Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ý

Cập nhật lần cuối vào 24/09/2021
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

Không thể áp dụng

Mức lương cho mỗi danh mục

Thông tin
Lương theo giờ liên quan đến các số liệu chuyên môn được xem là hợp lệ cho đến 30-09-2019. Mức lương này có giá trị trên toàn lãnh thổ quốc gia, có thể tăng bổ sung ở quy mô vùng miền và tỉnh thành.

Không có chuyên môn

8,2 EUR mỗi giờ (mức lương quốc gia áp dụng ở tất cả các khu vực / tỉnh)

Có chuyên môn

9,1 EUR mỗi giờ (mức lương quốc gia áp dụng ở tất cả các khu vực / tỉnh)

Chuyên gia

9,79 EUR mỗi giờ (mức lương quốc gia áp dụng ở tất cả các khu vực / tỉnh)

Trưởng ca

10,32 EUR mỗi giờ (mức lương quốc gia áp dụng ở tất cả các khu vực / tỉnh)

Người lao động mới bắt đầu làm việc / trẻ tuổi

7,98 EUR đến 11,78 EUR mỗi giờ (người học việc: thay đổi theo cấp lớp và thời gian đào tạo)

Chuyên gia

1.839,2 EUR 2.424,86 EUR mỗi tháng (mức lương hàng tháng tương ứng với 173 giờ)

Mức lương trung bình (theo chỉ báo)

1750,09 phải tăng thêm chi phí khả biến ở quy mô vùng miền và tỉnh thành

Hằng ngày

8 tiếng

Hàng tuần

40 tiếng

Ngoài giờ

2 tiếng mỗi ngày
250 tiếng mỗi năm
+ 35 % giờ lương
Thông tin
Số giờ làm thêm tối đa như đã quy định theo Thỏa ước quốc gia tập thể,
Thêm 35% vào lương theo giờ.

Nghỉ giải lao

Nghỉ ngơi

10 phút
Trả

Bữa trưa

Sau 6 giờ làm việc
30 đến 60 phút
Không được trả phí

Điều kiện đặc biệt

Không giảm giờ làm việc

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

0,35 EUR mỗi giờ làm việc
Thông tin
Mức trung bình quốc gia, tùy tỉnh mà có thể có những thay đổi
Nếu làm việc bên ngoài lãnh thổ thành phố mà công nhân đã được thuê đến làm việc, chi phí đi lại do doanh nghiệp chịu.

Trợ cấp bữa ăn

0,61 EUR mỗi giờ
105,73 EUR mỗi tháng

Trợ cấp chỗ ở

Có thể áp dụng
Quyết định ở quy mô cấp doanh nghiệp, doanh nghiệp đã trả

Mức sinh hoạt/trợ cấp hàng ngày

Thông tin
Lao động ngoại tỉnh là người lao động được cử sang làm việc ở tỉnh, thành khác, với hạn ngạch cố định 10% được thêm vào mức lương theo giờ theo thỏa thuận với mỗi tỉnh thành. Thêm 46,48 Euro mỗi ngày đối với chi phí đi lại đến tỉnh, thành khác ở Ý và thêm 77,47 Euro mỗi ngày đối với chi phí xuất ngoại đến tỉnh, thành bên ngoài nước Ý. Thương lượng tại lãnh thổ có thể làm gia tăng các khoản cộng thêm này.

Được đăng từ {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Thông tin
Lao động ngoại tỉnh là người lao động được cử sang làm việc ở tỉnh, thành khác, với hạn ngạch cố định 10% được thêm vào mức lương theo giờ theo thỏa thuận với mỗi tỉnh thành. Thêm 46,48 Euro mỗi ngày đối với chi phí đi lại đến tỉnh, thành khác ở Ý và thêm 77,47 Euro mỗi ngày đối với chi phí xuất ngoại đến tỉnh, thành bên ngoài nước Ý. Thương lượng tại lãnh thổ có thể làm gia tăng các khoản cộng thêm này.

Ngoài giờ

35 % tiền lương mỗi giờ

Công việc ban đêm

Được cho phép (cho lao động trên 16 tuổi)
22:00 đến 06:00
40 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép
8 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép
55 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Không bắt buộc
Được cho phép
45 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc theo ca.

