Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Švýcarsko

Naposledy aktualizováno dne 20. 2. 2020
Prohlédněte si všechny měny v švýcarský frank (CHF)

Minimální hrubá mzda

Neexistuje žádná národní zákonná minimální mzda.

Plat podle kategorie

Stavební dělník bez zkušeností (platová třída C)

25,95 CHF k 26,75 CHF

Stavební dělník se zkušeností (platová třída B)

29,2 CHF k 29,95 CHF

Účastník školení s návštěvami určitého stavebního kurzu (platová třída A)

30,85 CHF k 31,7 CHF

Kvalifikovaný s učebním oborem stavebnictví (platová třída Q)

32,05 CHF k 32,9 CHF

Mistr (platová třída V)

34 CHF k 36,9 CHF

Denně

7,5 k 9 hodiny
Informace
Podle rozpisu pracovní doby.

Týdně

40,5 hodiny
Informace
Celkový roční počet hodin: 2 112 (52,14 týdnů průměrně po 40,5 hodinách).

Přesčas

50 hodiny za týden
Informace
Prémie musí být vyplacena na konci následujícího měsíce, aby kompenzovala všechny hodiny odpracované nad rámec 48 hodin týdně.

Přestávky

15 minuty
60 minuty

Doba trvání cesty

Informace
I když je pracovníkům kompenzována doba trvání cesty (minus 30 minut denně) v jejich základní mzdě, doba trvání cesty se nepočítá jako pracovní doba.

V rámci země Švýcarsko

Cestovné

0,6 CHF za km
Informace
Cestovní náklady jsou hrazeny pouze v případě, jestliže společnost dala výslovně pokyny, že má být užit osobní dopravní prostředek.
Firma musí pokrýt náklady na cestu vysílaných pracovníků do Švýcarska.

Příspěvek na jídlo

16 CHF (vyšší v pár kantonech)
Informace
V případě, že společnost neposkytuje jídlo.

Příspěvek na ubytování

Informace
Když společnost musí pokrýt náklady na ubytování a stravu, nejsou k dispozici žádné pokyny týkající se této záležitosti.

Přesčas

25 %
Informace
Prémie se vyplácí za všechny hodiny odpracované nad rámec 48 hodin týdně. Na konec každého měsíce může být převedeno celkem 25 nových a 100 hodin přesčasů (prémie musí být zaplacena ihned za všechny hodiny nad tento rámec).
Na konci dubna je vyplacena prémie za všechny zbývající přesčasy.

Noční práce

Dočasně
Minimálně 25 % za hodinu
Trvale
2 CHF za hodinu
Informace
Za práci mezi 20.00 a 5.00 hod. (předtím musí firma získat povolení).

Práce v sobotu

25 %
Informace
Různé prémie nelze kombinovat.

Práce v neděli

50 %
Informace
Za práci mezi 17.00 hod. v sobotu a 5.00 hod. v pondělí (předtím musí firma získat povolení).

Práce na směny

Časová prémie z 20 minuty na směnu
Nebo 1 CHF za hodinu

Příspěvek na řádnou dovolenou

10,6 % 5 týdny
13 % 6 týdnů až do 20 let věku včetně a nad 50 let věku.

13. měsíc

8,3 %
Informace
Vyplaceno na konci každého roku.

Hodnostní zařazení

Ve věku 65 let
Informace
Zákonné ustanovení.

Doplňkové zaměstnanecké penzijní programy

Altersrücktritt ab 60 Jahren v Branchen Bauhauptgewerbe und Gleisbau (FAR)
příspěvek zaměstnance 2 %
Informace
Žádný volný pohyb příspěvků. Penze je poskytována, pokud jsou splněny přísné podmínky. Příspěvek není povinný, když je pracovník vyslaný na méně než 90 dní.

Počet dnů dovolené

5 týdny od 20 do 50 let věku.
6 týdny až do 20 let věku včetně a nad 50 let věku.
Informace
Způsob platby má být dohodnut s firmou.

Státní svátky

8 státní svátky za rok
Informace
Zaplaceno podle toho, kdy připadají (hodiny v závislosti na rozpisu pracovní doby).

Daň z příjmu

10 k 15 %
Informace
U zahraničních pracovníků s povolení k přechodnému pobytu nebo bez jsou daně odečteny pouze u zdroje. Všichni ostatní platí daně pozadu.

Další penzijní fondy

300 CHF k 700 CHF
Informace
Individuálně stanoveno každou společností (pouze splatné po 90 dnech zaměstnanosti).
Pro vyslané pracovníky
Vztahuje se částečně

Penze, invalidita

5,125 %

Nezaměstnanost

1,1 %

Úrazové pojištění

1,5 k 3 %
Informace
Pro úrazy, které se netýkají práce (ve volném čase). Individuálně stanoveno každou společností.

Pojištění mzdy

1,5 k 3 %
Informace
Individuálně stanoveno každou společností (až do výše 50 % skutečných nákladů).

Příspěvek fondů Parifonds

0,7 %
Informace
Členům odborového svazu Unia může být předplacený větší podíl.

Nadace FAR

2 %
Informace
Příspěvek není povinný, když je pracovník vyslaný na méně než 90 dní.
Neplatí pro vyslané pracovníky

Zdravotní pojištění (osobní)

250 CHF k 400 CHF
Informace
Pojistné krytí musí být vybráno u soukromé pojišťovací společnosti (viz www.comparis.ch). Pracovníci EU/ESVO: osvobození od povinného pojištění pro přidělení pracovních míst až do 24 měsíců po předložení osvědčení A1.
Pro vyslané pracovníky
Vztahuje se částečně

Choroba/nemoc

90 % od druhého dne (max. až do 730 dnů)
Informace
Příspěvky a dávky jsou vypláceny prostřednictvím společnosti.

Pracovní úrazy/nehody

80 % od prvního dne (max. až do 730 dnů)
Informace
Příspěvky a dávky jsou vypláceny prostřednictvím společnosti.

Informace Kontakty

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
Tel. +41 31 350 22 72
Webové stránky https://www.unia.ch
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, francouzský, německý, italský