Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Бугарска

Последње ажурирање 1.9.2021.
Погледајте све валуте у Бугарски Лев (BGN)

Минимална бруто зарада

Применљиво
812,5 BGN месечно

Зарада по категорији

Неквалификовани

975 BGN месечно

Квалификован

1.543,75 BGN месечно

Специјалиста

1.625 BGN месечно

Надзорник

1.543,75 BGN месечно

Уводници

2.031,25 BGN месечно

Професионалци

1.706,25 BGN месечно

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прековремени рад

3 часови по дану ( 2 часови ноћу )
6 часови седмично ( 4 часови ноћу )
30 часови месечно ( 21 часови ноћу )
300 часови годишње

Преломи

Ручак

Између 12:00 и 14:00
30 минуте
Део стандардног радног времена
Плаћено

Посебни услови

Опасне зоне и канцерогени продукти
Рад при јонизујућем зрачењу
Рад под земљом
7 часови по дану
35 часови седмично
150 часови месечно

У {име државе}

Топли оброк

4 BGN по дану за храну
1 BGN по дану за пиће
Информације
Само за људе који раде у посебним условима - (повећана бука, прашина, вибрације)

Прековремени рад

60 % од сатнице

Вечерњи рад

Допуштено

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
50 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено
85 % од сатнице

Рад недељом

Допуштено
85 % од сатнице

Рад на државне празнике

Обавезно
Допуштено
110 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено
50 % од сатнице ноћна смена

Опасан посао

5 % од сатнице

Плаћање приправности

Применљиво
25 % од сатнице (доступност)
50 % од сатнице (празници)

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
100 % од сатнице

Стаж

0,6 % зараде за сваку годину радног искуства

Друго

Покварене машине

100 % од сатнице

Лоши временски услови

100 % од сатнице

Број празника

23 дана годишње

Државни празници

11 дана за 2017.
1 јануар
3 март (ако пада у суботу или недељу следећи понедељак ће се водити као празник)
Велики петак
Ускршњи понедељак
Празник рада
6 мај (ако пада у суботу или недељу следећи понедељак ће се водити као празник)
24 мај (ако пада у суботу или недељу следећи понедељак ће се водити као празник)
6 септембар (ако пада у суботу или недељу следећи понедељак ће се водити као празник)
24 септембар (ако пада у суботу или недељу следећи понедељак ће се водити као празник)
Бадње вече
Божић
26 децембар

Издаци за социјалну заштиту

10,7 %
За привремене раднике
Сви социјални и здравствени доприноси се плаћају у држави порекла привременог радника

Порез на доходак

10 %
Информације
Порези се одбијају у држави порекла

Додатни пензиони фондови

2,2 %

Обољење/болест

80 %
Информације
Након прегледа лекара, послодавцу се мора приложити потврда о трајној неспособности за рад.

Повреде на раду/незгоде

80 %
Информације
Након прегледа лекара, послодавцу се мора приложити потврда о трајној неспособности за рад.

Информације Контакти

Federation construction, industry and water - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4
T. + 359 2 950 73 39
Можете нас контактирати на следећим језицима
Бугарски, Енглески, Грчки