Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rootsi

Viimati värskendatud (millal) 12.03.2019
Näidake kõiki valuutasid (kus) Rootsi kroon (SEK)

Palk vastavalt kategooriale

Puusepp, betoonija ja müürsepp 202,47 SEK tunni kohta tükitasu
Puusepp, betoonija ja müürsepp 184,52 SEK tunni kohta ajamäär
Puusepp, betoonija ja müürsepp 192,76 SEK tunni kohta üldine tükitasu määr ja ajamäär
Torulukksepp 201,14 SEK tunni kohta üldine tükitasu määr ja ajamäär
Ehitustöölised 202,47 SEK tunni kohta üldine tükitasu määr ja ajamäär
Klaasitöölised 174,2 SEK tunni kohta üldine tükitasu määr ja ajamäär
Lehtmetallitöötaja 189,3 SEK tunni kohta üldine tükitasu määr ja ajamäär

Iga päev

8 tunnid päeva kohta

Kord nädalas

40 tunnid nädala kohta
Info
Nädala keskmine töötundide arv, kaasa arvatud töötajate täistöökoha ületunnitöö, ei tohi ulatuda üle 48 tunni 4 kuu vältel.

Ületunnitöö

200 tunnid aasta kohta

Riigis Rootsi

Toimetuleku toetus / päevaraha

330 SEK
Info
Tasutakse lisaks töötasule. Summat vähendatakse 35% võrra, kui tööandja annab majutuse, ning 55% võrra, kui tööandja annab toitlustuse ja majutuse.

Ületunnitöö

30 % tunnipalgast alates kella 06.00 kuni 17.00

Õhtune töö

Lubatud
Alates 17:00 kellele 21:00
50 % palgast alates 17:00 kellele 19:00
70 % palgast alates 19:00 kellele alates kella 22.00 kuni 05.00

Öötöö

Lubatud
22:00 6:00
50 % tunnipalgast alates kella 05.00 kuni 06.00
100 % tunnipalgast alates kella 22.00 kuni 05.00

Töötamine laupäevadel

Lubatud
100 % tunnipalgast

Töötamine pühapäevadel

Lubatud
100 % tunnipalgast

Töötamine riiklikel pühadel

Lubatud
100 % tunnipalgast

Iga-aastane puhkusehüvitis

Info
Puhkusetasu on 13% eelneva aasta sissetulekust

Pühade arv

25 päevad aasta kohta

Sotsiaalkindlustusmaksed

Info
Info saamiseks selle kohta, kus tasutakse makse ja sotsiaaltoetusi, ning kohustuse kohta järgida Rootsi töökeskkonna seadust vaata Rootsi Töökeskkonna Ameti kodulehte, see on kontaktkontor (kontaktasutus) Rootsis, kui on tegemist töötajate lähetamisega: https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/Posting-foreign-labour-in-sweden/

Info Kontaktid

Byggnads

Te võite võtta meiega ühendust järgnevates keeltes
inglise, rootsi