Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Apvienotā Karaliste

Pēdējo reizi atjaunināts 16.09.2019
Skatīt visas valūtas Sterliņu mārciņa (£)

Alga kategorijā

15,46 no algas stundā kvalificēts saskaņā ar līgumu
13,29 no algas stundā kvalificēts saskaņā ar līgumu
12,67 no algas stundā amatnieks saskaņā ar līgumu
16,77 no algas stundā kvalificēts saskaņā ar līgumu
16,63 no algas stundā kvalificēts saskaņā ar līgumu
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Dienā

8 stundas no pirmdienas līdz ceturtdienai
7 stundas piektdienā

Katru nedēļu

39 stundas nedēļā

Pārtraukumi

00:00 stunda dienā
Informācija
Jāietver vismaz pus stundu ilgs pusdienu pārtraukums.

Apvienotā Karaliste

Uzturnauda/dienas nauda

40 GBP naktī

Virsstundas

150 % no pirmdienas līdz piektdienai pēc pirmajām 4 stundām
200 % no pirmdienas līdz piektdienai pēc pirmajām 4 stundām
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Nakts darbs

25 % stundā
Informācija
Ja darbu naktī veic cita darbinieku grupa, nevis tie, kuri strādā dienas laikā.

Darbs sestdienās

150 %
200 % pēc 4 darba stundām

Darbs svētdienās

200 %

Darbs valsts svētku dienās

200 %
Informācija
Visas valsts svētkos nostrādātās stundas tiek apmaksātas dubultā

Maiņu darbs

14 % no algas stundā

Dīkstāves apmaksa

Informācija
saskaņā ar līgumu

Brīvdienu skaits

22 diena(-s)

Valsts svētki

8 diena(-s)

Traumas/negadījumi darbā

Informācija
Pabalsti negadījumu un nāves gadījumos
Prasības veida segums
Atbilstošās prasības:
Redzes zaudēšana abām acīm £25 000
Redzes zaudēšana vienai acij £10 000
Dzirdes zaudēšana vienai ausij £3 000
Dzirdes zaudēšana abām ausīm £10 000
Zaudējums amputācijas dēļ vai pastāvīga kustību spējas zaudēšana:
Visai plaukstai vai pēdai (zem elkoņa vai ceļgala) £25 000
Visai rokai vai kājai (elkonī vai ceļgalā vai virs elkoņa vai ceļgala) £25 000
Lielais kājas pirksts £1 300
Jebkurš cits kājas pirksts £600
Īkšķis £4,000
Rādītājpirksts (vismaz vienas locītavas zaudējums) £4 000
Jebkurš cits pirksts (vismaz vienas locītavas zaudējums) £800
Pilnīga darbnespēja:
12 mēneši £3 000
24 mēneši £3 000
Pastāvīga £15 000
Maksimālais izmaksājamais pabalsts: £25 000

Darba devējs nodrošinās apdrošināšanas segumu negadījuma traumai, kas radusies negadījumā darba vietā vai negadījumā ceļā uz vai no darba.

Informācija Kontaktpersonas

Unite the Union

Unite House
128 Theobald's Road
Holborn, London, WC1X 8TN
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda