Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An Chróit

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 08/09/2021
Amharc ar gach airgeadra in Kuna na Cróitise

Íosphá comhlán

Infheidhme
4,250 HRK

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

4,200 HRK go 4,830 HRK grúpa i. – ii.

Oilte

5,460 HRK go 6,384 HRK iii. – iv.b

Speisialtóir

6,888 HRK go 7,644 HRK v.a – vi.

Saoiste

7,980 HRK go 9,240 HRK

Gairmithe

9,870 HRK go 11,130 HRK

Laethúil

8 uair

Seachtainiúil

40 uaireanta
Faisnéis
Is féidir le hoibrithe obair a dhéanamh ar feadh níos mó ná 8 n-uaire in aghaidh an lae ar feadh roinnt laethanta, suas go 56 uair in aghaidh na seachtaine (60 i gcás obair shéasúrach) agus níos lú ná 8 n-uaire in aghaidh an lae / 56 uair in aghaidh na seachtaine ar laethanta eile, ach caithfidh an t-am oibre meánach a bheith 40 uair in aghaidh na seachtaine. Sa chás sin, ní bheidh aon ragobair i gceist.

Ragobair

10 uaireanta in aghaidh na seachtaine
180 uaireanta in aghaidh na bliana
250 uaireanta in aghaidh na bliana (cba - mar is infheidhme)

Sosanna

tar éis 6 bliana oibre
30 nóiméad
Cumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Íoctha

Within An Chróit

Liúntas taistil

Bunaithe ar an táille iompair phoiblí

Liúntas béile

120 go dtí 170 HRK in aghaidh an lae
70 go dtí 120 HRK in aghaidh an lae

Liúntas lóistín

Socraítear costais lóistín ar an láithreán tógála i gcomhréir leis na rialacháin cánach: seasfaidh an fostóir na costais sin.

Liúntas cothaithe/laethúil

170 HRK

Ragobair

30 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair oíche

Ceadaithe
Ó 22:00 go 06:00
30 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

Meastar gur gnáthuaireanta oibre atá i gceist le hobair Dé Sathairn

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe
30 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Ceadaithe
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Sealobair

Ceadaithe
10 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair dhainséarach

5 % as tionchar fachtóirí comhshaoil
5 go 50 % as ualach fisiciúil agus intinne
Faisnéis
UALACH FISICÚIL NÓ INTINNE
- obair tiománaithe a úsáideann feithiclí troma mótair i dtrácht poiblí - obair le hinnealra trom foirgníochta, - obair ar airde os cionn 25m.......ar a laghad. 15%
- obair i gcainéil chúnga agus trinsí atá níos doimhne ná 3m..........ar a laghad. 10%
- obair ar scafall ar crochadh ........ar a laghad. 25%
- obair ag tochailt tollán agus tacú cloiche/....ar a laghad. 30-40%
- mianaigh a luchtú agus a mhaidhm.....ar a laghad. 25%
- oibreacha casúin agus tumadóireachta.....ar a laghad. 50%

Pá ar fuireachas

70 % den tuarastal in aghaidh na huaire (gan a bheith níos lú ná an pá íosta náisiúnta)

Liúntas bliantúil saoire

Infheidhme
1,800 HRK
Saoire bhliantúil

Comhchodanna pá breise

0.5 % in aghaidh na bliana seirbhíse
Íoctha míosúil

Líon na laethanta saoire

20 laethanta in aghaidh na bliana le haghaidh 5 lá oibre/seachtaine
24 laethanta in aghaidh na bliana le haghaidh 6 lá oibre/seachtaine
Faisnéis
Gach 4 bliana seirbhíse, deonaítear lá amháin eile, suas le 25/30 lá

Laethanta saoire poiblí

13 laethanta in aghaidh na bliana
1 Eanáir
6 Eanáir
Luan na Cásca
1 Bealtaine
An Chincís
22 Meitheamh
25 Meitheamh
5 Lúnasa
15 Lúnasa
8 Meán Fómhair
1 Samhain
25 agus 26 Nollaig

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

15 % chuig i. piléar
5 % chuig ii. piléar
Faisnéis
Ranníocaíochtaí ón bhfostóir a ríomhtar ar bhonn an tuarastail chomhlán:
ranníocaíochtaí árachais sláinte náisiúnta 15%;
ranníocaíocht gortuithe san ionad oibre 0.5%;
ranníocaíocht fostaíochta 1.7%

Cáin ioncaim

24 go 36 %
Faisnéis
Cáin áitiúil ó 0% go 18% ag brath ar an údarás áitiúil

Cistí pinsin breise

piléar III. amháin – neamhriachtanach

Breoiteacht/tinneas

1 go 42 : 70 %

Gortuithe/timpistí oibre

100 %

Faisnéis Teagmhálaithe

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Cróitis, Béarla