Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Dānija

Pēdējo reizi atjaunināts 24.02.2022
Skatīt visas valūtas Dānijas krona (DKK)

Minimālā bruto alga

119,6 DKK stundā 18 un vairāk gadi
88,15 DKK stundā 17 gadi
62,95 DKK stundā 16 gadi
50,35 DKK stundā 15 gadi

Alga kategorijā

Nekvalificēts

119,6 DKK stundā

Kvalificēts

131,15 DKK
150,9 DKK
130,9 DKK
132,85 DKK
136,2 DKK
134,6 DKK
146,36 DKK

Dienā

7,5 stundas dienā

Katru nedēļu

37 stundas nedēļā

Virsstundas

8 stundas nedēļā

Pārtraukumi

Pusdienas

30 minūtes līdz 1 stunda
Standarta darba laika daļa
Netiek apmaksāts

Īpaši nosacījumi

Vispārīgi regulē likums, bet darba ņēmējiem, kuri veic īpaši netīru darbu, ir tiesības pieprasīt piemaksu saskaņā ar koplīgumu.

Dānija

Maltīšu piemaksa

Informācija
Ja darbs tiek veikts darba vietā, kas atrodas tālu no
uzņēmuma mītnes vietas un uzņēmums uzskata, ka darba ņēmējiem
ir nepieciešams nakšņot darba vietā, jānoslēdz vietējais līgums
saistībā ar transportu, uzturu un izmitināšanu, darba laiku un
paredzamo darba ilgumu.

Virsstundas

Pirmā 3 stundas : 50 % no algas stundā
Vairāk kā 3 stundas : 100 % no algas stundā

Darbs vakaros

Atļauts
No 18:00 līdz 22:00

Nakts darbs

Atļauts
22:00 līdz 06:00

Darbs sestdienās

Atļauts
100 % no algas stundā

Darbs svētdienās

Atļauts
100 % no algas stundā

Darbs valsts svētku dienās

Obligāti saskaņā ar vienošanos
Atļauts
100 % no algas stundā

Maiņu darbs

Atļauts
Panākts sarunās

Bīstams darbs

Informācija
Katra darba ņēmēja atalgojums tiks norunāts individuāli starp
uzņēmumu un darba ņēmēju bez organizāciju
iesaistīšanas, tas ietver bīstamu darbu.

Dīkstāves apmaksa

Nav piemērojams

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Piemērojams
12,5 % no bruto algas

13. mēnesis

Nav piemērojams

14. mēnesis

Nav piemērojams

Papildu algas komponenti

Nav piemērojams

Cits

Minimālā samaksa 124,15 DKK stundā

Brīvdienu skaits

25 diena(-s) gadā

Valsts svētki

12 diena(-s) -2018
01.01.2018
29.03.2018 30.03.2018
01.04.2018 02.04.2018
27.04.2018
10.05.2018 20.05.2018 21.05.2018
05.06.2018
25.12.2018 26.12.2018

Papildu sociālo garantiju apdrošināšana

Informācija
Lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu, Jums jābūt bezdarba apdrošināšanas fonda dalībniekam, kurā atvelk noteikto maksu no algas

Ienākuma nodoklis

38 līdz 60 %
Informācija
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek atskaitīts atbilstoši algas lielumam

Papildu pensijas fondi

4 % no bruto algas

Slimība

Pirmā 4 nedēļas : 145 DKK stundā informējiet darba devēju

Traumas/negadījumi darbā

Pirmā 8 nedēļas 145 DKK stundā informējiet darba devēju

Informācija Kontaktpersonas

BAT-kartellet

Kampmannsgade 4
1790 København V
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Angļu valoda, Vācu valoda

Byggegruppen

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Dāņu valoda, Angļu valoda

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 25 47 21 89
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Dāņu valoda, Angļu valoda, Poļu valoda

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 25 47 21 90
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Dāņu valoda, Angļu valoda, Poļu valoda

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 23 45 75 34
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Dāņu valoda, Angļu valoda, Poļu valoda