Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luxembursko

Naposledy aktualizované dňa 5.1.2022
Zobraziť všetky meny v Euro (€)

Minimálna hrubá mzda

Týka sa
13,048 EUR na hodinu robotníci bez zručností
15,6552 EUR na hodinu robotníci so zručnosťami

Plat na kategóriu

Bez zručností

13,1372 EUR komu 14,5396 EUR na hodinu : stavebníctvo a stavebné inžinierstvo robotníci bez vyučenia bez akejkoľvek skúsenosti so stavbárskymi prácami
15,7648 EUR na hodinu : stavebníctvo a stavebné inžinierstvo profesionálni pracovníci - nováčikovia
13,046 EUR komu 14,4985 EUR na hodinu elektrikári:
13,046 EUR na hodinu inštalatéri sanitárnych zariadení, kúrenia, klimatizácie:
13,046 EUR komu 16,285 EUR na hodinu profesionáli v oblasti zdvíhania
13,046 EUR komu 15,6552 EUR na hodinu dlaždiči
13,046 EUR komu 15,4927 EUR na hodinu strešní robotníci

So zručnosťami

15,9565 EUR komu 17,5667 EUR na hodinu : stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
13,046 EUR komu 16,0112 EUR na hodinu elektrikári:
15,6552 EUR komu 17,1552 EUR na hodinu inštalatéri sanitárnych zariadení, kúrenia, klimatizácie:
14,6593 EUR komu 20,8634 EUR na hodinu profesionáli v oblasti zdvíhania
15,8392 EUR komu 17,0859 EUR na hodinu dlaždiči
15,6552 EUR komu 16,9267 EUR na hodinu strešní robotníci

Špecialista

20,0438 EUR na hodinu : stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
15,6552 EUR komu 18,2025 EUR na hodinu elektrikári:
19,4363 EUR na hodinu inštalatéri sanitárnych zariadení, kúrenia, klimatizácie:
18,5952 EUR komu 22,4737 EUR na hodinu profesionáli v oblasti zdvíhania
18,3068 EUR na hodinu dlaždiči
18,2846 EUR komu 20,6598 EUR na hodinu strešní robotníci

Majster

21,7028 EUR na hodinu : stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
15,6552 EUR komu 23,8983 EUR na hodinu elektrikári:

Začiatočníci / mladí robotníci

9,7845 komu 10,4388 EUR robotníci mladší ako 18 rokov

Denne

8 hodiny

Týždenne

40 hodiny

Nadčas

10 hodiny na deň
48 hodiny na týždeň

Prestávky

Obed

30 minúty
Nevypláca sa
Platené prestávky :
Stavebné a konštrukčné inžinierstvo : 15 minúty s minimálne 9 pracovnými hodinami
Strešní robotníci : 15 minúty

V rámci krajiny: Luxembursko

Dávka na cestovné

Informácie
- Stavebníctvo a stavebné inžinierstvo: Zamestnávateľ organizuje dopravu pracovníkov z domu na stavby
- Iné: pri používaní súkromného vozidla firma hradí pevnú čiastku na kilometer, ktorá je zvyčajne obmedzená vzdialenosťou medzi sídlom firmy a pracoviskom.

Dávka na ubytovanie

Iba za prácu v zahraničí
Informácie
Práca v zahraničí: zvyčajne >50 km od hranice a/alebo keď zamestnávateľ nevie poskytnúť prepravu

Diéty/denná dávka

744 EUR na deň práca v zahraničí
Informácie
Práca v zahraničí: zvyčajne >50 km od hranice

Nadčas

40 % na hodinu
Informácie
Nadčasy zostanú výnimkou (urgentné opravárske práce, urgentná práca s betónom, nevýhodné stavby pre ostatných robotníkov, výroba v závode a cirkulácia dopravy). Musí odsúhlasiť personálne oddelenie. Inšpektorát práce a sociálneho poistenia musí byť informovaný v prípade práce nadčas v nedeľu, štátne sviatky a práce v noci.

