Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Малта

Последње ажурирање 12.3.2019.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

Применљиво
168,01 EUR седмично 18 година и више
161,23 EUR седмично 17 година
158,39 EUR седмично испод 17 година

Зарада по категорији

Неквалификовани

187 EUR до 219 EUR седмично
Информације
Није стандардно, може варирати између компанија.

Квалификован

218 EUR до 258 EUR седмично
Информације
Није стандардно, може варирати између компанија.

Специјалиста

233 EUR до 270 EUR седмично
Информације
Није стандардно, може варирати између компанија.

Надзорник

300 EUR до 400 EUR седмично
Информације
Није стандардно, може варирати између компанија.

Почетници/млади радници

160 EUR до 180 EUR седмично

Професионалци

300 EUR до 400 EUR седмично

Дневно

8 часови 7:30 - 16:00
Информације
Радно време, може варирати између компанија. Неко може радити више сати у току зиме да би надокнадио мањак сати у току лета или обрнуто (прерасподела)

Седмично

40 часови

Прековремени рад

2 часови по дану (број радних сати у току дана укључујући прековремено не сме прећи две смене од 8 сати. минимални обавезни прековремени рад је 2 сата. мора постојати 11 сати одмора дневно)
56 часови седмично (укључујући прековремени рад. више од тога је према нахођењу запосленог)

Преломи

Време за паузу, може варирати између компанија.
Није део стандардног радног времена
Неплаћено осим ако није другачије договорено у колективном уговору.

Посебни услови

Макс. број сати јесте према прописима о Здрављу и безбедности који су важећи према закону.
Информације
Рад у посебним условима укључује: рад у тунелима; сменски рад; рад на висини;

У Малта

Надокнада за пут

Није применљиво осим ако није назначено у колективном уговору или уговору о раду.

Топли оброк

Није применљиво осим ако није назначено у колективном уговору или уговору о раду.

Надокнада за смештај

Није применљиво осим ако није назначено у колективном уговору или уговору о раду.

Путни трошкови/дневна надокнада

Није применљиво осим ако није назначено у колективном уговору или уговору о раду.

Прековремени рад

150 % од сатнице
200 % од сатнице између 0:00 и 6:00
200 % од сатнице недељом и државним празником

Вечерњи рад

Дозвољено према колективном уговору или Уговору о раду
Од 14:00 до 22:00

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
Информације
Дозвољено према колективном уговору или Уговору о раду

Рад суботом

Допуштено
Информације
Дозвољено према колективном уговору или Уговору о раду

Рад недељом

Допуштено
Информације
Дозвољено према колективном уговору или Уговору о раду

Рад на државне празнике

Обавезно
Допуштено
Информације
Дозвољено према колективном уговору или Уговору о раду

Рад по сменама

Допуштено
Информације
Дозвољено према колективном уговору или Уговору о раду

Опасан посао

Није применљиво осим ако није назначено у колективном уговору или уговору о раду.

Плаћање приправности

Применљиво
По договору између послодавца и запосленог

Годишња надокнада за годишњи одмор

Није применљиво

13. плата

Није применљиво

14. плата

Није применљиво

Додатне компоненте зараде

512,6 EUR годишње
Плаћено квартално

Број празника

24 дана
Информације
Дани су опција док год важи договор између послодавца и запосленог.

Државни празници

14 дана
Нова година
10 februar
19 mart
31 mart
Велики петак
Празник рада
7 jun
29 jun
Дан вазнесења
8 septembar
21 septembar
8 decembar
13 decembar
Божић
Информације
Државни празници који падају у дане викенда (или на слободан дан у случају рада у 4 смене) се губе.

Издаци за социјалну заштиту

10 % од основне зараде до максимума од 34,49 EUR седмично рођени пре 1962
42,57 EUR седмично рођени после 1962

Порез на доходак

Информације
према табелама које годишње издаје министарство

Додатни пензиони фондови

Информације
осим ако није назначено у колективном уговору.

Обољење/болест

15 дана при 100 %
+ 15 дана при 50 %
Информације
Може се одобрити више дана ако је договорено у колективном уговору. Лекарско оправдање се издаје сваких 6 дана током болести од стране лекара опште праксе и шаље Служби социјалное заштите уз копију за послодавца.

Повреде на раду/незгоде

365 дана при 100 %
Информације
Више дана се одређује колективним уговором

Информације Контакти

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
T. +356 25679200
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Италијански, Малтешки