365 : 100 % prvi 3 dni
Dan 4 za 181 : 100 % do 66 % je integrirano z nacionalno agencijo za socialno varnost (inps)
Dan 181 za 365 : 50 %

Poškodbe pri delu/nesreče

Vsakih dan : 100 %

Informacije Stiki

FENEAL UIL

Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Angleščina, Francoščina, Italijanski, Romunščina, Španščina

FILCA CISL

Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Angleščina, Španščina, Italijanski, Portugalščina

FILLEA CGIL

Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Angleščina, Španščina, Francoščina, Italijanski, Romunščina