Práca v noci

Od 22:00 komu 6:00
50 % na hodinu
Po 5 deň(dni) : 20 % na hodinu - pri pravidelnom plánovaní

Práca v nedeľu

100 % na hodinu

Práca v štátne sviatky

100 % na hodinu
Informácie
Štátny sviatok musí byť kompenzovaný iným dňom dovolenky

Nebezpečná práca

0,5 EUR na hodinu - stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
10 % na hodinu - maliari
Informácie
Stavebníctvo a stavebné inžinierstvo: špinavé práce, na vode a s významným podielom blata, visuté lešenie vyššie ako >15m od zeme, použitie hydraulických kladív v rýpadlách a pneumatických zbíjačiek s viac než 15 kg, šachty a tunely s otvormi menšími ako 1 m a hlbšie než 3,6 m a preprava ADR.

Maliari: lakovanie sprejom, používanie nebezpečných chemikálií, pieskovanie, práca vonku bez lešenia vo výške >6m alebo natieranie fasád na posuvných rebríkoch okrem natierania okien a okeníc.

Plat za pohotovosť

Profesionáli v oblasti zdvíhania: 2,9994 €/deň - 6,4079 €/deň (soboty, nedele, štátne sviatky) indexované
Inštalatéri sanitárnych zariadení, kúrenia, klimatizácie: vyjednané so zamestnancom
Informácie
Profesionáli v oblasti zdvíhania: limit prestojov 128 hodín/týždeň.

Dodatočné mzdové komponenty

Stavebníctvo a stavebné inžinierstvo: 5 % z hrubého platu
Maliari, profesionáli v oblasti zdvíhania: 5 % z hrubého platu
Elektrikári: 2 % z hrubého platu
Pokladači strešných krytín: 2,5 komu 5 % z hrubého platu (v závislosti od odslúžených rokov vo firme)
Inštalatéri sanitárnych zariadení, kúrenia, klimatizácie: 2 komu 5 % z hrubého platu (v závislosti od odslúžených rokov vo firme)
Dlaždiči 150 EUR na rok ako dávka pre vybavenie
Platené dňa december

Iné

80 % hodiny, ktoré neboli znovu nadobudnuté pred koncom mesiaca
Informácie
Prvých 16 hodín má na starosti zamestnávateľ. Ďalej prevezme zodpovednosť za platbu štát

Počet sviatkov

26 dni na rok
27 dni v stavebníctve a stavebnom inžinierstve
26 komu 29 dni profesionáli v oblasti zdvíhania

Štátne sviatky

10 dni
1. januára
Veľkonočný pondelok
1. mája
Nenebovstúpenie Pána
Svätodušný pondelok
23. júna
15. augusta
1. novembra
25. a 26. decembra

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

2,8 % zdravotné poistenie
8 % zdravotné poistenie
1,4 % zdravotné poistenie

Daň z príjmu

0 komu 40 % podľa daňovej triedy a pozície hodnoty príjmu v oficiálnej daňovej stupnici
0,5 % dočasná daň na vyváženie štátneho rozpočtu
Informácie
Trieda 1: hlavne osamelí a slobodní.
Trieda 1a: dlhodobé vdovy/vdovci, zamestnanci so závislým dieťaťom/deťmi, seniori, osoby nemajúce trvalý pobyt v krajine, ak má jeden z manželov príjem z práce v Luxemburgu.
Trieda 2: spoločne zdaňované páry, vdovy/vdovci a rozvedení/žijúci oddelene po dobu kratšiu ako 3 roky, osoby bez trvalého pobytu v krajine, ak 50% príjmu rodiny pochádza z Luxemburska.

Choroba

100 %
Informácie
77 dní na ťarchu zamestnávateľa (referenčné obdobie 12 mesiacov) na základe vyššieho platu 3 mesiacov pred odchodom na PN.
Po 77. dni hradí Národný fond zdravia nemocenské až do dosiahnutia 52 týždňov v rámci obdobia 104 týždňov).

Pracovné zranenia/úrazy

100 %
Informácie
77 dní na ťarchu zamestnávateľa (referenčné obdobie 12 mesiacov) na základe vyššieho platu 3 mesiacov pred odchodom na PN.
Po 77. dni hradí Národný fond zdravia nemocenské až do dosiahnutia 52 týždňov v rámci obdobia 104 týždňov).

Informácie Kontakty

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Nemčina, Francúzština, Portugalčina