Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Severna Makedonija

Nazadnje posodobljeno dne 29. 06. 2023
Prikaži vse valute v Drugi makedonski denar (MKD)

Minimalna bruto plača

29.740 MKD vsak mesec

Plača za kategorijo

Povprečna plača (navedba)

51.390 MKD na mesec

Dnevna obveznost

8 ure

Vsak teden

40 ure

Nadure

8 ure na teden
190 ure na leto
Informacije
Če je primerno, delavec ob 190 urah na leto prejme dodatno plačo, ki ustreza enomesečni povprečni državni plači

Odmori

Počitek

12 ure med premiki

Kosilo

30 minut po 4 urah dela
Del standardnega delovnega časa
Plačano

Posebni pogoji

Največ 3 meseci na leto
Informacije
Uporablja se za delovna mesta z visokim tveganjem po posebnih pravilih

Znotraj države Severna Makedonija

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

8 % povprečne državne neto mesečne plače v državi

Dodatek za prehrano

Odvisno od pogodbe

Dodatek za nastanitev

S pogodbo delodajalca

Nadure

35 % od plače na uro
50 % od plače na uro delo v nedeljo

Večerno delo

Ni dovoljeno

Nočno delo

Dovoljeno
Od 22:00 za 06:00
35 % od plače na uro

Delo ob sobotah

Dovoljeno
35 % od plače na uro

Delo v nedeljo

Dovoljeno
35 % od plače na uro

Delo na praznik

Ni določeno z zakonom
Dovoljeno
50 % od plače na uro

Izmensko delo

Dovoljeno
0,5 % od plače na uro

Plačilo pripravljenosti

Primerno
70 % plače

Dodatek za letni dopust

Primerno
Minimalno 40 % največ 100 % povprečne državne neto mesečne plače v državi
Izplačano po šestem mesecu dela v letu

Delovna doba

Po 57 leta za ženske
Po 59 leta za moške

Dodatne poklicne pokojninske sheme

Se ne uporablja za napotene delavce

Drugo

70 % od plače na uro

Število praznikov

20 za 26 dni
Informacije
Splošna kolektivna pogodba za zasebni sektor in Splošna kolektivna pogodba za javni sektor

Državni prazniki

12 dni
Novoletni dan
7 januar pravoslavni božič
8 januar
Velikonočni ponedeljek
Praznik dela
24 maj sveti ciril in metod
2 avgust dan republike
8 september dan neodvisnosti
11 oktober dan nacionalne vstaje
23 oktober dan makedonskega revolucionarnega boja
8 december sveti klemen ohridski
Prvi dan Ramada (Bairam)

Prispevki za socialno varnost

18,8 % pokojninske storitve
7,5 % zdravstveno zavarovanje
1,2 % prispevek za zaposlene
0,5 % poklicna bolezen

Dodatno zavarovanje za socialno varnost

10 % neto plače
Informacije
Ni obvezno

Davek na dohodek

10 % bruto plače

Bolezen

Do 15 dni : 70 % bruto plače
15 za 30 dni : 90 % bruto plače
Po 30 dni : ki jih krije zavarovalni sklad

Poškodbe pri delu/nesreče

100 %

Informacije Stiki

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel. +389 2 3217 521
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Bolgarščina, Hrvaščina, Angleščina, Makedonščina, Srbsko