Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Zvicra

Përditësuar për herë të fundit më 20.2.2020
Shihi të gjitha valutat në Franga zvicerane (CHF)

Paga minimale bruto

Nuk ka një pagë minimale kombëtare të përcaktuar me ligj.

Rroga për kategori

Punëtor ndërtimi pa përvojë (klasa C e pagës)

25,95 CHF 26,75 CHF

Punëtor ndërtimi me përvojë (klasa B e pagës)

29,2 CHF 29,95 CHF

Stazhier me vizita në kurse specifike për ndërtimin (klasa A e pagës)

30,85 CHF 31,7 CHF

I kualifikuar me stazh në ndërtim (klasa Q e pagës)

32,05 CHF 32,9 CHF

Përgjegjës (klasa V e pagës)

34 CHF 36,9 CHF

Përditë

7,5 9 orë
Informacione
Sipas kalendarit të kohës së punës.

Javore

40,5 orë
Informacione
Totali vjetor i orëve: 2.112 (52,14 javë ose 40,5 orë mesatarisht).

Jashtë orarit

50 orë në javë
Informacione
Duhet paguar një shpërblim në fund të muajit vijues për të kompensuar të gjitha orët e punës përtej 48 orëve në javë.

Pauzat

15 minuta
60 minuta

Koha e udhëtimit

Informacione
Edhe pse punëtorët kompensohen për kohën e udhëtimit (minus 30 minuta në ditë) në pagën e tyre bazë, koha e udhëtimit nuk llogaritet si kohë pune.

Brenda Zvicra

Dieta e udhëtimit

0,6 CHF për km
Informacione
Kostot e udhëtimit rimbursohen vetëm nëse kompania ka udhëzuar qartë që të përdoret një automjet privat.
Kompania duhet të mbulojë koston e udhëtimit të punëtorëve me shërbim jashtë shtetit në Zvicër.

Dieta e vakteve

16 CHF (më i lartë në disa kantone)
Informacione
Nëse kompania nuk siguron ushqim.

Dieta e strehimit

Informacione
Edhe pse kompania duhet të mbulojë kostot e strehimit dhe të vakteve, nuk ka udhëzime për këtë çështje.

Jashtë orarit

25 %
Informacione
Paguhet një shpërblim për të gjitha orët e punës përtej 48 orëve në javë. 25 të reja dhe 100 orë jashtë orarit gjithsej mund të mbarten në fund të çdo muaji (duhet paguar menjëherë një shpërblim për të gjitha orët përtej kësaj).
Në fund të prillit, paguhet një shpërblim për tërë kohën jashtë orarit të mbetur.

Punë natën

I përkohshëm
Të paktën 25 % në orë
I përhershëm
2 CHF në orë
Informacione
Për punën nga ora 20.00 deri në 5.00 (kompania duhet të marrë më parë një autorizim).

Punë të shtunave

25 %
Informacione
Shpërblimet e ndryshme mund të mos kombinohen.

Punë të dielave

50 %
Informacione
Për punën nga ora 17.00 të shtunën deri në 5.00 të hënën (kompania duhet të marrë më parë një autorizim).

Punë me turne

Bonus kohor i 20 minuta për turn
Ose 1 CHF në orë

Kuota për festat e përvitshme

10,6 % 5 javë
13 % 6 javë deri në dhe përfshirë moshën 20 vjeç dhe mbi moshën 50 vjeç.

Muaji i 13-të

8,3 %
Informacione
Paguhet në fund të çdo viti.

Vjetërsia

Në moshën 65 vjeç
Informacione
Dispozitë ligjore.

Skemat shtesë të pensionit nga kompania

Altersrücktritt ab 60 Jahren in Branchen Bauhauptgewerbe und Gleisbau (FAR)
Kontributi i punonjësit prej 2 %
Informacione
Jo lëvizje të lirë të benefiteve. Pensioni merret nëse plotësohen kushte strikte. Kontributi nuk është i detyrueshëm për caktimet jashtë shtetit deri në 90 ditë.

Numri i festave

5 javë nga mosha 20 deri në moshën 50 vjeç.
6 javë deri në dhe përfshirë moshën 20 vjeç dhe mbi moshën 50 vjeç.
Informacione
Metoda e pagesës për të rënë dakord me kompaninë.

Festat zyrtare

8 festat zyrtare në vit
Informacione
Paguhet bazuar se kur bien (orët sipas kalendarit kohor të punës).

Taksa për të ardhurat

10 15 %
Informacione
Taksat zbriten vetëm në burim për punëtorët e huaj me leje të përkohshme ose pa leje banimi. Gjithë të tjerët i paguajnë taksat me vonesë.

Fondet shtesë të pensionit

300 CHF 700 CHF
Informacione
Përcaktohen individualisht nga çdo kompani (janë të pagueshme vetëm pas 90 ditësh punësim).

Pension, invaliditet

5,125 %

Papunësi

1,1 %

Sigurim për raste aksidentesh

1,5 3 %
Informacione
Për aksidente që nuk lidhen me punën (gjatë kohës së lirë). Përcaktohen individualisht nga çdo kompani.

Sigurim për pagën

1,5 3 %
Informacione
Përcaktohen individualisht nga çdo kompani (deri në 50% të kostove aktuale).

Kontribut për Parifonds

0,7 %
Informacione
Anëtarët e sindikatës Unia mund të rimbursohen me një kuotë më të madhe.

Fondacioni FAR

2 %
Informacione
Kontributi nuk është i detyrueshëm për caktimet jashtë shtetit deri në 90 ditë.
Nuk zbatohet për punëtorët me shërbim jashtë shtetit

Sigurim shëndetësor (privat)

250 CHF 400 CHF
Informacione
Mbulimi i sigurimit duhet bërë me një sigurues privat (shih www.comparis.ch). Punëtorët e BE/EFTA: përjashtim nga sigurimi i detyrueshëm për caktimet jashtë shtetit deri në 24 muaj me paraqitjen e një certifikate A1.

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

90 % nga dita e dytë (deri në një maksimum prej 730 ditësh)
Informacione
Dietat dhe benefitet paguhen nëpërmjet kompanisë.

Dëmtime/aksidente në punë

80 % nga dita e parë (deri në një maksimum prej 730 ditësh)
Informacione
Dietat dhe benefitet paguhen nëpërmjet kompanisë.

Informacione Kontaktet

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
T. +41 31 350 22 72
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht