Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Хрватска

Последње ажурирање 8.9.2021.
Погледајте све валуте у Хрватска куна (HRK)

Минимална бруто зарада

Применљиво
4.250 HRK

Зарада по категорији

Неквалификовани

4.200 HRK до 4.830 HRK i – ii група

Квалификован

5.460 HRK до 6.384 HRK iii. – iv б

Специјалиста

6.888 HRK до 7.644 HRK v а – vi

Надзорник

7.980 HRK до 9.240 HRK

Професионалци

9.870 HRK до 11.130 HRK

Дневно

8 час

Седмично

40 часови
Информације
Радници неким данима могу радити више од 8 ч. дневно, до 56 сати седмично (60 код сезонских послова) а неким данима мање од 8 сати дневно/56 сати седмично, али на крају овог периода просечно радно време мора бити 40 сати седмично. У том случају не постоји прековремени рад.

Прековремени рад

10 часови седмично
180 часови годишње
250 часови годишње (ку - где је применљив)

Преломи

након 6 сати рада
30 минуте
Део стандардног радног времена
Плаћено

У {име државе}

Надокнада за пут

Надокнада на основу цене јавног превоза

Топли оброк

120 до 170 HRK по дану
70 до 120 HRK по дану

Надокнада за смештај

Трошкове смештаја на градилишту у складу са пореском регулативом, сноси послодавац.

Путни трошкови/дневна надокнада

170 HRK

Прековремени рад

30 % од сатнице

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
30 % од сатнице

Рад суботом

Рад суботом се сматра за нормално радно време.

Рад недељом

Допуштено
30 % од сатнице

Рад на државне празнике

Допуштено
50 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено
10 % од сатнице

Опасан посао

5 % за утицај фактора окружења
5 до 50 % за физичко и психичко оптерећење
Информације
ФИЗИЧКО И ПСИХИЧКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ - рад возача тешких моторних возила у јавном саобраћају - рад тешком грађевинском машинеријом, - рад на висини изнад 25м........мин. 15% - рад на дубини у уским каналима и рововима дубљим од 3м .........мин. 10% - рад на висећим скелама ........мин. 25% - рад на прокопавању тунела и подупирању стења/....мин. 30-40% - минирање и детонирање у рудницима .....мин. 25 % - кесонски и ронилачки радови......мин. 50%

Плаћање приправности

70 % од сатнице (не мање од законом одређене минималне зараде)

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
1.800 HRK
Годишњи одмор

Додатне компоненте зараде

0,5 % по години стажа
Плаћено месечно

Број празника

20 дана годишње за 5 радних дана/седмично
24 дана годишње за 6 радних дана/седмично
Информације
Сваке 4 године стажа, добија се додатни дан, све до 25/30 дана

Државни празници

13 дана годишње
1. јануар
6. јануар
Ускршњи понедељак
1 мај
Духови (Пентекост)
22. јун
25. јун
5. август
15. август
8. октобар
1. новембар
25. и 26. децембар

Издаци за социјалну заштиту

15 % у колони i
5 % у колони ii
Информације
Доприноси које плаћа послодавац и који се обрачунавају на годишњу зараду: допринос за државно здравствено осигурање 15%, допринос за повреде на раду 0,5%, допринос за незапослене 1,7%

Порез на доходак

24 до 36 %
Информације
Локални порез од 0% до 18% у зависности од општине

Додатни пензиони фондови

само колона III – није обавезно

Обољење/болест

Дан 1 до 42 : 70 %

Повреде на раду/незгоде

100 %

Информације Контакти

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Можете нас контактирати на следећим језицима
Хрватски, Енглески