Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luksemburg

Viimati värskendatud (millal) 5.01.2022
Näidake kõiki valuutasid (kus) Euro (€)

Brutopalga alammäär

Kohaldatav
13,048 EUR tunni kohta ilma kvalifikatsioonita töötajate kohta
15,6552 EUR tunni kohta kvalifitseeritud töötajate kohta

Palk vastavalt kategooriale

Ilma kvalifikatsioonita

13,1372 EUR kellele 14,5396 EUR tunni kohta : ehitus ja tsiviilehitus ilma ehitusalase töökogemuseta lihttöölised
15,7648 EUR tunni kohta : ehitus ja tsiviilehitus algajad spetsialistid
13,046 EUR kellele 14,4985 EUR tunni kohta elektrikud:
13,046 EUR tunni kohta sanitaar-, kütte- ja kliimaseadmete paigaldajad:
13,046 EUR kellele 16,285 EUR tunni kohta liftispetsialistide kohta
13,046 EUR kellele 15,6552 EUR tunni kohta plaatijad
13,046 EUR kellele 15,4927 EUR tunni kohta katusetööde tegijad

Kvalifikatsiooniga

15,9565 EUR kellele 17,5667 EUR tunni kohta : ehitus ja tsiviilehitus
13,046 EUR kellele 16,0112 EUR tunni kohta elektrikud:
15,6552 EUR kellele 17,1552 EUR tunni kohta sanitaar-, kütte- ja kliimaseadmete paigaldajad:
14,6593 EUR kellele 20,8634 EUR tunni kohta liftispetsialistide kohta
15,8392 EUR kellele 17,0859 EUR tunni kohta plaatijad
15,6552 EUR kellele 16,9267 EUR tunni kohta katusetööde tegijad

Spetsialist

20,0438 EUR tunni kohta : ehitus ja tsiviilehitus
15,6552 EUR kellele 18,2025 EUR tunni kohta elektrikud:
19,4363 EUR tunni kohta sanitaar-, kütte- ja kliimaseadmete paigaldajad:
18,5952 EUR kellele 22,4737 EUR tunni kohta liftispetsialistide kohta
18,3068 EUR tunni kohta plaatijad
18,2846 EUR kellele 20,6598 EUR tunni kohta katusetööde tegijad

Töödejuhataja

21,7028 EUR tunni kohta : ehitus ja tsiviilehitus
15,6552 EUR kellele 23,8983 EUR tunni kohta elektrikud:

Algajad / noored töötajad

9,7845 kellele 10,4388 EUR alla 18aastased töötajad

Iga päev

8 tunnid

Kord nädalas

40 tunnid

Ületunnitöö

10 tunnid päeva kohta
48 tunnid nädala kohta

Vaheajad

Lõuna

30 minutid
Ei ole tasustatud
Tasulised puhkepausid :
Ehitus ja tsiviilehitus : 15 minutid vähemalt 9 töötunniga
Katusetööde tegijad : 15 minutid

Riigis Luksemburg

Sõidukulude hüvitis

Info
- Ehitus ja tsiviilehitus: tööandja korraldab töötajate transpordi kodunt ehitusplatsidele
- Muud: kui kasutatakse eraautot, maksab ettevõte hüvitist kilomeetri kohta, mis on tavaliselt piiratud vahekaugusega ettevõtte peakontorist töökohani.

Majutushüvitis

Ainult töö puhul välismaal
Info
Töö välismaal: tavaliselt > 50 km piirist ja / või kui tööandja ei saa anda transporti

Toimetuleku toetus / päevaraha

744 EUR päeva kohta töö kohta välismaal
Info
Töö välismaal: tavaliselt > 50 km piirist

Ületunnitöö

40 % tunni kohta
Info
Ületunnitöö jääb erandiks (kiireloomuline parandustöö, kiireloomuline töö betooniga, teiste töötajate jaoks ebamugavad töökohad, taimekasvatus ja liikluse ringlus). Inimressurssidelt (HR) tuleb saada nõusolek. Tööinspektsiooni ning sotsiaalkindlustust peab teavitama ületunnitöö korral pühapäeval, riiklikel pühadel ja öötöö korral.