Được cho phép
9 đến 28 % tiền lương mỗi giờ

Công việc nguy hiểm

Công việc dưới lòng đất
18 đến 46 % tiền lương mỗi giờ
Tiếp xúc với các chất nguy hiểm
11 % tiền lương mỗi giờ
Việc làm trong môi trường nước / tuyết / bùn
6 đến 16 % tiền lương mỗi giờ
Làm việc trong cống/trên ống khói
7 đến 17 % tiền lương mỗi giờ
Làm việc trên cao
12 đến 17 % tiền lương mỗi giờ
Thông tin
Mức phần trăm quốc gia, nhưng các tỉnh có quyền tăng mức này.

Tiền lương ngừng việc

Có thể áp dụng
10 đến 30 % tiền lương mỗi giờ (rảnh rỗi ngoài giờ làm việc)

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

8,5 % chỉ dành cho công nhân: cho mỗi giờ làm việc trong quỹ công nhân xây dựng (cassa edile)
20 ngày chỉ dành cho người lao động: được doanh nghiệp trả trực tiếp
Tháng 7

Tháng 13

Công nhân : cung cấp 10 % đối với mỗi giờ làm việc
Người lao động : 1 tháng
Thanh toán lương vào ngày tháng 12

Tháng 14

Có thể áp dụng chỉ dành cho các chuyên gia
Thanh toán lương vào ngày tháng 6

Thâm niên

Thông tin
Người lao động được coi là có thâm niên nếu trong hai năm, người đó có thể yêu cầu ít nhất 2100 giờ

Các thành phần tiền lương bổ sung

Bồi thường bảo hiểm tai nạn trong phạm vi lãnh thổ : 0,92 đến 1,28 EUR mỗi giờ
221 EUR mỗi tháng mức trung bình quốc gia
Tiền thưởng sản xuất : 0,12 đến 0,17 EUR mỗi giờ
42 EUR mỗi tháng mức trung bình quốc gia

Khác

Bị đình chị hoặc do các điều kiện thời tiết xấu khác nhau : 80 % thanh toán bằng inps

Số ngày lễ

20 ngày mỗi năm bắt buộc theo luật. không thể được trả tiền.
1/12 tổng số ngày/tháng

Các ngày lễ quốc gia

12 ngày mỗi năm
Thông tin
Ngoài ra, công nhân có 88 giờ nghỉ phép có lương mỗi năm: 1 giờ cho mỗi 20 giờ làm việc. Đối với nhân viên, khoản thanh toán được thực hiện mỗi tháng với mức tăng 4,95% tiền lương/giờ.

Đóng góp an sinh xã hội

10 % tổng thu nhập tháng
Dành cho lao động nước ngoài
Người lao động nước ngoài phải trả các khoản an sinh xã hội ở quốc gia của mình

Bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung

0,3 % tổng thu nhập tháng
Thông tin
Áp dụng cho người lao động trong các doanh nghiệp có hơn 15 nhân viên để giải quyết việc tích hợp đình chỉ cho khủng hoảng của doanh nghiệp.

Thuế thu nhập

0,5 đến 3,33 % thuế địa phương
23 % lên đến 15.000 EUR
28 % từ 15.000 đến 28.000 EUR
38 % từ 28.000 đến 55.000 EUR

Quỹ hưu trí bổ sung

1 đến 1,2 %
Thông tin
Trả tiền cho quỹ hưu trí riêng biệt cho mỗi ngành nghề. Lao động trẻ tuổi thêm 7,5% tiền lương hàng năm

Bệnh tật, ốm đau

Ngày 1 đến 6 : 0 % đầu tiên 3 ngày
Ngày 7 đến 13 : 50 % đầu tiên 3 ngày
Ngày 14 đến 365 : 100 % đầu tiên 3 ngày
Ngày 4 đến 181 : 100 % lên đến 66% được tích hợp thông qua cơ quan an sinh xã hội quốc gia (inps)
Ngày 181 đến 365 : 50 %

Chấn thương/tai nạn làm việc

Cứ sau ngày : 100 %

Thông tin Thông tin liên hệ

FENEAL UIL

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Rumani, Tiếng Tây Ban Nha

FILCA CISL

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý, Tiếng Bồ Đào Nha

FILLEA CGIL

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Rumani