Öötöö

Alates 22:00 kellele 6:00
50 % tunni kohta
Pärast 5 päev(ad) : 20 % tunni kohta - regulaarse planeerimise alusel

Töötamine pühapäevadel

100 % tunni kohta

Töötamine riiklikel pühadel

100 % tunni kohta
Info
Pangapüha ajal töötamise peab hüvitama täiendava puhkusepäevaga

Tervist ohustav töö

0,5 EUR tunni kohta - ehitus ja tsiviilehitus
10 % tunni kohta - maalrid
Info
Ehitus ja tsiviilehitus: mustad tööd, vees ja olulise mudatasemega, ripptellingud maapinnast kõrgemal kui > 15 m, hüdrauliliste haamrite kasutus ekskavaatorites ja enam kui 15 kg raskused pneumokirkad, šahtid ja tunnelid alla 1 m suuruste avadega ja sügavamad kui 3,6 m ning ADR transport.

Maalrid: spreiga lakkimine, tervist ohustavate kemikaalide kasutamine, töö liivapritsiga, töötamine väljas ilma tellinguteta kõrgusel > 6 m või fassaadide värvimine libisevate redelitega, välja arvatud akende ja aknalaudade värvimine.

Ooteaja tasu

Liftispetsialistid: 2,9994 € päevas – 6,4079 € päevas (laupäevad, pühapäevad, riiklikud pühad), indekseeritud
Sanitaar-, kütte- ja kliimaseadmete paigaldajad: töötajaga läbi räägitud
Info
Liftispetsialistid: ooteaja limiit 128 tundi nädalas.

Täiendavad palga koostisosad

Ehitus ja tsiviilehitus: 5 % brutopalgast
Maalrid, liftispetsialistid: 5 % brutopalgast
Elektrikud: 2 % brutopalgast
Katusetöölised: 2,5 kellele 5 % brutopalgast (sõltub staažist ettevõttes)
Sanitaar-, kütte- ja kliimaseadmete paigaldajad: 2 kellele 5 % brutopalgast (sõltub staažist ettevõttes)
Plaatijad 150 EUR aasta kohta vastavalt seadmete hüvitisele
Tasutakse (millal) detsember

Muu

80 % tundide kohta, mida ei hüvitata enne kuu lõppu
Info
Esimese 16 tunni eest vastutab tööandja. Puhkeaja eest võtab riik tasumise vastutuse enda peale

Pühade arv

26 päevad aasta kohta
27 päevad ehituses ja tsiviilehituses
26 kellele 29 päevad liftispetsialistide kohta

Riiklikud pühad

10 päevad
1. jaanuar
Teine ülestõusmispüha
1. mai
Taevaminemispüha
Teine nelipüha
23. juuni
15. august
1. november
25. ja 26. detsember

Sotsiaalkindlustusmaksed

2,8 % tervisekindlustuse kohta
8 % pensionikindlustuse kohta
1,4 % ravikindlustuse kohta

Tulumaks

0 kellele 40 % kooskõlas maksuklassiga ja tulu väärtuse asukohaga ametlike maksuastmete skaalal
0,5 % ajutine maks riigieelarve tasakaalustamiseks
Info
Klass 1: iseäranis üksikud ja vallalised.
Klass 1a: pikaajalised lesknaised / -mehed, töötajad sõltuva lapse / sõltuvate lastega, seeniorid, riigis elavad mitteresidendid, juhul kui üks abikaasadest teenib Luksemburgis kutsetegevusest tulu.
Klass 2: ühiselt maksustatud paarid, lesknaised / -mehed ja need, kes on lahutatud / lahus elanud vähem kui 3 aastat, riigis elavad mitteresidendid, juhul kui 50% perekonna sissetulekust teenitakse Luksemburgis.

Haigus / haigestumine

100 %
Info
77 päeva tööandja kulul (12 kuu pikkune võrdlusperiood), tugineb haiguspuhkusele eelnenud 3 kuu kõrgemale palgale.
Pärast 77. päeva tasub rahvuslik tervisefond haigushüvitise kuni 52-nädalase limiidini 104-nädalase perioodi kohta).

Töövigastused / tööõnnetused

100 %
Info
77 päeva tööandja kulul (12 kuu pikkune võrdlusperiood), tugineb haiguspuhkusele eelnenud 3 kuu kõrgemale palgale.
Pärast 77. päeva tasub rahvuslik tervisefond haigushüvitise kuni 52-nädalase limiidini 104-nädalase perioodi kohta).

Info Kontaktid

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
saksa, prantsuse, portugali